Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 5
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 6
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 2
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 6
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 16
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 14
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 5
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 2
Slovní druhy: Zájmena 0 / 8
Slovní druhy: Číslovky 0 / 2
Slovní druhy: Slovesa 2 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 4
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 4
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 17
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 7
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 13 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 33 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 7
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 5 82 / 300
Čtení: Čtení textů 5 / 216
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 45
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 420
Literatura: Česká literatura 0 / 12
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 15 3 / 15

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Psaní mě/mně ve slově

Rozhodovačka: těžké

Slovní druhy: Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Rozhodovačka: těžké

Složená přídavná jména

Složená přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Tvoření slov

Tvoření slov

Otázky: střední

Tvoření slov

Rozřazovačka: střední

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinné příběhy

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Povolání

Povolání

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Tituly, hodnosti

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Otázky: těžké

Charakteristiky osob

Charakteristiky osob

Rozhodovačka: střední

Charakteristiky osob

Otázky: střední

Charakteristiky osob

Otázky: těžké

Pocity, nálady, vlastnosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Slova ve větách: střední

Lidé: mix

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: střední

Sport

Sport

Slova ve větách: střední

Rukodělné práce

Rukodělné práce

Rozhodovačka: střední

Móda, společnost

Móda, společnost

Slova ve větách: střední

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Otázky: střední

Kultura a umění

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Slova ve větách: těžké

Politika a historie

Politika a historie

Pexeso: střední

Politika a historie

Slova ve větách: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: těžké

Slovní spojení

Slovní spojení

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence