Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Teorie velkého třesku

Leonard přišel domů dřív kvůli návštěvě.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu časuexercise_rozbory-pup

Mě/mně (zájmeno já)

kromě m_

ě

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib_slavi. Přivezl ho sem pan Rob_n z Kolumb_e. Tento neob_čejný ob_čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob_vatelé města. Místo ab_ ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb_čka. Pak pokynuli směrem k b_tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab_lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ_li Přib_slavští mimo město.

Typy vedlejších vět

Byl to Pepa, kdo do třídy přinesl křečka.

Věta hlavníVv podmětnáVv předmětnáVv přívlastková

Psaní s/z na začátku slova

hodně _e snažil

sz

Určování kořene

kuřata

Kořen

Předmět (větný člen)

Harrymu patří Hedvika.

Předmět

Zkratky

hrušky, švestky, jablka _

atd.atd

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dětv_stava

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dopravastřechaorchidejředkevmístnostdrzost

Koncovky ovi/ovy

v starostov_ch návrzích

íý

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ízké Tatry_tředozemní mořeSeverní _edový oceánMoravský _rasostrov Svaté _eleny_rancouzské Alpy

Délka samohlásek: i/í

vel_cí důstojník

íi

Velká písmena: budovy, stavby

_ostel sv. Tomáše v Brně

Kk

Vyjmenovaná slova po P

op_lovač

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

rod_na

yi

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Význam cizích slov

vydat prohlášeníspolečenstvíhromadný odchodschodek (rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem)
kolektivdeklarovatpodnět, popuddemoverze
vyhnanstvíexodusexilfilharmonie
impulzmankovelký symfonický orchestrpředběžná ukázková verze

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_ékárna U Milosrdnýchlékárna _ Madonnydům U _vou slunců_inárna Orlík_ivnice Pegas

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení _elevizní diváci, chceme Vám představit _ubní pastu nové generace _ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše _ezáky, _pičáky i _toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti _tomatologů. Pan _ocent _rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient _an _nženýr _azyměl potvrzuje, že od _ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková _íla.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

se sil_ na obilí

iy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Při jízdě na lyžích používal helmu, chránič páteře a další ochranné pomůcky.

Vyjmenovaná slova po P

p_sek

ýí

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
b_tí neboli výpraskub_lo vodypřeb_lo tu jedno rajčesb_l dřevěnou bouduzb_l kousek chleba

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří _gyptské _yramidy v Gíze, slavné _isuté zahrady _emiramidiny, Feidiův _eus v Olympii, _rtemidin _rám v Efesu, _auzoleum v Halikarnassu, _hódský _olos a _aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města _ichén Itzá, _ocha Krista _pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro, _elká _ínská zeď, ruiny inckého města Machu _icchu, jordánské skalní město _etra, římské _oloseum a indický pomník v Ágře _ádž _ahál.

Indicie ovoce, zelenina

švestkahrášekptáksponsor sklípku
kiwitřešněkoprmrkev
výbava komunistysněhulákův smyslvinná révapolicista
příloha mamutanepohodlí princeznycelulitidapomeranč

Velká písmena: budovy, stavby

ostravské _lavní nádraží

Hh

Velká písmena: budovy, stavby

_etohrádek Hvězda na Bílé hoře

lL

Určování sloves

Strašlivý černokněžník vzal kouzelnou hůlku, řekl temné zaklínadlo a nad jeho vojskem se najednou zjevily tři shnilé banány.

Sloveso

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

získat o_litek

ddd

Vyjmenovaná slova po L

Paní Sovová

Paní Sovová opl_vala nesl_chanou moudrostí a intel_gencí. L_dé z bl_zkého města k ní chodili každý den pro radu. Jednou v l_stopadu k jejímu obydlí v l_sce porostlé l_šejníkem přišel i sám pan starosta. Celý se zal_kal, měl napuchlá l_tka a jeho pl_ce lapaly po dechu. Paní Sovová se zeptala, co se to děje, že se k ní prodírá mal_ním i takový ol_garcha. Starosta se ol_zl a prohlásil, že l_ní l_dé z města právě vynalezli pro své pohodlí nabl_skaný vlak, akorát neví, jaký by se z něj měl l_nout zvuk, aby byl sl_šet již z dálky. Paní Sovová si podrbala svou l_sinku a svým l_bezným sovím hlasem pronesla „A jak by se vám l_bilo třeba Hůů?“.

Vyjmenovaná slova po Z

nez_štné jednání

iy

Psaní š/č, š/ž

vrat_í

čš

Shoda přísudku s podmětem

Skupiny chodců pozoroval_ slavnost.

yi

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Skloňování podstatných jmen

v mnoha muze_

áchích

Přísloví

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Psaní s/z na začátku slova

přihrávka _leva

sz

Velká písmena: národy, skupiny osob

_oravan

Mm

Pán prstenů: slovní druhy

Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování přídavných jmen

Vítr svištěl v šedých vlnách.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po V

v_róza je virová choroba

yi

Vyjmenovaná slova po B

neb_valý

ýí

Čárky v souvětí s více větami

Objednal si limonádu, a ne kávu jako obvykle, protože plánoval jít spát brzy.

Čárky v souvětí: speciální případy

Jsem ti v pátek k dispozici od čtyř hodin, eventuálně po osmé večer.

Délka samohlásek: u/ú/ů

p_jdeme spolu

úů

Skloňování zájmena jenž

Hračky, viděla ve výloze, byly krásné, ale velmi drahé.

Přísloví

Kde nic není, ani smrt nebere.

Vyjmenovaná slova po B

v jídle se odb_vá

íý

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješpečemedělázkoušejípodporujete

Velká písmena: lidé, jména

_eherezáda

šŠ

Podmět a přísudek

Olívii u nohou přistálo její oblečení.

PodmětPřísudek

Vinnetou

Plivl mi pod nohy.

PředmětPřísudekPu místa

Typy vedlejších vět

Vypadá, jako by ho někdo honil.

Věta hlavníVv přísudkováexercise_rozbory-vvpuzpusob

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Měli by_ už jít.

chomsme

Číslovky a mezery

Sejdeme se _ hodině.

po 5.po 5

Příslovečné určení

Vinnetou se zamyšleně podíval do země.

Pu způsobuPu místa

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz_le, Váš syn Kaz_m chodí do škol moc brz_, hroz_vě na mě z_rá a při fyz_ce drze z_vá. Navíc se tváří přez_ravě a tvrdí, že od z_třka ho mám naz_vat kamz_kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz_t jaz_k, honit ve vlasech paraz_ty a loz_t po z_dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z_ta Z_kmundová

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

vidím dom_

iy

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Určování slovních druhů

pátýPřídavné jm.smrkat
ZájmenaSpojkyČíslovky
radostněkdožePříslovce
třebažeSlovesaKubovo

Skloňování podstatných jmen

vagón s kup_

émé

Vyjmenovaná slova po L

vysl_šet

yi

Význam cizích slov: podstatná jména

žloutenkaúsudek směřující od jednotlivého k obecnémuindukce
hepatitidarozhovorkolaborace
spolupráceasociáljedinec bez společenského cítění
shoda názorůinterviewkonsenzus

Koncovky podstatných jmen: střední rod

za obydlím_

iy

Přejatá slova: samohlásky

d_sharmonie

iy

Určování příslovcí

Tma na východě pomalu bledla.

Příslovce

Citáty

Miřte na Měsíc. I když se netrefíte, skončíte mezi hvězdami. (B. Littrell)

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Lady Gaga, aby neochudila své fanoušky, přidala ještě tři skladby.

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Harry Potter

Harry s žádnými dárky nepočítal.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu způsobu

Velká písmena: státy, oblasti

Saudská _rábie

aA

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSloveso
Tomášovao samémkterýmivázatvařitneházet

Pán prstenů: slovní druhy

Nakonec dorazí oddíl elfských lučištníků.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Psaní s/z na začátku slova

_bíječka

sz

Číslovky: druhy

ŘadovéDruhovéNásobné
podruhésedmeryšesterýstonásobný

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf ví, že Sauron chystá válku.

Podstatné jménoSlovesoSpojka

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K Lesnímu _ivadlu

Dd

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

oslava vítě_tví

zsz

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na svaz_ch

ýí

Podmět a přísudek

Na nádraží přijel zpožděný rychlík.

PodmětPřísudek

Dělení slov na slabiky

stařenka

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
vydrhl(mobil) se vybil(dveře) se zavřelyje vyprodáno

Indicie zvířata

holubkapsakaprovce
tvrdohlavostRuskočtveráciklokan
krávaoselmedvědVánoce
knihadíkuvzdánína střešekrocan

Čárky v souvětí podřadném

Sotva sníh roztál, našli jsme na zahrádce ztracené hrábě.

Vyjmenovaná slova po M

pom_slná čára

iy

Velká písmena: státy, oblasti

Pobřeží _lonoviny

Ss

Harry Potter: slovní druhy

Výtah namáhavě kodrcal vzhůru.

SlovesoPodstatné jménoPříslovce

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Přejatá slova: samohlásky

mult_kulturní

iy

Vyjmenovaná slova po S

nás_lí

yi

Psaní s/z na začátku slova

zs
okamžitě _rudl_týská se jí

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Spřežky

dárek _

na odchodnounaodchodnou

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
kolopivoselecukrovíučení

Vyjmenovaná slova po Z

jaz_ková norma

yi

Oznamovací, tázací, přací

Ať sněží.

OznamovacíTázacíPřací

Zájmena: druhy

TázacíNeurčitáZáporná
coženěčíchnikoho

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

ježci a dikobraz_

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

se trochu pohne!

PříslovceČásticeZájmenoSloveso

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Předpona, kořen, přípona, koncovka

uvadlo

PředponaKořenPříponaKoncovka

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

roste tu hodně vr_

pb

Čárky v souvětí podřadném

O úskalích překládání nemá představu nikdo, kdo si to nikdy nezkusil.

Určování předpony

nejveselejší

Předpona

Psaní bě/bje

viděli hříb_

jeě

Skloňování podstatných jmen

Učili jsme se o starověkých (bůh).

Předpona, kořen, přípona, koncovka

doručovatelé

PředponaKořenPříponaKoncovka

Psaní vě/vje

nedostatek v_mů

jeě

Určování sloves

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Sloveso

Psaní mě/mně ve slově

narodil se v Betlém_

ě

Čárky v souvětí s více větami

Napište, až se rozhodnete, který termín vaší dovolené je pro vás nejlepší.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradStroj
premiérministraplauskřemenáčšťavel

Zkratky

Antonio Banderas je _ herec.

špaň.špan.

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho_é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe_í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme_o kopce. Hrad černokněž_íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra_é gotiky. Rozlíce_í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame_ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra_í skřeky: “Nejsme ničím vi_i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti_ost a ve všem jsme byli upřím_í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo_ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině_ý projektil. Kouzelník vytáhl trně_ou hůlku a rozpřáhl se k moc_é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe_ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa_y ochra_é kouzlo a poté je všestra_ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli_ý lektvar, který cizopas_é houby z vi_ic odstra_í.“ A tak šli. Čarodějova výko_ost všechny překvapila a žádné obscé_osti už se v budoucnu neopakovaly.

Slovesný vzor

NeseZačneTrpí
krástžnoutbzučet

Určování pádů ve větách

Nedávej psovi čokoládu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Narnie

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudek

Psaní mě/mně ve slově

Zapsal prom_nlivé hodnoty.

ě

Velká písmena: instituce, organizace

_árodní divadlo

nN

Čárky v souvětí souřadném

Začal se učit, teprve když mu hrozil reparát.

Rychlé šípy

Mirek by je takhle viděl nerad.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobuPřívlastek neshodnýDoplněk

Vyjmenovaná slova po L

l_žina

yi

Přejatá slova: souhlásky

inva_e

sz

Shoda přísudku s podmětem

Život v přírodě

Zrána se děti vydal_ na houby. Oči jim jen zářil_. Jabloně plodil_ nádherné ovoce. Stébla travin se ohýbal_ ve větru. Vydry lovil_ ryby. Krtci lovil_ žížaly. Křídla vážek a šídel se třepotal_. Koně přešl_ do klusu. Na podzim se ozýval_ datlové i káňata. Avšak čekal_ je také nemilé zjištění. Včely hynul_. Moli dokonce hynul_ po stovkách a sýkorky vyzobával_ kosům mls.

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
kráčítedávalvynalezli

Podstatná jména: vzory mix

rouhánívzor soudceradost
tramvajhusitavzor kost
klíčvzor předsedavládce
vzor píseňvzor strojvzor stavení

Věta hlavní

Z bytu o patro výš byla slyšet hudba, která se linula z gramofonu.

Věta hlavní

Teorie velkého třesku

Sheldon by skončil v částicích půdy v koloidní formě.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu způsobu

Předmět (větný člen)

Harry objevil tajemnou komnatu.

Předmět

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SlovesoČástice
lovecprincstrpětpříliš

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
_ se to nelíbídal to _pustil _poslala _ dopispoobědváme u _

Koncovky mi/my/ma

Poslouchal s nastraženýma ušim_.

ai

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Vyjmenovaná slova po B

kdyb_ste

yi

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Ve škole nefungovalo topení, a tak jsme skončili dřív.

Vinnetou

Nasadil jsem mu špičku nože na prsa.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPřísudekPu místa

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kočka

Kořen

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
milujíodvděčila senepřesvědčil sebude utíkatuteče

Koncovky podstatných jmen

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi mezi dvěma velkými prales_ v australské džungl_. Po nocích pořádala zápas_ s opicem_ a ve dnech si házela ananas_ s divokými ps_ dingo. Jednoho dne ale lidé les_ vypálili a Vanda se rozhodla odstěhovat do Evrop_. V novém domově však vypadala, jako by jí ulétly včel_. Slz_ se jí koulely po tváři, když potkala páv_ pyšnící se svými pestrými háv_. Ti jí poradili, aby se setkala s pány Francouz_, Ital_ a Španěl_, že prý ji dovedou do zoologické zahrady. Tam lidé platí peněz_, aby se mohli pokochat cizokrajnými němými tvářem_. A tak panda Vanda prošla branam_ ZOO a zabydlela se ve výběhu mezi rys_ a žirafam_ a těší se na vaši návštěvu.

Podmět a přísudek

Jednoduché cukry na alkohol přeměňují kvasinky během procesu kvašení.

PřísudekPodmět

Určování podstatných jmen

Rozrýval jim zahrady.

Podstatné jméno

Určování souhlásek a samohlásek

kráva

SouhláskaSamohláska

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Příslovečné určení

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

Pu místa

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Od souseda se ozýval ps_ štěkot.

ýí

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

modli_ba

td

Slova souznačná (synonyma)

sděleníbaklažánholínky
přesmyčkazprávalilek
červenýjednoznačněnesporně
anagramgumákyrudý

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Muž, je_ se zranil, omdlel.

ž

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V_ndobona v_kolejil ve v_chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V_r. Vagony spadly do vody, rozv_řily hladinu a zvedly v_sokou vlnu, která se hnala až k V_škovu. To byl pov_k. V_ly, které v_jimečně nev_ly věnce ve své v_le jako obv_kle, ale v_peckovávaly s v_drami v_šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v_rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V_ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v_hrocené katastrofy a rozv_nuly své dlouhé vlasy. V_dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v_lích vlasů vytahovat a zdv_hat jednotlivé cestující i vagony za dna V_ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v_ly táborák do pořádné v_hně a nabídli v_stresovaným pasažérům pov_dlový záv_n, žv_kačku a v_šňové v_no. „V_te, to v_no je kouzelné, za chv_li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V_dni. Jen jeden nov_nář se podivil, proč má na své v_sačce několik rybích v_měšků.

Harry Potter

Všichni mohou vyrazit na výlet do Prasinek.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPřívlastek neshodný

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podtácekplavidlospirálykřížalydrezíny

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice _a Obecním úřadem

Zz

Psaní n/nn

rozsvíce_ý stromeček

nnn

Čapek: Jak se co dělá

U novin, jako u některých jiných podniků, není ani tak zvláštní, jak se dělají, jako spíše to, že vůbec existují, a že dokonce mohou denně vycházet.

Určování příslovcí

Sauron se moc zlobí.

Příslovce

Psaní n/nn

život_ost

nnn

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce času
vlevoodtudkolemdnes

Čárky v souvětí souřadném

Jednak budu dnes psát úkol, jednak ještě začnu vyrábět draka.

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
skonalnezaplatili bysledujmezapištenarodí se

Určování zájmen

Proč změnili hodinu toho řízení?

Zájmeno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
ladičvěkkolibajehně

Přesmyčky

odporSaturnporodSparta
trapasláskaslámakostra
palmastrunatroskaLucie
salámlampaskálaulice

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
slunéčkosmetištějehně

Velká písmena: národy, skupiny osob

národy _arbarů

bB

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Praotec Čech spatřil líbeznou panenskou krajinu.

Harry Potter: slovní druhy

V krbu vesele praskal oheň.

SlovesoPodstatné jménoPředložkaPříslovce

Určování zájmen

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

Zájmeno

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužSoudce
oselmalířzákonodárcestrůjce

Zájmena: druhy

UkazovacíVztažnáZáporná
toužjížžádnou

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoční zvyky

Vv

Skloňování číslovky dva

V případech jsem udělal stejnou chybu.

Jak se správně jmenují?

konipassokolmhltdivizna
tetřevkostivalpetrklíčsedmikráska
svalohradbaosmizrůdaoslobokmlok
pavelzámekstrejcůkřiksnoslzázrakizna

Indicie čísla

ležatáV3B
8kulealefsobota
4bronz12
končetiny657

Určování podstatných jmen

V noci do díry kanec spadl.

Podstatné jméno

Určování příslovcí

Hermiona musela honem odstrčit stranou svou pomerančovou šťávu.

Příslovce

Velká písmena: mix lidé, čas

U rozcestníku

V daleké _emi, snad _urecké nebo _ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce _áčelník _erný _up, _istr Jan Hus a _vatý _tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj _omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa, _elký _upe?“ ptal se _apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám _uch _vatý. „Nejsem _elký _up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný _oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se _oříšek,“ odpověděl ten _ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba _ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V_ neznáte celou tu příhodu?“ prav_l r_chtář. „Tedy poslechněte. Co v_m, m_lerád sděl_m. Právě se utop_l ml_nářův pachol_k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel_ r_bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl_zký přístup k hráz_ zapověděl. Za rok v létě nalezl_ l_dé na mez_ mrtvolu hraběte bez hlav_. Nikdo nevěděl, jak se tam oc_tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b_ někam zam_šlel jít. Zámek b_l uzavřen.

Podstatná jména: pády

knedlíkůkamarádem2. pád, mn.
knize1. pád, mn.6. pád, j.
4. pád, mn.7. pád, j.korunám
volyhusiti3. pád, mn.

Simpsonovi

Komiksák byl ženatý v on-linové hře.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Určování zájmen

Nechal ho tam ve tmě samotného.

Zájmeno

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kontaktujte sekretářku ředitele paní Malínkovou.

Skloňování číslovek

Sloužil u (303.) pluku.

Přejatá slova: souhlásky

buržoa_ie

zs

Psaní n/nn

synchro_í stroj

nnn

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P_stolníci byli v P_šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p_ka proti kop_. Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop_tavý krok, jakým se lup_č jménem P_tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp_tatelné. Na své umění byl velmi p_šný. Jednou dokonce zcizil p_áno i s přep_chovou sochou z p_sku. Jeho p_le však přišla nazmar. Když op_lý z nakradeného p_va opouštěl dům, venku už dusala kop_ta městské hlídky. Třp_t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p_šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p_skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p_chavka a další noci už zp_toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp_sy bývalých vězňů.

Přísloví

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké)

Narnie

Ve skříni visely kabáty.

PodmětPředmětPu místaPřísudek

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul_ rok jsme s tátou a mámou dob_li hrad, opravdu! B_lo to začátkem l_stopadu, v neděl_, kdy jsme v_razili na v_let. Jako vhodný cíl jsme zvolil_ Kunětickou horu. Místo uzdy koně m_ máma vraz_la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil_ přilb_ce a sm_kem jsme vjel_ na polní cestu. Brz_ jsme mohl_ ocenit tátov_ vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil_ v lese. Vše se nakonec v_řešilo a m_ stanul_ pod onou horou. Doslova „dob_tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal_ dob_vat hrad. A to b_la katastrofa! S těžkým s_páním jsme se po celé hodině doplaz_li nahoru. Jaká škoda, že měl_ zavřeno. V_heň v našich srdc_ch to ale neuhasilo!

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B_strci blízko b_střiny B_liny b_dlel muž, který se moc rád chlub_l. Celý život se jen snažil, ab_ na někoho zapůsob_l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb_vé, zb_tečné řeči. Proto ho často odb_vali a radili mu, ab_ změnil b_dliště a přestal b_dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b_lo líto. Pohřb_lo to jeho naděje na to, že b_ mohl dob_t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb_l rozumu nebo že zaslíb_l svou duši ďáblu. On b_l přitom ob_čejný člověk a jen chtěl b_t mezi ob_vateli vesnice oblíbený.

Shoda přísudku s podmětem

Škádlení se omrz_.

ýí

Spřežky

čas _

narozmyšlenouna rozmyšlenou

Předmět (větný člen)

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Předmět

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_osvícení_ostina_iskotéka_oží hod

Určování pádů ve větách

Na lustru v kuchyni praskla žárovka.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky v souvětí: speciální případy

Přineste si, pánové a dámy, úbor na převlečení.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

řeka _il

nN

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

z Morav_

yi

Určování slovních druhů

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

SpojkaSlovesoPříslovcePodstatné jménoPřídavné jméno

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ižní Súdán_ápadní Čechy_everní Karolina_ýchodní Evropa_ižní Amerika

Vyjmenovaná slova po V

v_dlička

iy

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arkulka_uddhaKarel _tvrtý_ocent Háma_inistr dopravy Hozák

Simpsonovi

Apu provozuje obchod s potravinami.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zablýsklo seje ošklivovyšíváokouní

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

rozpouštět tu_

šž

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov_ kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám_ po celé škole. Prý jsem na starší děti drz_, vyzývav_ a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov_ (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl_ od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl_ a zahnědl_ límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil_. Pro mého bratra jako bych byl ciz_, prý není možné, abychom byli oba otcov_ synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl_ bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn_: pohledn_, vyso_ a tmavovlas_. Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv_, já jsem jen ten, který je zlobiv_.

Přechodníky

(Hvízdat, přechodník přítomný) odcházel s rukama v kapsách.

Příslovečné určení

Na pavlač se přiřítilinaštvaný soused.

Pu místa

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Slovesný vzor

PečeTiskneProsíDělá
pomoctzhltnoutztratitkuckat

Předložky s/z

soucit _ nemohoucími

sz

Velká písmena: města, části měst, ulice

sídliště _erný Most

čČ

Určování přídavných jmen

Nazgûlové bývali kdysi velicí králové.

Přídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

neobejde se bez dialýz_

iy

Určování slovních druhů

PředložkyČíslovkyPřídavné jm.
skáčenadZájmena
prvníSlovesaona
peskočičíPodstatné jm.

Psaní mě/mně

Kouzla

Po_nky na mýtině voněly tak oma_, že některá zvířata se zcela z_nila. Les pote_l, vyšel _síc a na mýtinu ze severního s_ru nes_le přicupitala srna. Chvíli nevěřícně a pito_ ču_la, _la strach, protože na mýtině se pásli vlci. „Vlci? Plé_ vlků se pase na bylinách rostoucích ze ze_? To _ podrž.“ Po chvíli se os_lila a po_rně skro_ se vlků zeptala, jak jim chutná. „_ chutná nára_!“ odpověděl význa_ nejohro_jší vlk a dodal, že upří_ doufá, že jí bude chutnat také. „Jistěže bude,“ ujistila ho srna a protože _la díky po_nkám také zate_nou pa_ť a mysl, sežrala vlka. Opodál stojící čarodějnice jen neupří_ zkřivila pusu do ús_vu, právě v okamžiku, kdy se do ní zakouslo hejno žížal.

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

netrpěliv_mi posunky

íý

Význam cizích slov: přídavná jména

bezvýznamný, vedlejšíredundantníuhlazený, ušlechtilýnadbytečný
neurčitýpřesný, založený na přesnostispolečenský, týkající se společnostiexaktní
distingovanýirelevantníkonspiračníelementární
základní, jednoduchýutajený, spikleneckývágnísociální

Velká písmena: dny, období, události

O _elkém pátku si připomínáme Kristovu smrt.

Vv

Vyjmenovaná slova po M

m_lit se

ýí

Velká písmena: lidé, jména

Lee _arvey Oswald

hH

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_oravan_atanista_oravský Slovák_kolák_pač

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Na prohlídku (Plasy) kláštera jsme se dlouho těšili.

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ámek Litomyšl_ámek Hluboká_urianova rozhledna_ozhledna Kohout

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečtepopoběhlbude potřebovatuschlavysílatbruslit

Přívlastek shodný a neshodný

Všichni mohou vyrazit na výlet do Prasinek.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování slovních druhů

Na děti padal strach.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Určování kořene

scestí

Kořen

Přívlastek shodný a neshodný

A moc chci tvoje okouzlující sourozence poznat.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Udělej tu čáru (tenký, 2. stupeň).

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
mládežsiruppomyjenarozeninyblata

Skloňování a časování: mix

Kolem na tábor

S dívkam_ jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol_, batoh_ a s přilbam_ na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem_ deseti. Hlavním_ povinnostm_ pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem_ částm_ tábora. „I když se dívám oběm_ očim_, nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním_ silam_,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j_ zrůžověly.

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSpojkyCitoslovce
molitanovýkocourovastokrátvšaki kdyžpsst

Shoda přísudku s podmětem

Na střeše byl_ nosiče na kolo.

iy

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával_ toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl_ tisíce lidí. Mezi nimi byl_ i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil_ na pohodlná sedadla a čekal_, až začne film. Na plátně zatím běžel_ reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal_ i filmu. Harry a Ron bojoval_ s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál_ ve větru a výrazy diváků zkameněl_. Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil_ tři temné postavy, které letěl_ na koštěti. Pak je oslepil_ zelené záblesky a požární ukazatelé začal_ bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

hora Malý _išák

Šš

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod střední
moderátorvůzmýdlokřídlo

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Jendov_ ponožkyJandov_ deskyGottov_ fanoušcihudebníkov_ materiálychlapečkov_ pamlsky

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
skupinachvílechůzebroskevlabuťobuv

Vyjmenovaná slova po V

v_ndra je malý peníz

iy

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
kolobez hrnečkuštaflíhradem

Slova zastaralá (archaismy)

hostinec mimo obecbolbydlo
živobytíloutkapimprle
ředitelstvíčočovicežal
kocandačočkadirekce

Čapek: Dášeňka

Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání.

Délka samohlásek: u/ú/ů

pravo_hlý trojúhelník

ůú

Měkké a tvrdé souhlásky

hlad_na

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

čaj v kovové konv_

iy

Význam cizích slov: slovesa

absorbovatetablovatreponovatreagovat
hodnotitodpovídat na popud, zpětně působitevaluovatregenerovat
modifikovatobnovovat, oživovatodmítatpozměňovat, upravovat
napravit, uvést do původní podobynegovatvstřebávatzařídit, zavést

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom_šl je městem m_strovské architektury, vym_kající se srovnatelným m_stům v republice. Přepychové dom_ a loubí vytváří až m_stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom_nul, jen co na městečko pom_slí. V m_nulých dobách žila obec z m_tného a těžby m_nerálů, protože měla dobré um_stění, ale také z m_cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem_slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom_šl snesla srovnání s M_lánem (v m_niaturním provedení, samozřejmě).

Velká písmena: lidé, jména

Mezi přáteli byla takovou tichou _opelkou.

pP

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Skloňování přídavných jmen

Kolem lodi plují (obrovský, 1. pád, množné číslo) zlaci.

Indicie barvy

zelenárůžováponorkastříbrná
vítězstvízlatávdovachirurg
zákazčernápanterčervená
sobotadruhýbílážlutá

Nářečí: brněnský hantec

betlalísteklupeňzpívat
postelšméčkobékaťsvišť
Brněnská přehradaprácečapypodraz, finta
dítěhoknaPrýglnohy

Vyjmenovaná slova po S

s_pká směs

yi

Slova protikladná (antonyma)

stoupatbílýklesat
neotřelýnenávidětzima
pracovitostfádníteplo
lenostčernýmilovat

Harry Potter: slovní druhy

Fred s Georgem se otočili.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Kostelec nad Černými _esyBystřice _od HostýnemNové _ěsto na Moravěměstská _tvrť Bohunice_ladá Boleslav

V pavoučí síti: slovní druhy

Nemyslím si, že je dnešní mládež zkažená.

Přídavné jménoSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
býtsmějíc sedohnánipřepadnuvše

Určování slovních druhů

Nesl na zádech plný batoh.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Skloňování přídavných jmen

Byl ještě hluš_í

šejš

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
pro dárkyhradekolegoustádem

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM