Rozřazovačka - 7. třída

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Třídění pojmů do kategorií.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   

Podobně znějící

Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: dny, období, události
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jmena: vzory mužského rodu     Nový obsah
Podstatná jmena: vzory ženského rodu     Nový obsah
Podstatná jmena: vzory středního rodu     Nový obsah
Podstatná jména: jmenné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková   
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Slovesný čas   
Slovesný vzor     Nový obsah
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Číslovky: druhy     Nový obsah
Zájmena: druhy   
Příslovce: druhy     Nový obsah

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM