Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Shoda přísudku s podmětem

Výsadek

S kamarádem jsme se zúčastnil   výsadku. Organizátoři nás nacpal   do auta, jejich pomocnice nám zavázal   oči a zabavil   peníze a telefony. Měl   jsme s sebou pouze doklady, spacák a láhev vody. Kdyby naše oči nebyl   zaslepené, ukazatelé na dálnici by nám ozřejmil   , kam jedeme, takhle jsme to mohl   jenom hádat. Asi po šesti hodinách jízdy nás řidiči začal   po jednom vysazovat. Neklidně jsem čekala, až vůz zastav   . Martin s Honzou mi rozvázal   oči. Na obloze byl   červánky a kolem mě se táhl   husté lesy. Nedaleko se zvedal   kopce. Z nich jsem za chvíli spatřila svítící městečko. Tam mi nápisy objasnil   , že budu asi v Rakousku. Místní hospodští štamgasti mi pomohl   se zorientovat. Chyběl   mi peníze, takže nezbývalo než se vrátit pěšky a stopem. Další den ráno mě do auta vzal   starší manželé. Na odpočívadlo dálnice, kde mě vysadil   , neustále přijížděl   nějaká auta, tak nebyl   žádné problémy s dalším stopem. Jídlo mi poskytl   buď dobrodinci, případně ho také nabízel   útroby kontejnerů za obchody. O dva dny později jsem se vrátila na základnu s hlavou plnou zážitků a milých setkání na cestě.

Psaní s/z na začátku slova

Kon-Tiki

V roce 1947 proběhla   dělovacími prostředky   práva o námořní výpravě Kon-Tiki.   organizoval ji norský dobrodruh Thor Heyerdahl, který chtěl   kusmo dokázat, že původní obyvatelé Jižní Ameriky mohli doplout až skoro k Austrálii ještě před Evropany. Členové expedice tedy   tvrdili svým podpisem   ponzorské smlouvy, odcestovali do Peru, kde   tloukli   kromné plavidlo podle dobových náčrtů. Na konci dubna dali   bohem břehům a   pustili vor na   pěněné vlny Tichého oceánu. Počasí místy plavbu   těžovalo, některé dny byla plachta   plihlá, jindy zase vítr   běsile   vištěl a námořníci se řádně   potili při   pravování   křiveného   těžně. Heyerdahl si ale uměl na lodi   jednat pořádek a na konci července všichni nadšeně   volali: „Hurá!“ při   pozorování pevné země. O pár dní později vor   troskotal u ostrova Raroira, ale celé posádce se povedlo   třelhbitě dostat na břeh. Tam   trávili ještě pár dní, než navázali kontakt a vrátili se zpět.

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří   gyptské   yramidy v Gíze, slavné   isuté zahrady   emiramidiny, Feidiův   eus v Olympii,   rtemidin   rám v Efesu,   auzoleum v Halikarnassu,   hódský   olos a   aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města   ichén Itzá,   ocha Krista   pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro,   elká   ínská zeď, ruiny inckého města Machu   icchu, jordánské skalní město   etra, římské   oloseum a indický pomník v Ágře   ádž   ahál.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM