Diktáty online – 8. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 8. (široký výběr)


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří   gyptské   yramidy v Gíze, slavné   isuté zahrady   emiramidiny, Feidiův   eus v Olympii,   rtemidin   rám v Efesu,   auzoleum v Halikarnassu,   hódský   olos a   aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města   ichén Itzá,   ocha Krista   pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro,   elká   ínská zeď, ruiny inckého města Machu   icchu, jordánské skalní město   etra, římské   oloseum a indický pomník v Ágře   ádž   ahál.

Psaní s/z na začátku slova

Jizera

Na divoký kaňon řeky Jizery pod městem Semily je   hora nádherný výhled. Řeku zde   vírají   trmé   vahy a   běsilý proud kličkuje ve   trži mezi balvany a   trouchnivělými kmeny   padlých stromů. Okolní   těží   chůdné   tráně   poutal člověk až na konci 19. století romantickou železniční tratí a nově   přístupněnou turistickou   tezkou. Níže v údolí, kde se   bíhají toky Jizery a Kamenice, můžete   patřit u mostu   krytý pomníček. V roce 1990 tu došlo k tragickému   třetu vlaků. Neštěstí tenkrát   pískali výpravčí, kteří   packali vzájemnou domluvu a   brkle vpustili dva vlaky proti sobě.   kušenému a   působilému   trojvůdci Eduardu Vraštilovi   trnul úsměv na rtech, když   pozoroval protijedoucí soupravu na druhé   traně mostu. Ještě   tačil cestující varovat a   brzdit náraz (a díky tomu   nížit počet obětí). Od té doby se na počest   tatečného mašinfíry říká místu „Edův most“.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence