Rozhodovačka – 4. třída (4. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j  
Zobrazit souhrn tématu
Dy, ty, ny, di, ti, ni  
Zobrazit souhrn tématu
Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po L  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po M  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po P  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po S  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po V  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po Z  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: ženský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: střední rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  
Zobrazit souhrn tématu
Shoda přísudku s podmětem  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní dě, tě, ně
Psaní bě/bje  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní vě/vje  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona a kořen: zdvojené hlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu
Předložky s/z  
Zobrazit souhrn tématu
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: základy
Délka samohlásek: u/ú/ů  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách  
Zobrazit souhrn tématu

Velká písmena

Velká písmena: základy
Velká písmena a začátek věty  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena a vlastní jména  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Dělení slov na slabiky  
Zobrazit souhrn tématu
Počet slabik
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní analogie  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci  
Zobrazit souhrn tématu
Povolání
Zájmy
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Město
Venkov, zahrada
Popisná slova
Popis umění
Popisy obrazů: kočky
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: přídavná jména
Paronyma: slovesa

Čtení

Čtení vět
Čtení krátkých vět
Otázky o obrázcích: domečky
Otázky o obrázcích: dopravní prostředky
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence