Diktáty online – 8. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy. Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
19. 1. 2020Koncovky: mixstřední
15. 1. 2020Psaní i/y: mixstřední
5. 1. 2020Psaní s/z na začátku slovastřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
15. 1. 2020Psaní i/y: mixstřední
1. 12. 2019Vyjmenovaná slova po Vstřední
5. 1. 2020Psaní s/z na začátku slovastřední
17. 11. 2019Vyjmenovaná slova po Lstřední
11. 11. 2019Vyjmenovaná slova po Bstřední

Ukázky

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice     arku?“ „Asi u nějakého   arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici   a   ýsluní,   ítězné   áměstí, ulici   odárenskou,     esa,   a   ojišti,   áměstí   ratří Čapků,   ídliště 5. května nebo   latou   ličku. Ulice     arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého   arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od   entra, někde na   ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou.   Dobrý den, kdo jste   zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „   sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku   „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“   osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „   le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké   Liška odvětila:   ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“   těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit   vysvětlila ochotně liška. „Aha,“   ydechl Malý princ   ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „   o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to   „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto   začala vysvětlovat liška, „   dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Různé výskyty I/Y

Poezie po válce

L   teratura se po roce 1945 zkoušela v   rovnávat se zkušenostm   války různým   způsob   . Nejrychleji mohl   reagovat už z princ   pu básníci. Jejich verše stvrzoval   jednak trag   ku upl   nulých šesti let, jednak připomínal   morální závazek vůči mrtv   m. Když pom   neme četné l   tanie a žalozpěv   křesťanských básníků, musíme m   t na zřetel   autory, kteří se snažil   ustavit jakýs   m   tus všednodenní reality. V jejich verších se oz   valy i existenciální tóny, ovšem skloubené s v   chodisky jaz   kového experimentu. Slov   známého kritika – tito lidé se pokoušel   ch   tit život za pačes   .

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM