Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 2
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 4 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 4 / 21 0 / 47
Podobně znějící: Psaní ě 3 / 10 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 7
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 10 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 0 / 6 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 6
Slovní druhy: Podstatná jména 2 / 28 0 / 28
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 8 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 5 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 5 0 / 5
Slovní druhy: Slovesa 1 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 3 3 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 10
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 2 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 2 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 0 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 1
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 3 0 / 9
Slova a jejich význam: Význam slov 1 / 18 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 7 0 / 177
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty 0 / 4
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 60
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 279
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 30
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 1 / 165

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Druhy přídavných jmen

Rozřazovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Slovní druhy: Číslovky

Určování číslovek

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Druhy číslovek

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Střílečka

lehké
3

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Rozbory

lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

střední

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

střední

Homonyma (slova souzvučná)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Lidé

Pexeso

lehké

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

lehké

Vlastnosti lidí a předmětů

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Slova ve větách

střední

Přísloví

lehké

Příběhy plné přísloví

lehké
0/10

Přirovnání

Pexeso

střední

Slova ve větách

lehké

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Slova ve větách

lehké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Éra dinosaurů

lehké
0/5

To jste netušili

lehké
0/5

Agent Bob

lehké
0/5

Divné sporty

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence