Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 9. (široký výběr)


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol   mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez   by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul   , ale nesmíme zapomínat ani Perse   . Samotný Zeus byl synem titána Kron   a jeho manželky. Matka ho před Kron   musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose   don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm   , který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist   původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád   potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs   , boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém   řady knih i f   lmů.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Dech historie

Když člověk prochází   ražskými ulicemi, přímo na něj dýchá historie. Od dob Přemysla   ráče se tu však leccos změnilo. Především za Karla   tvrtého se z Prahy stalo hlavní město Svaté   íše   ímské, což si člověk nejlépe připomene na   arlově   ostě. Doba soumraku   absburků se zase promítá do chůze po   metanově   ábřeží, kde stojí   árodní   ivadlo, a odraz tehdejší   růmyslové revoluce se projevuje v okolí   ařížské   lice, která se honosí architekturou ve stylu   ecese. Šlo mimochodem o období, v němž bylo k Praze připojeno množství nových čtvrtí, např.   rálovské   inohrady. Dobu spíše smutnou, poznamenanou násilnými střety, upomíná   ovoměstská radnice, jedno z dějišť   ražského povstání z roku 1945, či   árodní   řída, kde vrcholila   ametová revoluce.

Spřežky

Soužení

  , která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale   jsi na sobě nedala v dopisech nic znát.   – myslím tím   našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn.   mi nezáleželo.   , co jsi odjela, jsem   pocítil stesk.   , co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval.   jsem ho rozložil na peřinu a   jsem si hluboce povzdychl –   v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír.   noci jsem se pak pokaždé probudil a   mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence