Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 5
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 7
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 2
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 8
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 17
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 16
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 5
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 2
Slovní druhy: Zájmena 0 / 8
Slovní druhy: Číslovky 0 / 2
Slovní druhy: Slovesa 2 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 4
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 4
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 17
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 15
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 7
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 13 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 34 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 9
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 5 82 / 300
Čtení: Čtení textů 5 / 216
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 45
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 420
Literatura: Česká literatura 0 / 12
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 15 3 / 15

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Složená přídavná jména

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Vlastnosti a popisy předmětů

Sport

Rukodělné práce

Móda, společnost

Dům, části domu, nábytek

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Přídavná jména: popis světa, věda

Paronyma: přídavná jména

Slovní spojení

Zápis textů

Zápis příběhů

Zápis naučných textů

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

Korektury pokročilých textů

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence