Rozbory vět, stavba slov

BVP
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/BVP)
Ukázat QR kód

umime.to/BVP


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Dělení slov na slabiky  
Zobrazit souhrn tématu
Počet slabik
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy přísudku  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Věta jednoduchá a souvětí  
Zobrazit souhrn tématu
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí  
Zobrazit souhrn tématu
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí podřadných
Grafy souvětí souřadných


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Tvoření slov  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit souhrn tématu
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent  
Zobrazit souhrn tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Tvoření slov  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vedlejších vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení slov na slabiky  
Zobrazit souhrn tématu
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona, kořen, přípona, koncovka  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Určování podmětu a přísudku
Předmět (větný člen)  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek shodný
Příslovečné určení  
Zobrazit souhrn tématu
Doplněk  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní  
Zobrazit souhrn tématu
Více vět hlavních
Poměry mezi hlavními větami  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry vedlejších vět  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vedlejších vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty předmětné a doplňkové  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty příslovečné  
Zobrazit souhrn tématu
VV podmínková, příčinná a účelová
VV příslovečná příčinná a účelová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit souhrn tématu
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence