Rozbory vět, stavba slov


« Na přehled témat
Podtémata
Stavba slov
Větné členy Více 
Stavba vět Více 
Druhy vět
Rozbory vět

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět, stavba slov
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní   
Poměry mezi hlavními větami   
Poměry vedlejších vět   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a doplňkové   
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové   
Vedlejší věty příslovečné   
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence