Diktáty online – 7. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování a časování: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Protijelimanská vzpoura

Byla   eděle. Mraky těžce visely nad obzorem a byly stejně temné jako mysl   eho   eličenstva. Lidé už nechtěli   onarchii, ale   epubliku. Král   eliman zvaný   lučhuba se znepokojeně díval na vřavu před svým sídlem. Nebyl sice žádný   instein, ale vyhodnotil, že to s ním vypadá vskutku zle. Byli tam úplně všichni:   kauti,   atolíci,   rotestanti,   teisti,   ernoši,   ěloši i   siaté. Dokonce i jindy znesváření fotbaloví   anoušci   etisté (FC Meta) a   temisté (FC Atem) tu skandovali bok po boku, jako by na své spory úplně zapomněli. Dveře za   elimanem se najednou prudce rozrazily. Král se zděšeně obrátil, ale uviděl jen dva   nichy   rantiškány. Úlevně si oddychl a znovu se zadíval otevřeným oknem na ulici. Znenadání ho pevně uchopily dva páry čistých rukou a ve jménu   evoluce   elimana vyhodily oknem. Naštěstí to nebylo vysoko, tak přežil. Poddaní si pak zvolili   rezidenta, ustavili   ládu a   arlament. Nemlčet a konat se jim vyplatilo.

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov   nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov   rady. Jednou se takhle Michalov   vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov   . Bratři Markov   a sestry Jarošov   nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov   se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov   . „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov   , a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov   . Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov   plány neměli pochopení. Jejich psov   totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov   si na pomoc zavolali také Matějov   rodiče a manžele Jarošov   . Jen Michalov   rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov   koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv   m dojmem. Ledov   rampouch visel z kovov   ch vrat, hověz   polévka bublala v hrnci a ve světl   ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav   caparti. Babička nasadila spíc   mu dědečkovi pomal   m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv   vlas. Tak vypadá ryz   láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps   zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil   . Ještě ospal   dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám   nebo snad Pavlíkov   spolužáci, ale viděl jen sousedov   děvčata, jak zápasí s papírov   m drakem.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM