Český jazyk: 4. třída (4. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 2 / 6 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 15 / 27 0 / 16 3 / 45
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 4 / 14 0 / 5
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 2 / 7 0 / 6
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 2
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 7 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 5
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 1
Velká písmena: Velká písmena: základy 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: místa
Slovní druhy: Podstatná jména 4 / 38 0 / 9
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 2 0 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 2 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 1 0 / 5
Slovní druhy: Slovesa 0 / 9 0 / 9
Slovní druhy: Příslovce 0 / 1
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 3 / 14 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 3 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 1 / 3
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 30 0 / 9
Slova a jejich význam: Vlastnosti slov 0 / 6
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 52
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 4 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky 0 / 3 47 / 66
Čtení: Čtení slov 0 / 6
Čtení: Čtení vět 0 / 11 0 / 69
Čtení: Čtení textů 14 / 264
Zápis a korektury textů: Zápis textů 13 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 165

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Číslovky

Určování číslovek

Příslovce

Určování příslovcí

Předložky

Určování předložek

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slovní analogie

Vztahy slov: mix

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Povolání

Historické postavy

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy lidí

Popis umění

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence