Slovní druhy


« Na přehled témat
Podtémata
Podstatná jména Více 
Přídavná jména Více 
Zájmena Více 
Číslovky Více 
Slovesa Více 
Slovní druhy: mix

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné.

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní).

2. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen (velký, písčitý, bílé) a vztahy (otcův, kocourova). Ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?

3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují). Poznáme je tak, že si zkusíme za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

4. Číslovky označují počet, pořadí, počet druhů a násobky. Ptáme se na ně KOLIK? (pět), KOLIKRÁT? (dvakrát), KOLIKÁTÝ? (třetí), KOLIKERY? (sedmery), KOLIKANÁSOBNÝ? (dvojnásobný).

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?

Neohebné slovní druhy

Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností. Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

7. Předložky určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností. Nikdy nestojí ve větě osamoceně, vždy je za nimi podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovka. (Sedí na schodech. Vidí na ně.)

8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako…). Nachází se vždy mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami nebo na začátku věty. (Šel a šel, když uviděl dům. Než k němu došel, dům zmizel.)

9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně). Často se pletou se spojkami a příslovci, ale částice nespojují slova ani věty a nejde se na ně, s ohledem na celou větu, správně zeptat jako na příslovce. (To si snad děláte legraci?! Že ho pusa nebolí. mi není zima.).

10. Citoslovce* označují zvuky, nálady, povzdechy (au, žbluňk, mňau, ach jo, vrkú, prásk, oh, brr). Mohou samostatně fungovat i mimo větu (Bum!).Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  Nový obsah   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž  Nový obsah   
Skloňování zájmena jenž  Nový obsah   
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovní druhy
Slovesa
Slovesný vzor   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovní druhy
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
Skloňování zájmena jenž
Slovesa
Přechodníky   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovní druhy
Zájmena
Určování zájmen
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovní druhy
Slovesa
Slovesný vid   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence