Otázky – 4. třída (4. ročník)

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Vybrána třída: 4. třída (široký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Slovesa
Slovesná osoba   
Slovesný čas   
Slovesný způsob   

Rozbory vět, stavba slov

Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)   
Antonyma (slova protikladná)   
Slovní zásoba
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   
Dopravní prostředky (obrázky)
Dopravní prostředky a součástky

Čeština jako druhý jazyk

Česká slovní zásoba (ČDJ)
Oblečení   
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Školní a kancelářské pomůcky   
Jídlo a vaření
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Dopravní prostředky   
Dopravní prostředky (obrázky)
Dopravní prostředky a součástky
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence