Rozhodovačka – 1. střední škola

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po L  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po M  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po P  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po S  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po V  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: ženský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Slova končící mi/my/ma  
Zobrazit souhrn tématu
Shoda přísudku s podmětem  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: mix
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona a kořen: zdvojené hlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené  
Zobrazit souhrn tématu
Kořen a přípona: spodoba znělosti  
Zobrazit souhrn tématu
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Slova zakončená na -icí a -ící  
Zobrazit souhrn tématu
Spřežky  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: souhlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Přejatá slova: samohlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách
Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: národy, skupiny osob  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: instituce, organizace  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: dny, období, události  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: státy, oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: města, části měst, ulice  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: budovy, stavby  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Složená přídavná jména
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Skloňování zájmen týž, tentýž  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmena jenž  
Zobrazit souhrn tématu
S sebou × sebou  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Časování sloves
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek volný a těsný
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky a mezery  
Zobrazit souhrn tématu
Zkratky  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy přísudku  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí  
Zobrazit souhrn tématu
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí podřadných
Grafy souvětí souřadných

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní analogie  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci  
Zobrazit souhrn tématu
Povolání
Charakteristiky osob
Bájné bytosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Předměty
Oblečení  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmy
Sport  
Zobrazit souhrn tématu
Jídlo a vaření
Rukodělné práce
Cestování, turistika
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Vlastnosti a popisy předmětů: věty
Vlastnosti a popisy lidí
Popis přírody
Popis přírody: obrázky
Popis přírody: věty
Popis umění
Popisy obrazů: kočky
Přídavná jména: popis světa, věda
Odborné pojmy
Ekonomika
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: přídavná jména
Paronyma: slovesa
Frazémy
Přirovnání  
Zobrazit souhrn tématu
Idiomy, ustálená spojení  
Zobrazit souhrn tématu

Literatura

Česká literatura
Česká literatura do 18. století
Česká literatura 19. století  
Zobrazit souhrn tématu
Česká literatura v 1. polovině 20. století  
Zobrazit souhrn tématu
Česká literatura po roce 1950  
Zobrazit souhrn tématu
Hlavní díla české literatury
Čeští spisovatelé
Světová literatura
Světová literatura do 18. století  
Zobrazit souhrn tématu
Světová literatura v 19. století  
Zobrazit souhrn tématu
Světová literatura ve 20. století  
Zobrazit souhrn tématu
Hlavní díla světové literatury
Světoví spisovatelé
Jazykové a literární pojmy
Literární žánry
Přiřazení žánru k ukázce
Jazykové prostředky  
Zobrazit souhrn tématu
Jazykové a literární pojmy: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence