Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 3 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 15 / 34 0 / 16 3 / 52
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 7 / 33 0 / 47
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 4 / 11 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 14 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 15 0 / 12
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 6
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 20 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 20 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 3 / 45 0 / 33
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 11 0 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 13 0 / 11
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 9
Slovní druhy: Slovesa 4 / 30 0 / 27
Slovní druhy: Příslovce 0 / 7 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 2 / 20
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 3 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 4 / 33
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 1 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 5
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 22 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 33
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 12 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 13 129 / 366
Čtení: Poznávání písmen 0 / 5
Čtení: Čtení slov 0 / 24
Čtení: Čtení vět 0 / 16 0 / 69
Čtení: Čtení textů 23 / 528
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 3 / 150
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 885

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po B

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po L

Střílečka: lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po M

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po P

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po S

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po V

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: lehké

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Určování podstatných jmen

Střílečka: lehké
0

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: lehké

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Otázky: těžké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Otázky: lehké

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: těžké

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: střední

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: těžké

Skloňování podstatných jmen

Vpisování: střední

Skloňování podstatných jmen

Vpisování: těžké

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Určování sloves

Rozbory: lehké

Určování sloves

Rozbory: střední

Určování sloves

Rozbory: těžké

Určování sloves

Střílečka: lehké
0

Slovesná osoba

Slovesná osoba

Otázky: lehké

Slovesná osoba

Rozřazovačka: střední

Slovesná osoba

Tetris: střední
0

Slovesný rod

Slovesný rod

Otázky: střední

Slovesný rod

Rozřazovačka: lehké

Slovesný rod

Rozřazovačka: střední

Slovesný čas

Slovesný čas

Otázky: lehké

Slovesný čas

Rozřazovačka: střední

Časování sloves

Vpisování: střední

Slovesný čas

Tetris: střední
0

Slovesný vzor

Slovesný vzor

Otázky: těžké

Slovesný vzor

Rozřazovačka: střední

Slovesný vzor

Pexeso: těžké

Slovesný vzor

Rozřazovačka: těžké

Slovesný vzor

Tetris: lehké
0

Slovesný vid

Slovesný vid

Otázky: střední

Slovesný vid

Otázky: těžké

Slovesný vid

Rozřazovačka: střední

Slovesný vid

Rozřazovačka: těžké

Slovesný způsob

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka: střední

Slovesný způsob

Otázky: lehké

Slovesný způsob

Rozřazovačka: lehké

Slovesný způsob

Otázky: střední

Slovesný způsob

Rozřazovačka: střední

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka: střední

Slovesné tvary neurčité

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka: střední

Slovesné tvary neurčité

Tetris: střední
0

Přechodníky

Přechodníky

Vpisování: těžké

Slovesa: mix

Slovesa: mix

Pexeso: těžké

Mluvnické kategorie sloves

Krok po kroku: lehké

Mluvnické kategorie sloves

Krok po kroku: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Zkratky

Doplňovačka: těžké

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory: lehké

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba

Slovní zásoba

Otázky: střední

Slovní zásoba: podstatná jména

Slovní zásoba: podstatná jména

Otázky: střední

Předměty, věci

Předměty, věci

Pexeso: lehké

Předměty: obrázky

Pexeso: lehké

Předměty, věci

Slova ve větách: střední

Lidé

Lidé

Pexeso: lehké

Lidé

Pexeso: střední

Lidé

Pexeso: těžké

Lidé

Slova ve větách: střední

Lidé

Slova ve větách: těžké

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Sport

Slova ve větách: lehké

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Pexeso: střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách: střední

Kultura a hudba

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Slova ve větách: těžké

Politika, historie

Politika, historie

Pexeso: střední

Politika, historie

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Pexeso: střední

Jazyk a literatura

Pexeso: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Slovní zásoba: přídavná jména

Slovní zásoba: přídavná jména

Otázky: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Slovní zásoba: přídavná jména mix

Slovní zásoba: přídavná jména mix

Pexeso: střední

Slovní zásoba: slovesa

Slovní zásoba: slovesa

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách: těžké

Lidé: akce, vztahy

Pexeso: střední

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňovačka: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňovačka: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: těžké

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: střední

Čtení slov: velká písmena

Otázky: těžké

Čtení slov: malá písmena

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: střední

Čtení slov: malá písmena

Otázky: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence