Diktáty online – 8. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Přímá řeč

Hluchá řeznice

  Dobrý den   pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu.   Dobrý den   odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „   al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“   ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“   opakoval Zdeněk, „   uleni jsou přece chránění   Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „   o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé   Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek:   Dejte pokoj s tuleni, ženská,“   koro zakřičel, „   á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží   Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „   yslíte jelena? Proč to neřeknete hned  

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás   lném uzavření v   sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc   do Řepiště u Ostrav   , kde pracoval zpočátku na p   le. Ve čtyřicátých letech se v   pjal k prvnímu vrcholnému v   konu, Nov   m m   tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac   , kterou tvořil   spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob   vys   pal z rukávu sat   ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr   z. Ke Kainarov   m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal   dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal   zhudebnění a stal   se součástí školní četb   . Kvůli básníkově angažmá v rozl   čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov   dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval   ho, jen když ho měl   rádi“.

Shoda přísudku s podmětem

Nemilé vyrušení

V létě jsme se s pár kamarády rozhodl   přejít Pyreneje. Ze začátku nás unavoval   střídající se stoupání a klesání, avšak dva týdny nám stačil   na to, abychom se aklimatizoval   . Batohy, v nichž jsme nesl   všechny své věci, se střídavě zmenšoval   a zvětšoval   podle toho, jak rychle byl   konzumovány zásoby v nich uložené. Patnáctý den cesty jsme měl   zdolávat velké převýšení, proto jsme se dohodl   , že vyrazíme dřív než obvykle. Ráno jsem si potřeboval ještě odskočit do lesíka, proto jsem se domluvil se Pepou, že na mě počká. Anička s Dášou vyrazil   napřed. Dřepěl jsem tedy za nízkými borovičkami, kalhoty stažené na půl žerdi, když se za mnou ozval   těžké kroky a funění. Ani jsem se nepohnul. Medvěd. Měl   jsme z nich respekt od samého začátku. Kroky medvěda se přibližoval   a pak se zase postupně začal   vzdalovat. Nasliněné prsty na ruce mi potvrdil   , že vítr fouká od medvěda ke mně. Necítil mě. Dokončil jsem, co jsem začal, a pro jistotu potichu se odplížil k Pepovi. Ještě, že jsem nezpanikařil.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat