Rozhodovačka – 6. třída (6. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Vybrána třída: 6. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Koncovky mi/my/ma   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Mě/mně (zájmeno já)   
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Předpona a kořen: zdvojené hlásky   
Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Skloňování zájmen
Mě/mně (zájmeno já)   
Slovesa
Slovesný způsob   
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Předložky
Předložky s/z   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování kořene slova   
Určování předpony slova   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence