Rozřazovačka – 6. třída (6. ročník)

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Slova končící na ovi/ovy  
Zobrazit vysvětlení tématu

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit vysvětlení tématu
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit vysvětlení tématu

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob  
Zobrazit vysvětlení tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný rod  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný čas  
Zobrazit vysvětlení tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit vysvětlení tématu

Slova a jejich význam

Vlastnosti slov
Slova citově zabarvená  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména konkrétní a abstraktní  
Zobrazit vysvětlení tématu
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit vysvětlení tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence