Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří   gyptské   yramidy v Gíze, slavné   isuté zahrady   emiramidiny, Feidiův   eus v Olympii,   rtemidin   rám v Efesu,   auzoleum v Halikarnassu,   hódský   olos a   aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města   ichén Itzá,   ocha Krista   pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro,   elká   ínská zeď, ruiny inckého města Machu   icchu, jordánské skalní město   etra, římské   oloseum a indický pomník v Ágře   ádž   ahál.

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

U rozcestníku

V daleké   emi, snad   urecké nebo   ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce   áčelník   erný   up,   istr Jan Hus a   vatý   tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj   omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa,   elký   upe?“ ptal se   apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám   uch   vatý. „Nejsem   elký   up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný   oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se   oříšek,“ odpověděl ten   ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba   ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence