Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol   mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez   by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul   , ale nesmíme zapomínat ani Perse   . Samotný Zeus byl synem titána Kron   a jeho manželky. Matka ho před Kron   musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose   don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm   , který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist   původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád   potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs   , boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém   řady knih i f   lmů.

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával   toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl   tisíce lidí. Mezi nimi byl   i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil   na pohodlná sedadla a čekal   , až začne film. Na plátně zatím běžel   reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal   i filmu. Harry a Ron bojoval   s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál   ve větru a výrazy diváků zkameněl   . Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil   tři temné postavy, které letěl   na koštěti. Pak je oslepil   zelené záblesky a požární ukazatelé začal   bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Spřežky

Soužení

  , která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale   jsi na sobě nedala v dopisech nic znát.   – myslím tím   našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn.   mi nezáleželo.   , co jsi odjela, jsem   pocítil stesk.   , co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval.   jsem ho rozložil na peřinu a   jsem si hluboce povzdychl –   v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír.   noci jsem se pak pokaždé probudil a   mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence