Otázky – 1. střední škola

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Příslovce
Druhy příslovcí   
Určování slovních druhů   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Tituly, hodnosti
Charakteristiky osob
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Nářadí   
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
Cestování, turistika
Odborné pojmy
Jazyk a literatura   
Jazykové prostředky   
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Nářečí: brněnský hantec

Čeština jako druhý jazyk

Česká slovní zásoba (ČDJ)
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence