Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Vyjmenovaná slova

Psaní i/y v koncovkách

Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Psaní ě

Párové hlásky

Délka samohlásek

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Čárky

Souvětí

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy

Stavba slov

Stavba vět

Druhy vět

Tvarosloví

Slovní druhy

Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slova a jejich význam

Vztahy slov

Slovní hrátky

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM