Rozřazovačka – 1. střední škola

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Délka samohlásek
Slova zakončená na -icí a -ící   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména   
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: instituce, organizace   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité   
Příslovce
Druhy příslovcí   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   

Ukázky

Slovesný vid

Rozřazovačka • těžké

Slovesný vzor

Rozřazovačka • těžké

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence