Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy. Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
19. 1. 2020Koncovky: mixstřední
15. 1. 2020Psaní i/y: mixstřední
5. 1. 2020Psaní s/z na začátku slovastřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
15. 1. 2020Psaní i/y: mixstřední
1. 12. 2019Vyjmenovaná slova po Vstřední
5. 1. 2020Psaní s/z na začátku slovastřední
17. 11. 2019Vyjmenovaná slova po Lstřední
11. 11. 2019Vyjmenovaná slova po Bstřední

Ukázky

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se   požděním poté, co si   pletl číslo autobusu. Po cestě   mokl a málem ho   razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a   padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy,   trhl se hluk – Petr byl totiž děsně   mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne   mazal tabuli. Když na něj učitel   pustil proud výčitek, nejprve silně   bledl, pak   rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal   cvrkávat. To už nebyl ten   pupný Petr, který se dokázal   kamarádit s každým a který měl   každého legraci.

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „   emůžeš projít, Frodo   Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě:   rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“   ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“   adil jim pobledlý Gandalf,   tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe   Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně:   Co se děje, pane Frodo   Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „   ic se neděje, Same   protřel si oči a dodal, „   o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“   eptal se Sam. „A co tam máme   chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“   ekl Sam   je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM