Rozbory vět, stavba slov


« Na přehled témat
Podtémata
Stavba slov
Větné členy Více 
Rozbory vět

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Určování kořene   
Určování předpony   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Přívlastek shodný
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Vinnetou
Narnie


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence