Diktáty online – 7. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le   . V ruce třímal věte   , se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá   , kre   se mu ale rozlévala po tváří   . Zuby ne   ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit   pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát   bili, kde tolik   kusil.   ebral zbytky sil a vrhnul se na po   saditého muže. Švi   a bo   – jeden zása   do týla, jedna rána těla o zem. Stra   ho už opustil, te   rozdával údery mechanicky jako   troj.

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky   í člověk, ležel neči   ě a lí   ě před rodnou jesky   í, povídá mu jeho že   a Madla blahosklo   ě, že by mohl koneč   ě přiložit ruku k budová   í rodi   é pohody a třeba něco vynalézt. Pepa   ovo myšle   í se spustilo na pl   é obrátky, a tak vzal dřevě   é kladivo a začal bušit do kame   ého bloku. Madla zaslechla šíle   é rá   y a překvape   ě vyběhla z jesky   ě. „Co děláš,“ okřikla plame   ě a rozzlobe   ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi   ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti   ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč   ého, třeba abychom nemuseli každode   ě spát na stude   é kame   é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode   ím bádá   í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi   ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce   ější vynález všech dob.“

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v   raze nový. Neznám nic než okolí   áclavského a   taroměstského   áměstí. Bydlím totiž na   tarém   ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V   aprově   lici slezu do metra na zastávku   taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno   kalka. Vystoupím na   áměstí   íru. Tahle zastávka už leží na   inohradech. A moje škola se nachází přímo na   áměstí   íru.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence