Rozřazovačka - 5. třída

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

I/Y Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po V   
Předpona vy-  Nový obsah
Y/I Koncovky
Koncovky ovi/ovy   

Podobně znějící

Psaní ě
Mě/mně (zájmeno já)     Nový obsah
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn     Nový obsah
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova     Nový obsah

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: instituce, organizace
Velká písmena: dny, období, události
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír
Velká písmena: státy, oblasti
Velká písmena: města, části měst, ulice
Velká písmena: budovy, stavby

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: pády   
Podstatná jmena: vzory mužského rodu   
Podstatná jmena: vzory ženského rodu   
Podstatná jmena: vzory středního rodu   
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková   
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Slovesná osoba  Nový obsah
Slovesný čas  Nový obsah
Slovesa: osobní, neosobní  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM