Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět, stavba slov
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný   
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí podřadných
Grafy souvětí souřadných


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Rozbory vět, stavba slov
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Rozbory vět, stavba slov
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí


Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?34Jak jste to poznali?podle počtu přísudkůpodle počtu čárekJak zní první věta?„Tam, odkud přicházejí…“„Tam je nemyslitelné…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„odkud přichází“„přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala by se“„vydala se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„Tam je nemyslitelné…“„… odkud přichází…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věty příslovečná místníVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:podřadnésouřadnéVyberte správný graf souvětí:

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Poměry vedlejších vět   
Druhy vedlejších vět souhrnně   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence