Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den.

Vodoměrka  »
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Úlohy
Krystaly

Přehled

Liška Adélavyřešeno 0 z 8
Doktor Nápadvyřešeno 0 z 5
Texty o obrázcíchvyřešeno 0 z 9
Bajkyvyřešeno 0 z 7
Karas a Pedrovyřešeno 0 z 5
Ufon ztracen ve městěvyřešeno 0 z 5
Příběhy plné příslovívyřešeno 0 z 4
Příběhy ze Zverimexuvyřešeno 0 z 5
České pověstivyřešeno 0 z 5
Řecké bájevyřešeno 0 z 8
Články, rozhovory, názory Ivyřešeno 0 z 7
Požírač snůvyřešeno 0 z 8
Detektivní příběhy s plánkyvyřešeno 0 z 5
Wikipedievyřešeno 0 z 8
Jazykové prostředkyvyřešeno 0 z 5
Populárně naučné textyvyřešeno 0 z 8
Články, rozhovory, názory IIvyřešeno 0 z 7
Imaginární slovavyřešeno 0 z 8
Klimatické změnyvyřešeno 0 z 7

Celkem vyřešeno: 0 z 124

Přehled krystaly

Liška Adélazískáno 0 z 24
Doktor Nápadzískáno 0 z 15
Texty o obrázcíchzískáno 0 z 27
Bajkyzískáno 0 z 21
Karas a Pedrozískáno 0 z 15
Ufon ztracen ve městězískáno 0 z 15
Příběhy plné příslovízískáno 0 z 12
Příběhy ze Zverimexuzískáno 0 z 15
České pověstizískáno 0 z 15
Řecké bájezískáno 0 z 24
Články, rozhovory, názory Izískáno 0 z 21
Požírač snůzískáno 0 z 24
Detektivní příběhy s plánkyzískáno 0 z 15
Wikipediezískáno 0 z 24
Jazykové prostředkyzískáno 0 z 15
Populárně naučné textyzískáno 0 z 24
Články, rozhovory, názory IIzískáno 0 z 21
Imaginární slovazískáno 0 z 24
Klimatické změnyzískáno 0 z 21

Celkem získáno: 0 z 372

Liška Adéla

Přečtěte si, koho liška potkala v lese. Krátké a jednoduché příběhy se zvířátky.

Doktor Nápad

Doktor Nápad radí různým věcem s jejich problémy. Krátký text a dvě kontrolní otázky.

Texty o obrázcích

Zadání tvoří obrázek a krátký doprovodný text. Dobře čtěte i prohlížejte.

Bajky

Klasické La Fontainovy bajky, ve kterých se zvířata chovají jako lidé. Zadání jsou i s ilustracemi.

Karas a Pedro

Princ Karas a kozel Pedro jdou za princeznou a cestou je čeká řada zajímavých dobrodružství.

Ufon ztracen ve městě

Ufon se dostal do města a je z toho chudák celý zmatený. Dokážete si udělat jasno v tom, co se kolem něj děje?

Příběhy plné přísloví

Krátké příběhy, ve kterých postavy nešetří příslovími. Dokážete pochopit, co jimi myslí?

Příběhy ze Zverimexu

Ve zverimexu U Granule se občas dějí podivuhodné příhody. Čtete pozorně, ať přesně pochopíte, co se vlastně stalo.

České pověsti

Známé české pověsti, stručně převyprávěné, s otázkami na děj i význam slov.

Řecké báje

Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi.

Články, rozhovory, názory I

Výběr ze skutečných článků z tisku, snadnější texty.

Požírač snů

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí? Právě na tyto otázky vám příběh Požírače snů přinese odpověď.

Detektivní příběhy s plánky

Inspektorka Pukavá se vydává na vyšetřování. Prostudujte plán situace a odhalte, co se přesně stalo.

Wikipedie

Encyklopedické texty: vybrané ukázky z Wikipedie.

Jazykové prostředky

Nebojte se cizoslovných názvů a zkuste odhalit různé jazykové prostředky v konkrétních ukázkách. Není to zas tak náročné.

Populárně naučné texty

Populárně naučné texty z tisku i z webu.

Články, rozhovory, názory II

Výběr ze skutečných článků z tisku, náročenější texty.

Imaginární slova

V těchto textech jsou použita zcela smyšlená slova. O to více však prověří, jak důkladně umíte číst...

Klimatické změny

Cvičení na interpretaci odborných textů a grafů. Vybrané ukázky ze Souhrnné zprávy k Páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) a z webu faktaoklimatu.cz.

Ukázky

Řecké báje

Prometheova játra

Když Zeus potrestal bídou a trápením lidi, obrátil se jeho hněv i na Promethea. Přikázal Héfaistovi, aby Promethea připoutal pevnými řetězy k vysoké kavkazské skále. Prometheus visel vysoko nad propastí přikován tak těsně ke skále, že se nemohl ani hnout. Ale neprosil bohy o milost, své utrpení snášel se vztyčenou hlavou. Když Zeus uviděl, že Promethea nepokoří, vyslal za ním velikého orla, který k Prometheovi přilétal každý den, rval mu ostrým zobákem játra z těla a živil se jimi. V noci játra Prometheovi znovu narůstala. Tak tomu mělo být na věky. Ale ani tehdy Prometheus Dia neodprosil a trpělivě snášel svůj osud. Po staletích se pod Prometheovou skálou objevil Herakles, syn vládce bohů. V tu chvíli zrovna přilétal k Prometheovi orel, aby se nasytil jeho játry. Herakles neváhal, napjal luk a dravce zabil. Pak rozdrtil Prometheovy okovy a daroval mu svobodu. Aby se však vyplnila Diova kletba, že Prometheus zůstane na věky připoután ke kavkazské skále, udělal Prometheovi prsten s kamenem z této skály. Prometheus jej nesměl nikdy sundat z prstu. Tak zůstal na věky upoután ke skále, jak Zeus určil. Od té doby lidé začali nosit prsteny s kamenem na památku toho, že Prometheus vždy stál při lidech a nepokořil se před bohy.

České pověsti

Dívčí válka

Když zemřela Čechy oblíbená kněžna Libuše, ženy vzpomínaly na časy, kdy právě ony měly v české vlasti hlavní slovo. Nějaká Vlasta chtěla ty časy vrátit zpátky. Ženy a dívky, její stoupenkyně, opustily domovy a vystavěly u Vltavy dívčí hrad Děvín. Začaly se cvičit v boji. Mužům pohled na ženy učící se bojovat vháněl do tváře pobavený úsměv. Nic nedbali Přemyslova varování a hrnuly se na Děvín. Mysleli si, že se jich ženy leknou. Na Vlastin pokyn však rozlícené ženy vysmívající se muže pobily. Padlo jich na tři sta a přeživší se dali na útěk. Ženy měly na Vyšehradě své špehy a v boji využívaly svou krásu a bezbrannost. Jednou dostaly zprávu, že bude cestou nedaleko od Děvína projíždět vévoda Ctirad a nachystaly na něj past. Ke kmeni vedle cesty přivázaly krásnou Šárku. Ta, když se blížil Ctirad, začala prosit, aby ji odvázali. Ctirad obměkčený pláčem krásné dívky, zapomněl na ostražitost a Šárku odvázal. „Zlé ženy mě unesly, aby mě připojily ke své vzpouře. Pak ale uslyšely dusot koní, narychlo mě zde uvázaly. Jako výsměch mi zde nechaly tenhle roh, abych si spoutaná o pomoc zatroubila,“ vzlykala Šárka. Ctirad jí naslouchal a jeho muži slezli z koní, aby si tu odpočali. Šárka byla zvědavá, jak roh zní. Když ale na něj zatroubili, přihnal se houf žen a celou družinu pobily. Ctirada pak spoutaly a odtáhly ho na Děvín, kde ho umučily. Když se to muži dozvěděli, rozzlobili se a ve zbroji vyrazili k Děvínu. Došlo ke střetu. Vlasta padla a ostatní dostaly strach. Některé padly v boji, jiné při útěku. Žádnou z nich muži neušetřili. Tak pomstili Ctiradovu smrt.

Wikipedie

Ovce Dolly

Ovce Dolly (5. července 1996 – 14. února 2003) byla prvním savcem úspěšně naklonovaným z tělní (tj. ani ze spermie, ani z vajíčka) buňky dospělého jedince. Do historie Dolly vstoupila 23. února 1997, kdy byl veřejnosti Skotským výzkumným ústavem potvrzen úspěšný pokus, který vedl její „duchovní otec“ profesor Ian Wilmut. O dva roky později bylo zjištěno, že buňky v jejím těle neodpovídají jejímu fyzickému stáří, ale spíše věku její genetické předchůdkyně – šestileté ovce.

Dolly přivedla za svůj život na svět šest zdravých jehňat. Na konci života ji sužovala artritida, tedy onemocnění, které je u takto starých ovcí neobvyklé, ale ne výjimečné. Jméno Dolly získala podle slavné americké country zpěvačky Dolly Partonové. Skupina vědců ve skotském Roslinově institutu ji totiž stvořila z buňky mléčné žlázy a nikdo si prý nedokázal vybavit působivější prsa, než jaká měla Dolly Partonová. 14. února 2003 byla Dolly utracena kvůli plicní infekci.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat