Otázky – 9. třída

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Vybrána třída: 9. (široký výběr)


Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Slovní zásoba: podstatná jména
Slovní zásoba: přídavná jména
Slovní zásoba: slovesa
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence