Rozbory - 8. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek  Nový obsah
Přívlastek shodný a neshodný
Příslovečné určení
Větné členy obecně
Harry Potter
Narnie
Vinnetou
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Typy vedlejších vět

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování přídavných jmen
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM