Diktáty online – 7. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le   . V ruce třímal věte   , se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá   , kre   se mu ale rozlévala po tváří   . Zuby ne   ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit   pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát   bili, kde tolik   kusil.   ebral zbytky sil a vrhnul se na po   saditého muže. Švi   a bo   – jeden zása   do týla, jedna rána těla o zem. Stra   ho už opustil, te   rozdával údery mechanicky jako   troj.

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel   ický učeň. Všichni bra   ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla   ého kamene, protože byli ze zásady pohosti   í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová   ím kame   ých strusek a s pěstováním vi   é révy. A to nikoli z povi   osti! Jen občas, když slu   é dny vystřídala mrač   á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla   ovým mistrům klade   o za vi   u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol   ostmi vi   í, Hubert jistojistě vi   en nebyl.

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav   zub je sice mal   , ale bolest, kterou působí, je obrovská,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov   obklad. V obličeji byl otekl   už sedm   den a začínal z toho být více než rozmrzel   . A nejen on. Mirkov   rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv   , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc   lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov   . „Vytrhli jsme mu moudr   zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl   doktor uklidňujíc   m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl   .“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl   . To už ostatně rozhněvan   mlad   muži bývají.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence