Rozřazovačka – 7. třída (7. ročník)

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...
Vyjmenovaná slova po V  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona vy-
Psaní i/y v koncovkách
Slova končící na ovi/ovy  
Zobrazit souhrn tématu

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Mě/mně (zájmeno já)  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu
Délka samohlásek
Slova zakončená na -icí a -ící  
Zobrazit souhrn tématu

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: národy, skupiny osob  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: dny, období, události  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: státy, oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: města, části měst, ulice  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotné a množné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný rod  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný čas  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: osobní, neosobní
Příslovce
Druhy příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Vlastnosti slov
Slova citově zabarvená  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména konkrétní a abstraktní  
Zobrazit souhrn tématu
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence