Diktáty online – 8. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na   ražský   rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů     vou   lunců,     erného lva,     laté koruny či     sla v   olébce. Přehlédl i dům     ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i   ům     laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul   orzinský palác, dvoupatrové   ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před   talskou   mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Různé výskyty I/Y

Palindromy

Ex   stují slova, souslov   a věty, které b   při čtení z l   bovolného směru (zepředu i zezadu) vyzněl   stejně. Například: „kajak“, „jelenov   p   vo nelej“ či „nev   pusť sup   ven“. Takov   m slovním spojením se říká palindromy. Při posuzování pal   ndromů se neberou v úvahu mezery mez   slov   a ani   nterpunkce (čárky a tečky za větam   ). Je-l   obsažena d   akritika (tedy čárky a háčky), také ji   gnorujeme. Takže i věty „Kob   la má mal   bok“ či „V el   pse sp   lev“ b   se kvalifikoval   . Stejnou vlastnost mohou m   t i čísla, například v   jimečná data (12. 02. 2021), hudební melod   e či mikrob   ologické struktury. Nejdelší palindrom   cké slovo je neob   čejné devatenáctip   smenné f   nské „saippuakivikaupp   as“, jehož v   znam je něco jako „d   str   butor kamene“. A jaký vym   slíte pal   ndrom v   ?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM