Otázky – 9. třída (9. ročník)

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Vybrána třída: 9. třída (široký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Příslovce
Druhy příslovcí   
Určování slovních druhů   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Lidé
Povolání   
Tituly, hodnosti
Charakteristiky osob
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Nářadí   
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
Jídlo a vaření
Cestování, turistika
Odborné pojmy
Jazyk a literatura   
Odborné pojmy: mix
Význam slov: podstatná jména
Význam slov: přídavná jména
Význam slov: slovesa
Význam slov: mix
Jazykové prostředky   
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Nářečí: brněnský hantec

Čeština jako druhý jazyk

Česká slovní zásoba (ČDJ)
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
Jídlo a vaření
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence