Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Čárky v souvětí souřadném

V zoologické by ho nevzali, museli by pro něj nejdříve postavit nový pavilon.

Velká písmena: národy, skupiny osob

stateční _eltové

Kk

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Písnička, jejíž první tóny jsem zaslechla v rádiu, mi byla ihned povědomá.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Jágr je (známý, 2. stupeň) než Erat.

Čárky v souvětí: speciální případy

Ať mladí, ať staří, všichni volby napjatě sledovali.

Pán prstenů: slovní druhy

Hříva mu vlála.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Určování sloves

Vytáhl dva obrovské melouny.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po S

mas_rovat

ýí

Velká písmena: budovy, stavby

_radecká dálnice

Hh

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíUkazovací
tvůjmýmtomuto

Přejatá slova: souhlásky

pin_-pong

kg

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Příslovečné určení

Brzy se setkají s Vonty.

Pu času

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz_ trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl_, Em_ a Iv_ nedotkl_. Park totiž udržují leda místní výrostc_, kteří zde posedávají, hulákají svoje song_ a popíjejí alkohol. Naše dám_ jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav_, šedivé vlas_ jsou prokvetlé melírem fialové barv_, na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým_ drahokam_“ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób_ by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým_. Jako módní doplněk je doprovází jejich ps_. Tedy, pokud se jedná o ps_. Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl_, jednomu nezúčastněnému pozorovatel_ se dokonce zdálo, že mají natočené řas_.

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arta_odnikatel_rál Boleslav_odník_oldemort

Velká písmena: instituce, organizace

_ymnázium Benešov

Gg

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Měl by _ na to podívat.

sesjsi se

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Psaní mě/mně ve slově

strm_l nad kopci

ě

Určování přídavných jmen

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

Přídavné jméno

Čárky v souvětí s více větami

Rodičům na nás často záleží víc, než si myslíme, i když tomu v některých letech života vůbec nevěříme.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradPředseda
dělníknosníkrikša

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
kostel Panny Marie _něžnékostel _rdce Páně_ostel sv. Rodinykostel _v. Šimona

Spřežky

_ komentář

ne místnýnemístný

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
stotolikerotolikrátjedenkrát

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malá Studená _otlina

kK

Délka samohlásek: u/ú/ů

dr_žička

uů

Psaní n/nn

šikovný kame_ík

nnn

Harry Potter: slovní druhy

Harry se zamyslel.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Určování pádů ve větách

Uvařili jsme si čaj.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování podstatných jmen

s vítěz_

imi

Teorie velkého třesku

Leonard se chce zbavit svých problémů s dýcháním.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: dny, období, události

_arneval

kK

Vyjmenovaná slova po M

M_keš

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

rybn_k

íý

Předmět (větný člen)

Paní Weaslyeová upletla Harrymu svetr.

Předmět

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rodina

PředponaKořenPříponaKoncovka

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Různé výskyty I/Y

Láska bez masky

Námět spalujíc_ lásky b_l v komedii dell’arte skutečně trvanliv_m zdrojem inspirace. Nesměl_ milenc_, nemající pom_šlení na nic jiného než na vztah rodíc_ se mezi nim_, tvořil_ ostrý kontrast k odkvétajíc_m a životem protřel_m rodičům. Boj Isabell_ a Florinda – t_pizovaných postav zamilovaných – proti zvůl_ osudu je starším_ rodu glosován zpravidla shov_vavě a s vůl_ pomoci. Kostým_ měl_ herci v těchto rol_ch elegantní a slušivé, ovšem bez obv_klých obl_čejových masek. Jejich l_rické výstup_ dostávaly záh_ pevnou podobu a byl_ korunovány pěkným_ slovními obraty, které odpovídal_ dobovému jaz_ku.

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p_li. P_šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P_t z třp_tivých misek, mít dostatek p_ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p_lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop_tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap_. Netop_ři to mají složitější, p_tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p_lířem zájmu přírodozp_tců a majitelů zahrad. Ani jinak p_lné včely a jiní op_lovači nemají štěstí. A slep_ši? O ty si také nikdo nep_še. Jsou nanejvýš p_chou luk a p_tomé předp_sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap_bary!

Psaní vě/vje

zv_d

jeě

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
rostepopoběhlsmekne

Podmět a přísudek

Z historických osobností můžeme vzpomenout např. Karla IV.

PřísudekPodmět

Délka samohlásek: u/ú/ů

na její _kor

úů

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
koloslunéčkojablkohříběprostředí

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_arokoMonacké _nížectvíevropský _egionVelká _ritánie

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Určování zájmen

Sklonil svou pyšnou hlavu.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Slova protikladná (antonyma)

klesatmilovatlenost
pracovitostzimateplo
nenávidětčernýfádní
stoupatneotřelýbílý

Koncovky podstatných jmen: střední rod

s prasečími a husími sádl_

iy

Harry Potter: slovní druhy

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

ZájmenoPodstatné jménoPředložkaSlovesoPřídavné jménoPříslovce

Typy vedlejších vět

Cítila omáčku, že se pálí.

Věta hlavníVv doplňkováVv přívlastková

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

brz_ý návrat domů

ksk

Podstatná jména: pády

1. pád5. pád7. pád
vosalampaposlančeletadlem

Čárky v souvětí: speciální případy

Pavle, pojď mi pomoct.

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Shoda přísudku s podmětem

víly tancoval_

iy

Určování pádů ve větách

Uběhl dva kilometry.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Citáty

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. (A. Einstein)

Vyjmenovaná slova po V

v_chřice

iy

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Příslovečné určení

Brumbál nasadil na hlavu květovaný čepec.

Pu místa

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Přejatá slova: samohlásky

cyn_k

iy

Vyjmenovaná slova po V

v_řešil matematickou úlohu

yi

Psaní s/z na začátku slova

sz
_lezl dolů_mluvili sepapír _hořel_trávil oběd_hlédl film

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_niverzita Karlova_arlova univerzita_eská univerzita_ilozofická fakulta

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ptačí bu_ka

dt

V pavoučí síti: slovní druhy

Léčí se za mořem.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Určování kořene

zacvičit

Kořen

Určování přídavných jmen

Možná že váš příchod nebyl zcela neočekávaný.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Čapek: Jak se co dělá

Konečně propukl kravál, divý, třeskný, sípavý kravál řádné generální zkoušky, kravál, který se podebíral a kvasil od rána, kravál horečný, chvatný, nespravedlivý jako svět a nutný jako bouřka v přírodě, kravál, který naplní všechny přítomné, autora i herce, technický personál i bouřícího režiséra temným, zoufalým vztekem, únavou, znechucením, steskem, touhou být někde venku, pryč z toho zatraceného, neladného divadla.

Určování slovních druhů

Číslovkykvůlikvík
paterodřítZájmena
SpojkynaopakSlovesa
tentoCitoslovcePředložky

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Význam cizích slov: přídavná jména

interaktivníbodrý, dobromyslnýglobálnízprofanovaný
egocentrickýžoviálnísebestředný, sobeckýbanalizovaný, znesvěcený
lukrativnípromyšlenýumožňující vzájemnou komunikacisouhrnný, celkový, celosvětový
hodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutnísofistikovanýziskový, výnosnýrelativní

Přesmyčky

policegeologzátokaosmina
opilectroubaoblakyGoogle
otázkaSimonasvatbakobyla
kostelstavbastolekbourat

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Akrylovými barvami malovali na kameny, dřevo i nasbírané mušle.

Psaní n/nn

bezce_ý dárek

nnn

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Naše veterinářka paní Koubová dorazila včas.

Délka samohlásek: i/í

krop_cí konev

íi

Psaní š/č, š/ž

trp_í víno

čš

Oznamovací, tázací, přací

Jen kdyby se nic nestalo.

OznamovacíTázacíPřací

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce příčiny
domanikdyvztekynaschválnavzdory

Přísloví

Koně můžeš přivést k vodě, ale napít se musí sám.

Vyjmenovaná slova po B

princezna odb_la každého nápadníka

yi

Mě/mně (zájmeno já)

M_ nedohoníš.

ě

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Spřežky

dárek _

na odchodnounaodchodnou

Měkké a tvrdé souhlásky

lac_né boty

iy

Věta hlavní

Kdyby ten vzkaz uvázal kočce na ocas, mohla by ho někomu doručit.

Věta hlavní

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Velká písmena: státy, oblasti

za _rvní republiky

Pp

Vyjmenovaná slova po L

nedosl_chavost

ýí

Určování slovních druhů

Popleta šla do světa .

Podstatné jménoSlovesoPředložka

Indicie barvy

knížkafialovátesákdéšť
šedánudazlatázelená
brýlečtvrtekmodráčerná
kronikarůžovábílápostní čas

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Potkal jsem Pavla, Adama a Janu.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

Indicie zvířata

Jonášzačátečníkstrakabodyguard
zajícpesvěrnosthad
zlodějkagorilapokušitelvelryba
husašnekdomečekbrk

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

palma s kokos_

yi

Předmět (větný člen)

Kouzelnou hůlku nepustila.

Předmět

Jak se správně jmenují?

okamžikspisomůrvánkodrťpupkořečník
peciválštíhloláskaděsváčekbřichomluvec
větrolamzrakumrkdrakobijecknihomol
strašpyteltroubylehútlocitsaňotluk

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
kolokoupalištěptáčekleníučení

Vyjmenovaná slova po M

om_t

íý

Vyjmenovaná slova po V

V_škov

iy

Vyjmenovaná slova po L

l_žina

yi

Zkratky

Nicejský koncil se konal _

r. 325 n. l.r. 325 n. L.

Shoda přísudku s podmětem

Život v přírodě

Zrána se děti vydal_ na houby. Oči jim jen zářil_. Jabloně plodil_ nádherné ovoce. Stébla travin se ohýbal_ ve větru. Vydry lovil_ ryby. Krtci lovil_ žížaly. Křídla vážek a šídel se třepotal_. Koně přešl_ do klusu. Na podzim se ozýval_ datlové i káňata. Avšak čekal_ je také nemilé zjištění. Včely hynul_. Moli dokonce hynul_ po stovkách a sýkorky vyzobával_ kosům mls.

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
budou pykatbyl bych odpovědělrozmysleli bychom sepospěšme sinerozebírej

Skloňování podstatných jmen

košíčky se žel_

émé

Určování slovních druhů

Spojkyprvníon
Podstatné jm.SlovesaZájmena
závodníkPřídavné jm.běží
rychlýneboČíslovky

Určování zájmen

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Zájmeno

Podmět a přísudek

Rádi bychom si rozdělili pokojík na dvě části.

PřísudekPodmět

Slovesný vzor

NeseMineDělá
zaméstpléstpřivanoutpovídattoulat

Skloňování podstatných jmen

Přísahám, pane (soudce), nic jsem neudělal.

Přívlastek shodný a neshodný

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Psaní mě/mně ve slově

Zřejm_ se mýlíš.

ě

Přímá řeč

Hluchá řeznice

_Dobrý den_ pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu. _Dobrý den_ odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „_al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“ _ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“ _opakoval Zdeněk, „_uleni jsou přece chránění_ Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „_o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé_ Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek: _Dejte pokoj s tuleni, ženská,“ _koro zakřičel, „_á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží_ Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „_yslíte jelena? Proč to neřeknete hned_

Určování předpony

prochodit

Předpona

Skloňování zájmena jenž

Fotografie, byly na prodej, umístil do přední části výlohy.

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
hrbvyrážkaštěně

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom_šli žila kdysi m_lá holčička M_lada. M_lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom_hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom_na. Ale nechtěla se m_t. Jednoho dne zemřela na přem_ru špíny. Od té doby v zámeckých m_stnostech M_lada straší. Hledá m_dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Čárky v souvětí s více větami

Plamínky jí v očích jen hrály a nařasená sukně jí splývala okolo kotníků, když se k němu naklonila.

Příslovečné určení

Dveře byly vylomené z pantů.

Pu místa

Shoda přísudku s podmětem

Na podzim se ozýval_ datlové i káňata.

yi

Slovesný vzor

UmřeZačneSází
utřítsejmoutpřednášet

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob_lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb_dl ob_vatele blízko i v dálce, ab_ mu tam sloužili. B_dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub_t hodně děr. Žížalí b_tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob_lu b_ se nedožily ani pondělí. Jak b_ tak díry hloub_ly, končetiny b_ jim rostly a hned b_ se množily. Nastala tedy b_tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b_tí skončilo v Černob_lu.

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak _lenka v _íši divů. Na okenním parapetu poskakovala _everka _rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta _rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro _eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako _ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože _lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon _umbo. Má to ale _roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka _omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl _lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na _větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Dělení slov na slabiky

krokodýl

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
spočinulineplniliodchlípla sevystříhatzabruslit si

Psaní s/z na začátku slova

zjednodušit _i život

zs

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
podnikámenestačíodsunuli jsmebude pracovatdohoníme

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Budeš dnes spát doma, nebo u babičky?

Přejatá slova: souhlásky

terciá_ní vzdělávání

lr

Psaní n/nn

nnn
mar_ostvšestra_ýce_ějšíce_íkde_ík

Indicie ovoce, zelenina

sněhulákův smyslšvestkapříloha mamutapomeranč
koprpolicistakiwitřešně
mrkevnepohodlí princeznyhrášekvinná réva
celulitidasponsor sklípkuptákvýbava komunisty

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Hol_, je to tak.

dt

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Na _ůstku

mM

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
psátčekajechytnuvvyčištěna

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Neměla ráda pizzu s rajčat_.

yi

Vyjmenovaná slova po B

b_ceps

iy

Vyjmenovaná slova po P

třp_t hvězd

yi

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Narnie

Parohy sobů byly pozlacené.

Přívlastek neshodnýPředmětPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Přísloví

Člověka si pamatují lidé jednu generaci, ale jeho skutky navěky. (japonské)

Skloňování přídavných jmen

(nepozorný, 1. pád, množné číslo) řidiči

Indicie čísla

sloveso25kostka
17biatlon6
zlato8Neptun4
3neděleevangeliumčuníci

Velká písmena: města, části měst, ulice

Masarykovo _áměstí

nN

Velká písmena: lidé, jména

Zde je _inistr dopravy Bendl.

Mm

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

(Děčín) obyvatelé by uvítali více pracovních příležitostí.

Rychlé šípy

Vont velmi hrubě smýkl s Jarkou.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu způsobuPu míry

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov_ kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám_ po celé škole. Prý jsem na starší děti drz_, vyzývav_ a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov_ (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl_ od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl_ a zahnědl_ límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil_. Pro mého bratra jako bych byl ciz_, prý není možné, abychom byli oba otcov_ synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl_ bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn_: pohledn_, vyso_ a tmavovlas_. Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv_, já jsem jen ten, který je zlobiv_.

Určování zájmen

Všichni valili oči.

Zájmeno

Slova zastaralá (archaismy)

dívkauniformaďábelský
diabolickýbýlílesník
amantmundúrmilenec
děviceplevelfořt

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitáZáporná
o jejímcosinikomu

Čárky v souvětí souřadném

Ráda by si na stáří užila trochu klidu, a nikoliv jen běhala okolo svých dětí.

Koncovky mi/my/ma

Za sedmero horam_.

ia

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf však stál opřen o hůl.

PředložkaSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Simpsonovi

Homerův pokus o kariéru boxera byl neúspěšný.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Určování sloves

Loupežníci se strachy zachvěli.

Sloveso

Určování souhlásek a samohlásek

ovce

SouhláskaSamohláska

Vyjmenovaná slova po B

vždy b_stře vnímala (rychle)

iy

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinasazeniceřeč

Typy vedlejších vět

Přinesete-li si tedy někdy do třídy domácího mazlíka, počítejte s případnými potížemi.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpuzpusob

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
horolezectrumpetistasvůdce

V pavoučí síti: slovní druhy

Chlapík, který na vozík mával, byl malý.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoZájmenoSloveso

Význam cizích slov: slovesa

rekreovatpodílet se, účastnit separticipovat
fabulovateskalovatnapodobovat
uznávat, dodržovatreprodukovatzotavit, obnovit
respektovatstoupat, vrcholitvymýšlet si

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V_ neznáte celou tu příhodu?“ prav_l r_chtář. „Tedy poslechněte. Co v_m, m_lerád sděl_m. Právě se utop_l ml_nářův pachol_k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel_ r_bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl_zký přístup k hráz_ zapověděl. Za rok v létě nalezl_ l_dé na mez_ mrtvolu hraběte bez hlav_. Nikdo nevěděl, jak se tam oc_tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b_ někam zam_šlel jít. Zámek b_l uzavřen.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
kolobez hrnečkuštaflíhradem

Čárky v souvětí podřadném

Jaká je ta nejtěžší otázka, kterou jsi kdy musel zodpovědět?

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

břez_ samice

íý

Slova souznačná (synonyma)

zavařeninakompotroky
váhatlétakudla
otáletpohovkagauč
podstatné jménonůžsubstantivum

Přívlastek shodný a neshodný

Z lesa vyjely saně tažené dvěma soby.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: budovy, stavby

prohlídka _počenského panství

Oo

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
snědl _ oběd_ to nudíbavili se o _odtáhl _ pryčposlala _ dopis

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice _a Proseku

Nn

Psaní n/nn

drahoce_ý

nnn

Určování podstatných jmen

Harry otevřel oči.

Podstatné jméno

Harry Potter

Zlo v kouzelnickém světě představuje Voldemort.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu času

Určování kořene

nejsladší

Kořen

Velká písmena: národy, skupiny osob

_udeťák

Ss

Podmět a přísudek

Fialky nám rychle vykvetly.

PřísudekPodmět

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Skloňování přídavných jmen

Lep_í vrabec v hrsti než holub na střeše.

čš

Čárky v souvětí podřadném

Kam jsem upíral zrak, se Alexandr nedozvěděl.

Velká písmena: státy, oblasti

Dánské _rálovství

kK

Určování slovních druhů

Děcka budou čubrnět !

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jméno

Teorie velkého třesku

Leonardova matka přijede na návštěvu.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaexercise_rozbory-puucelu

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
hrobníkcílsešívačkapolíbeníeuro

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

dětské výbav_

yi

Vyjmenovaná slova po S

s_chravé počasí

yi

Význam cizích slov

exodusdeklarovatvydat prohlášenípředběžná ukázková verze
velký symfonický orchestrpodnět, popudexilspolečenství
demoverzekolektivvyhnanstvífilharmonie
schodek (rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem)hromadný odchodmankoimpulz

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
přib_l hřebíkvyb_l agresiodb_l prácidob_l ho k smrtidob_tí Bastily

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
námořnictvobenzínhmyzkyslíkVánoce

Vinnetou

K večeři máme dneska pečeni.

PředmětPu časuPřísudek

Přísloví

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. (arabské)

Určování slovních druhů

Všichni si o tom šuškali.

Podstatné jménoZájmenoSlovesoPředložka

Shoda přísudku s podmětem

Houpací koně vrzal_.

iy

Určování příslovcí

Pochyboval, že slova vyrytá do hřbetu ruky někdy zmizí.

Příslovce

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pa_ka na hlavě

dt

Vinnetou

Podíval se na mě tázavě.

PředmětPřísudekPu způsobu

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

po míl_

iy

Přechodníky

(Pohladit, přechodník minulý) malou po vláskách, odešla.

Předpona vy-

vivy
v_noutv_nicev_sutý mostv_slunív_tr

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

ne_ízlivější člověk

jjj

Velká písmena: dny, období, události

zavraždění za _eydrichiády

Hh

Vyjmenovaná slova po Z

vypláznout jaz_k

yi

Vyjmenovaná slova po L

Bouřka

Za okny pl_nulo pokl_dné odpoledne. Občas bylo z dáli sl_šet hromy. Začalo se bl_skat. Babička postavila na stůl hromničku a zapál_la ji. Na čele jí naběhla starostl_vá vráska. Pavl_k se ještě nevrátil z lesa, kde sbíral mal_ny. Mal_nko se zastavila. Nebude pl_tvat časem. Skopla své pl_šové bačkory a vydala se k bl_zkému lesu vstříc tomu malému pachol_kovi. Zanedlouho doběhla až ke ml_nu, kam obvykle chodila ml_t obilí. Polkla. Z divoce rostoucího pel_ňku viděla trčet hubené l_tko. Ale najednou se rostl_ny zamlely a Pavl_k se vynořil s ol_salou živou veverkou v ruce. Zal_kal se štěstím.

Přejatá slova: samohlásky

t_matický

eé

Skloňování číslovky dva

Nad darebáky se stahují mraky.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
řeka _il_ošumaví_orava_ohoří Javorníky_ožmberský rybník

Určování příslovcí

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Příslovce

Nářečí: brněnský hantec

šťabajznahóknót do placuněco veřejně říctbazmek
platitbudkakrám (věc)dovalit
čubrnětdívat sedonéstukrást
cálovatšlohnóthlavahezká holka

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

k předsedov_ zastupitelství

yi

Velká písmena: lidé, jména

nové album 50 _enta

cC

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SpojkyCitoslovce
polibekmincetím-žecvakvrkú

Velká písmena: dny, období, události

Velké písmenoMalé písmeno
_vátek práce_elikonoční pondělí_oučení se svobodou_tědrý den

Velká písmena: budovy, stavby

_rad Potštejn

hH

Vyjmenovaná slova po P

hřebík p_chá

íý

Předložky s/z

zná to _ televize

zs

Velká písmena: lidé, jména

Charles _e Gaulle

Dd

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Amerikasazenicelahevlabuť

Psaní s/z na začátku slova

_borov

SZ

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nenechavý

PředponaKořenPříponaKoncovka

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

pot se mísil s krv_

ýí

Pán prstenů: slovní druhy

Než domluvil, projeli cestovatelé kolem mlčenlivých mohyl.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
rýčbotajelitakostraprameny

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si _těžoval, že mu někdo _cizil pero. „Už druhý den mě _užuje představa, že se _chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale _e svých snah o dopadení zloděje _levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní _týskalo. _trávil hodiny _važováním možného pachatele. _tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne_týkal s kamarády, ale _ „podezřelými“. Zločince _patřoval všude. „Kdo _ koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí _končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě _pasilo, neboť pero se _krývalo na dně šuplíku ve stole.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na nacvičené program_

iy

Koncovky ovi/ovy

Martinov_ spolužáci

iy

Psaní s/z na začátku slova

_vrhnout vládu

zs

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSlovesoPříslovce
slonío nížo někomžádnousblížit seprapodivněji

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom_šl je městem m_strovské architektury, vym_kající se srovnatelným m_stům v republice. Přepychové dom_ a loubí vytváří až m_stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom_nul, jen co na městečko pom_slí. V m_nulých dobách žila obec z m_tného a těžby m_nerálů, protože měla dobré um_stění, ale také z m_cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem_slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom_šl snesla srovnání s M_lánem (v m_niaturním provedení, samozřejmě).

Čapek: Dášeňka

Už jsem ti vypravoval pohádku, kterak bohatý Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel.

Číslovky a mezery

_ návštěvník

tisící osmistý padesátý třetítisícíosmistýpadesátýtřetí

Určování příslovcí

Červíček se tvářil nervózně.

Příslovce

Určování slovních druhů

ČíslovkaSlovesoPříslovce
tisícíšestadvacátápotřebovatdusnokvečeru

Podstatná jména: vzory mix

vzor píseňklíčrouhání
vzor kostvládcevzor stavení
vzor soudcevzor strojtramvaj
husitaradostvzor předseda

Harry Potter

Snape nesnáší Harryho.

PodmětPřísudekPředmět

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Kos_ hnízdo bylo prázdné.

íý

Zkratky

Cesta trvala _ půl hodiny.

cca.cca

Simpsonovi

Pan Burns chtěl Maggie vzít lízátko.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Význam cizích slov: podstatná jména

stimulzesvětštěnísekularizace
uskutečněníxenofobiepodnět
implementacemítinksloučení
nedůvěra/odpor ke všemu cizímuveřejné shromáždění/schůzefúze

Předmět (větný člen)

Kožichy jim byly trochu velké.

Předmět

Vyjmenovaná slova po Z

ekraz_t

yi

Podstatná jména: pády

mléko6. pád, mn.4. pád, j.
potkanechrukamarýčem
chlapců7. pád, j.2. pád, mn.
1. pád, mn.7. pád, mn.psi

Skloňování číslovek

Těsto musíš mísit po dobu alespoň (15) minut.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

cena

Kořen

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Proč jsi j_ neřekl pravdu?

ií

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Suezský _růplav

Pp

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Psaní bě/bje

sb_r železa

jeě

Harry Potter: slovní druhy

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování podstatných jmen

Kolona kočárů se s hrkáním a rachotem rozjela.

Podstatné jméno

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mipobíháhledástmívá se

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
nesněžíbude hledětbyl vybránbyla podepsána

Narnie

Trpaslík zadržel prudce soby.

Pu způsobuPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPodmět

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Kostelec nad Černými _esyBystřice _od HostýnemNové _ěsto na Moravěměstská _tvrť Bohunice_ladá Boleslav

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Vyjmenovaná slova po B

Klokan

Klokan ukazuje ob_vatelům Kob_lis svoje b_cepsy. Líbí se mu Panda, ale ta by s ním neb_la ani za b_lion let. Všechno dob_vání je zb_tečné: nab_zí jí blahob_t, ale sám zatím b_dlí v ob_čejném příb_tku. Chlubí se b_strostí, ale nezná ani malou násob_lku. Klokanova b_lance zlob_vých dobrodružství zab_rá pořád víc místa. Včera bab_čce rozb_l brýle a slíb_l, že po jeho b_linkovém čaji bude b_strozraká. Neb_la. Na hodině b_ologie ukořistil sb_rku b_lkovin a ledab_le s ní pob_hal mezi náb_tkem. Pak musel s profesorem do kab_netu a odb_t si trest – lisovat zlatob_l. Co asi způsob_ příště?

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
předpokládátejíšnevidíneslyšídal bych si

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM