Rozřazovačka – 2. střední škola

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Vybrána třída: 2. střední škola (široký výběr)

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Délka samohlásek
Slova zakončená na -icí a -ící   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména   
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: instituce, organizace   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesné tvary neurčité   
Příslovce
Druhy příslovcí   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence