Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

pod provazc_ deště

iy

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl snědenneopírej se(obálka) je zalepena

Velká písmena: státy, oblasti

_everní Rusko

Ss

Určování souhlásek a samohlásek

had

SouhláskaSamohláska

Určování slovních druhů

SlovesoSpojkyCitoslovce
pochutnat sitřebažejuchůbasta

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

po vydatné koupel_

iy

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Psaní mě/mně ve slově

duchapřítom_ zareagovat

ě

Velká písmena: dny, období, události

Velké písmenoMalé písmeno
_ánoce_ový rok (1. 1.)po celý _ový rok_elikonoce

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nové _ěsto na Moravě

mM

Určování zájmen

Nazgûlové překazí jejich putování.

Zájmeno

Psaní mě/mně

Cizokrajný výlet

Za okny se set_lo, což v těchto ze_pisných šířkách nebylo nic nezvyklého. Večerní chládek ale způsobil, že jsem se cítil příje_ji. Byl to první výlet mojí třídy do ta_jších končin pryč od civilizace, _st a _kkých peřin a _ se popravdě ulevilo, že si nikdo nestěžoval, ani se netvářil pot_šile. Nesnáz ale přišla na můj vkus neú_rně rychle a za_stnala _ na celou noc. Student Hovorka se po _ začal shánět. Snědl prý nějakou _kkou bobuli, snad pot_chuť, a bylo mu zle.

Předmět (větný člen)

Sheldon si přál titanovou odstředivku na izolaci radioaktivních izotopů.

Předmět

Měkké a tvrdé souhlásky

k_tka

yi

Podstatná jména: jmenné číslo

Množné čísloJednotné číslo
papírytapírklyšimpanziorel

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
vínoměstopravidlolovištěohništěkůzle

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vylézt na bře_

hch

Vyjmenovaná slova po M

vym_slel novou chemickou sloučeninu

yi

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_álný východ_lízký východ_alá AsieCísařský _strov

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Černé jezero na _umavě

šŠ

Pán prstenů: slovní druhy

Prsten padá přímo do nitra hory.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovcePředložka

Číslovky a mezery

výpočet _

2+5=72 + 5 = 7

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na vysoké jedl_

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nejnovejší

PředponaKořenPříponaKoncovka

Harry Potter: slovní druhy

Ve vzduchu podél stolů se vznášely svíce.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Čapek: Dášeňka

Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho.

Určování přídavných jmen

Mnoho hodin jeli pláněmi a říčními luhy.

Přídavné jméno

Předložky s/z

mít _ toho obavy

sz

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánPředsedaSoudce
levpašarádce

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Celý rok budu chodit po muzeích.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Určování slovních druhů

PříslovcePředložkySpojky
venkusabya přece (přesto)

Velká písmena: národy, skupiny osob

brněnské _ymnastky

Gg

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Pustíš ?

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Citáty

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. (A. Einstein)

Slovesný vzor

MažeUmřeKryje
loupatprostřítpít

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Naše veterinářka paní Koubová dorazila včas.

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Psaní š/č, š/ž

hlad_í srst

čš

Velká písmena: budovy, stavby

_ražský hrad

Pp

Určování pádů ve větách

Zameť drobky z podlahy.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Význam cizích slov

exilimpulzexoduspředběžná ukázková verze
podnět, popuddeklarovatvydat prohlášenívelký symfonický orchestr
filharmoniekolektivspolečenstvímanko
demoverzevyhnanstvíschodek (rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem)hromadný odchod

Velká písmena: budovy, stavby

_idenické nádraží

Žž

Vyjmenovaná slova po P

třp_tka

iy

Podmět a přísudek

Pomohla bys mi prosím s nádobím?

PodmětPřísudek

Určování příslovcí

Uvnitř se zvedají střechy domů a uprostřed stojí palác.

Příslovce

Čapek: Jak se co dělá

Ale i když si odmyslíme to všechno technické, čeho je při točení filmu třeba, shledáme po delším okounění a divení, že se film vlastně dělá jinak, než jak by si představoval divák v biografu.

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Skloňování přídavných jmen

(čtivý, 1. pád, množné číslo) autoři

Vinnetou

Henry se dnes mimořádně zajímal o zeměměřičství.

PřísudekPředmětPu časuPodmětPu způsobu

Předpona, kořen, přípona, koncovka

městí

PředponaKořenPříponaKoncovka

Harry Potter: větné členy

Tísnili se v kruhové společenské místnosti.

Přívlastek shodnýPřísudekPu místa

Poměry mezi hlavními větami

Prášky mu nezabraly, naopak se cítil ještě hůř.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

zhoupl by _

jsi seses

Velká písmena: města, části měst, ulice

náměstí Organizace _pojených národů

Ss

Přejatá slova: samohlásky

d_sharmonie

iy

Zkratky

navštívit _ pohádkové jeskyně

t. zv.tzv.

Různé výskyty I/Y

Poezie po válce

L_teratura se po roce 1945 zkoušela v_rovnávat se zkušenostm_ války různým_ způsob_. Nejrychleji mohl_ reagovat už z princ_pu básníci. Jejich verše stvrzoval_ jednak trag_ku upl_nulých šesti let, jednak připomínal_ morální závazek vůči mrtv_m. Když pom_neme četné l_tanie a žalozpěv_ křesťanských básníků, musíme m_t na zřetel_ autory, kteří se snažil_ ustavit jakýs_ m_tus všednodenní reality. V jejich verších se oz_valy i existenciální tóny, ovšem skloubené s v_chodisky jaz_kového experimentu. Slov_ známého kritika – tito lidé se pokoušel_ ch_tit život za pačes_.

Příslovečné určení

Po chvíli vyšel měsíc.

Pu času

Vyjmenovaná slova po L

ml_nář mele mouku

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

natrhala krokus_

iy

Určování sloves

Přikryl ji větvičkami.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po Z

z_tra

ýí

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Pospěš si, nebo ti ujedu.

Určování příslovcí

pěšky nepůjdu.

Příslovce

Určování slovních druhů

třiZájmenaPřídavné jm.
Číslovkyzelenýna
Podstatné jm.tenPředložky
zpívathradSlovesa

Slova zastaralá (archaismy)

břitostříhoustibicykl
zuřitgeneráldrahnýbankovka
dlouho trvajícíhrát na hudební nástrojbankocetlekéž
jeneráljízdní kolobodejběsiti

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

V 19. století se prudce rozvíjely (Teplice) lázně.

Indicie ovoce, zelenina

citrónkokosfíkEviny bikiny
cibulešpenátfilm na sněhukřen
Popelčin trumftrojice plovoucí na hladiněpředmět slupnutíořech
spouštěč brekunámořníkova sílatřetí do partymaliny

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

samo_řejmě

sdz

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Určování kořene

loha

Kořen

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
vyb_l agresinevyb_l na to čas

Slova souznačná (synonyma)

baklažánpřesmyčkarudý
nesporněgumákyjednoznačně
zprávasděleníholínky
lilekanagramčervený

Velká písmena: dny, období, události

_álka růží

vV

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitáZáporná
o jejímcosinikomu

Skloňování číslovky dva

Spolu s mamkou umyly okna.

Měkké a tvrdé souhlásky

_nformační kiosek

iy

Určování přídavných jmen

Stínové vojsko šťastně odrazilo Sauronův útok.

Přídavné jméno

Harry Potter: větné členy

Strmě stoupal na protější stranu hřiště.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místaPu způsobu

Délka samohlásek: u/ú/ů

s_ra je kapitola v koránu

úů

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob_nson by rád byl hb_tější. Často se poraní, když přib_jí hřebík ve svém ob_dlí nebo když sb_rá zásoby. Aby si zajistil živob_tí, pěstuje b_liny a chová dobytek. Oblíb_l si zejména b_čí žlázy, b_zoní b_fteky, krabí tyčinky a pečené kob_lky. Nerad zab_jí, ale nab_tá puška je nezb_tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob_t: žádné b_lé pečivo, žádný b_ograf. Hodiny neodb_její půlnoc a jedinými spoluob_vateli jsou starob_lé bab_ky a divocí b_ložravci.

Simpsonovi

Milhouse potřebuje silné brýle.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceCitoslovce
štětecbabičkaněkamprrr

Určování slovních druhů

ČíslovkyoslíČásticenikoli
PředložkyuPříslovceCitoslovce
máloPřídavné jm.onenzrale
Podstatné jm.čeloouvejZájmena

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Teorie velkého třesku

Leonard se rozhodne utajit před matkou svůj vztah s Penny.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Čárky v souvětí podřadném

Nezamlouval se mi přístup, který měl.

Čárky v souvětí s více větami

Otravní komáři si svoji špatnou pověst zaslouží jen zčásti, protože krev sají pouze samičky komárů, samečkové se živí nektarem a rostlinnými šťávami.

Předmět (větný člen)

Z lesa vyjely saně tažené dvěma soby.

Předmět

Přesmyčky

Simonaosminastolekopilec
kostelpoliceotázkaGoogle
oblakygeologtroubabourat
zátokasvatbakobylastavba

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Šlo o rozlehlou, a tudíž velmi nepřehlednou čtvrť.

Dělení slov na slabiky

střeček

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Už bys mi mohl říct, proč těm zlodějíčkům pomáháš.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Vyjmenovaná slova po B

vyrob_l model

yi

Psaní s/z na začátku slova

_krášlit se

sz

Velká písmena: národy, skupiny osob

_lovanský věrozvěst

sS

Oznamovací, tázací, přací

Kde bydlíš?

OznamovacíTázacíPřací

Rychlé šípy

Mirek naléhavě něco říkal Vontům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu způsobu

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom_šl je městem m_strovské architektury, vym_kající se srovnatelným m_stům v republice. Přepychové dom_ a loubí vytváří až m_stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom_nul, jen co na městečko pom_slí. V m_nulých dobách žila obec z m_tného a těžby m_nerálů, protože měla dobré um_stění, ale také z m_cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem_slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom_šl snesla srovnání s M_lánem (v m_niaturním provedení, samozřejmě).

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Přísloví

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.

Čárky v souvětí podřadném

Jaká je ta nejtěžší otázka, kterou jsi kdy musel zodpovědět?

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Určování sloves

Všem ztuhla krev v žilách.

Sloveso

Skloňování číslovek

Vše se dozvíme roku (2032, na otázku Kolikátého?).

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíVztažná
o toběs mýmjejž

Velká písmena: lidé, jména

Představuji vám _eho Magnificenci, pana rektora.

jJ

Přejatá slova: samohlásky

suter_n

eé

Předložky s/z

Pochází _ Berlína.

sz

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Předloni nám zavřeli bazén, kam jsme s dětmi chodili.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Zabil j_ otce.

íi

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B_zonka napekla povidlové buchty. B_zoní mláďata se o ně b_la. B_zonek B_voj zb_lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb_ral tedy drob_nky a vylezl s nimi na bab_ku. Zb_tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob_vého b_zona museli sundávat z bab_ky hasiči.

Vyjmenovaná slova po P

netop_r

íý

Vinnetou

V plápolavém světle ohně jsem zahlédl Vinnetoua.

PředmětDoplněkPřísudekPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPu místa

Určování příslovcí

Hedvika byla také pryč.

Příslovce

Spřežky

Setkání u řeky

_ jsem jezdíval na prázdniny na venkov k babičce. Už _ jsem se těšil, jak budu chodit _, časně _ _ vypiju hrnek kakaa a dám si babiččin podomácku pečený chleba. A jak čas běžel ostošest, prázdniny tu byly _. Řekl jsem všem _, _ si sbalil batoh a šupajdil k babiče. Ráno jsem se vydal k řece. Zpěv ptáků zněl _. Ale já jsem seděl u řeky _ jako pěna, abych si neplašil ryby. _ _ v houští něco zachrastilo a ozvalo se zachrochtání. Divočák! _ měl s sebou mladé. Neměl jsem _. _ jsem se posunoval ke stromu. A pak jsem rychle vylezl _. Teď jsem se díval na divočáky _. Třásl jsem se strachy a _ jsem byl _. Na stromě jsem _ zůstal ještě půl druhé hodiny a _ jsem odkráčel domů. Bylo načase. Babička mě už sháněla.

Podstatná jména: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
čarodějnicebáseňpovinnost

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
mrklbudete chtít

Harry Potter: slovní druhy

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

po míl_

yi

Význam cizích slov: slovesa

předpovídatpredikovatreflektovat
resuscitovatvzít v úvahu, uvážitstupňovat, zesilovat
debužírovatprokrastinovatodkládat plnění povinností na později
oživovat, křísithodovatgradovat

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Shoda přísudku s podmětem

Škádlení se omrz_.

íý

Přísloví

Host do domu, Bůh do domu.

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Určování přídavných jmen

Vítr svištěl v šedých vlnách.

Přídavné jméno

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Z okna viděl na krmítku sedět sýkorku, vrabce a kosa.

Jak se správně jmenují?

Karlovy VarySporhrobKrúplněkDejlín
OtrokoviceŽilinaBerlínNevolníkovice
JarozámekPřerovSestrozmaraKarhony Tání
LetohradKrnovUmřelinaBratislava

Vyjmenovaná slova po S

s_rová pomazánka na chleba

ýí

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Skloňování podstatných jmen

Podívali jsme se na fotky z (album).

Velká písmena: budovy, stavby

na _iffelově věži

Ee

Určování kořene

hybka

Kořen

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_hlídkav_čkov_nicev_dělek

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ila Tugendhat_ila Vilekula_ům U Minutydům _ Dvou slunců

Shoda přísudku s podmětem

Týmy hráčů závodil_ o prvenství.

iy

Vyjmenovaná slova po S

s_rotčinec

iy

Spřežky

_ člověk

zisku chtivýziskuchtivý

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_olicie_rmáda_olicie ČR_rmáda ČR_inisterstvo financí

Velká písmena: státy, oblasti

Západní _řeh Jordánu

Bb

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
strakaulicekázeňpetržel

Indicie čísla

1115přikázánífotbal
dva týdny109štestí
12tucet14sudoku
137neštěstíLoydova hádanka

Podmět a přísudek

Ještě je tam papír.

PodmětPřísudek

Délka samohlásek: i/í

b_cí hodiny

ií

Přívlastek shodný a neshodný

Doktor Dlaha se často směje v nevhodných okamžicích.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Čárky v souvětí s více větami

Když se procházel po nábřeží nebo jen tak bloumal sídlištěm, přemýšlel, jaký bude jeho život za pět let.

Psaní s/z na začátku slova

sz
_lepil papír_blížili sepřijel _prava_konal_haslo světlo

Vyjmenovaná slova po P

trest si už odp_kal

iy

Druhy vedlejších vět souhrnně

Film, který vybrala, nebyl tak špatný.

Věta hlavníVV přívlastkováVV doplňková

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz_novou stanici se připlaz_l z daleké ciz_ny hroz_vý hroznýš a uvelebil se mez_ hadicemi. Mez_tím také přijela limuz_na s braz_lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz_čná muz_ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz_tní mez_státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez_vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz_t právě toho hroznýše a vraz_t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz_k a místo aby benz_n načepoval, brz_ ho vypil. Pak se v klidu odplaz_l k opodál zaparkovanému voz_dlu, vyplivl z_skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z_štného chovatele tučný kamz_čí steak.

Psaní bě/bje

ob_tavec

ěje

Určování slovních druhů

Druhý den se v novinách objevilo, že šlo o falešnou zprávu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPředložkaSpojka

Určování sloves

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Sloveso

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mibrouzdá se

Určování podstatných jmen

Zbývaly jen tři kilometry.

Podstatné jméno

V pavoučí síti: slovní druhy

Stolička naštěstí jen mírně zavrzala.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Narnie

Kožichy jim byly trochu velké.

PředmětPu míryPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
od meduobcíchhradem

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Lyže, které dostal na Vánoce, už zničil.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
velikánibojsíňcvičiště

Vyjmenovaná slova po V

celý večer v_zýval k tanci jednu dívku

iy

Vyjmenovaná slova po V

cesta se v_nula

yi

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
stádopivonebekotědříví

Skloňování podstatných jmen

bojoval s myš_

imami

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
skladatelov_ notyautorov_ pamětiDumasov_ Tři mušketýřilakomcov_ penízestrojvůdcov_ lokomotivy

Určování pádů ve větách

Motor ve šlehači vyhořel.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
venkutrochusmíchynazlost

Slova protikladná (antonyma)

odpověďnovýodejít
otázkarovnýstarý
mokrýkřivýsuchý
účelnýpřijítnahodilý

Skloňování zájmena jenž

Ženy, se tak bál, postupně ovládly celé město.

Přechodníky

(Být, přechodník minulý) ohromeni, rozplakali se.

Velká písmena: instituce, organizace

být evidován na _řadu práce

Úú

Indicie barvy

chirurgbílástříbrnávítězství
černáčervenážlutázlatá
zelenádruhýpantervdova
sobotaponorkazákazrůžová

Přísloví

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. (arabské)

Koncovky podstatných jmen: střední rod

s prasečími a husími sádl_

yi

Koncovky ovi/ovy

k Darmodějov_

yi

Určování zájmen

Přesto naslouchali, protože je uchvátila melodie.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po L

pol_tika

iy

Určování předpony

doplnit

Předpona

Určování slovních druhů

Pak poblíž zakřupaly větvičky.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Podstatná jména: pády

PrahyZlínem4. pád, j.
Brnu5. pád, j.2. pád, j.
Sněžku7. pád, j.3. pád, j.
Ostravo!Pardubicích6. pád, mn.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Ra_i přeletěli přes moře.

ccc

Psaní s/z na začátku slova

_bořit dům

sz

Vyjmenovaná slova po V

co o tom v_š

íý

Vyjmenovaná slova po B

zab_dlený

iy

Přejatá slova: souhlásky

re_oluce

sz

Vyjmenovaná slova po B

b_ochemik

yi

Určování podstatných jmen

Její světlo září daleko do kraje.

Podstatné jméno

Spřežky

dopravit zboží _

v celkuvcelku

Psaní mě/mně ve slově

m_lký bazén

ě

Psaní n/nn

kysa_é zelí

nnn

Druhy vedlejších vět souhrnně

Přestože byl velmi unavený, vydal se na další pochod.

Věta hlavníVV podmětnáexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpuzpusob

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _ke _daroval _ to

Čárky v souvětí souřadném

Nikdo tam nebyl, tak jak říkala.

Určování podstatných jmen

Koně tiše stanuli opodál.

Podstatné jméno

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

v papírov_ch obálkách

íý

Vyjmenovaná slova po M

Vysoké M_to

íý

Harry Potter: větné členy

Potlouk ho udeřil do lokte.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Čárky v souvětí: speciální případy

Nedostatek vitamínů je příčinou vzniku kurdějí čili nemoci námořníků, ale dnes už se podobné případy prakticky nevyskytují.

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení _elevizní diváci, chceme Vám představit _ubní pastu nové generace _ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše _ezáky, _pičáky i _toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti _tomatologů. Pan _ocent _rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient _an _nženýr _azyměl potvrzuje, že od _ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková _íla.

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
třitisícdvojístonásobný

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
u babičkyprezidenterajčetem

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
zajíckozelbudíkponožkaobecenstvo

Čárky v souvětí: speciální případy

, pošli mi taky dopis z ciziny!

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
obecenstvomasodveřeprázdninyobilí

Nářečí: brněnský hantec

Monte BÚvýbornýšpicapůllitr s uchem
tramvajjístsmradŠpilberk
šalinaKraví horaŠpilasbagrovat
vyfičetkrýglrychnarychle odněkud vypadnout

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

mas_ lidí

yi

Podmět a přísudek

Krev není voda.

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po S

ps_choložka

yi

Vyjmenovaná slova po M

m_strovský kousek

iy

Skloňování podstatných jmen

krčit rame_

nynama

Velká písmena: lidé, jména

Karel Matěj Čapek-_hod

cC

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Určování zájmen

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Zájmeno

Stupňování příslovcí

Musíš ty sazenice sázet (hustě, 2. stupeň) vedle sebe.

Koncovky mi/my/ma

Udělal to vlastním_ rukama.

ai

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Málem to nestihl, protože vzápětí se strhla pořádná mela.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop_rka v typ_ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p_tomé jméno pro stroj, který p_lně dělá kop_e různých pap_rů, stránek časop_sů, učebnic dějep_su, not na p_ano či třp_tivých letáků. Ale jméno si pochop_telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop_tnul nezkušený p_kolík, takové mladé kop_to, nesp_sovně zanadával a hup_ty hup - spadl na Máňu tak stup_dně, že se rozcap_l na kop_rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap_řila a p_šně mu několikrát nakop_rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop_chují oslovením Zadkop_rka.

Stupňování přídavných jmen

Naše nová myčka je (tichá, 2. stupeň).

Shoda přísudku s podmětem

Koťata se vyhříval_ na slunci.

ya

Význam cizích slov: podstatná jména

metoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)vzájemné působení dvou a více činitelůintelektplatební neschopnost
krátká informativní schůzkaekonomikafeedbackschizma
zpětná vazbainsolvencebrainstormingrozštěpení, rozkol
interakcehospodářstvírozum, schopnost myšleníbriefing/brífink

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Járy _a Cimrmana

Dd

Pán prstenů: slovní druhy

Legolas se usmál.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Indicie zvířata

holubknihačtveráciovce
oselVánoceRuskona střeše
krávaklokankapsamedvěd
tvrdohlavostdíkuvzdáníkrocankapr

Narnie

Petr se obrátil k Lucince.

PředmětPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Skloňování přídavných jmen

tiš_í promluva

ejšš

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ritka

bB

Příslovečné určení

Edmund na Lucinku úplně zapomněl.

Pu způsobu

Velká písmena: dny, období, události

_ruhá světová válka

Dd

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
mrklkoušetevzhlédli jstenedělákochal se

Předmět (větný člen)

Vont velmi hrubě smýkl s Jarkou.

Předmět

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
býtsmějíc sedohnánipřepadnuvše

Velká písmena: instituce, organizace

_inárna Orlík

vV

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Za mraky se ukryl _ěsíc.

mM

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se _požděním poté, co si _pletl číslo autobusu. Po cestě _mokl a málem ho _razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a _padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy, _trhl se hluk – Petr byl totiž děsně _mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne_mazal tabuli. Když na něj učitel _pustil proud výčitek, nejprve silně _bledl, pak _rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal _cvrkávat. To už nebyl ten _pupný Petr, který se dokázal _kamarádit s každým a který měl _ každého legraci.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Divadlo Na zábradl_

ýí

Vyjmenovaná slova po L

l_mfatická soustava

iy

Teorie velkého třesku

Raje navštíví jeho rodiče.

PředmětPodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Nasadil jsem mu špičku nože na prsa.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovečné určení

Všude kolem jsou stromy.

Pu místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
_bec CotkytleJablonec nad _izerouHradec _ad Svitavou_radec Králové

Psaní n/nn

všestra_ý rozvoj

nnn

Koncovky podstatných jmen

Jak se stát vědcem

Vždy jsme s Markem snili o tom, že z nás budou vědc_. Zatímco mě zajímaly hvězdokup_ a metronom_ ke sledování počas_, Marek obcházel topol_ v okolí Vltav_, jezdil na farm_ a v ZOO už ho za krátko vítali i šimpanz_. Společně jsme každou neděl_ podnikali pravidelné výprav_ do okol_ města, abychom zaznamenávali rozličné přírodní úkaz_. Zpráv_ o výsledcích naší zálib_ jsme sdíleli přes blog s jinými nadšenc_ – Španěl_, Francouz_, ale i s dav_ našinců. Dnes už jsme oba dospěl_, ale některé rys_ nám z dětstv_ přeci jen zůstaly.

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředseda
dělníknosníkrikša

Přejatá slova: souhlásky

ri_k

sz

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Mě/mně (zájmeno já)

Vyzvedneš m_?

ě

Zkratky

_ stranu 4

vizviz.

Slovesný vzor

PečeTrpíSází
utécipomoctryčetdohlížetstřílet

Měkké a tvrdé souhlásky

nechci r_skovat

yi

Určování slovních druhů

Zapadlo slunce .

SlovesoPodstatné jméno

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

hou_nice (dělo)

fv

Velká písmena: lidé, jména

Petr _helčický

cC

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

aš_ký starosta

sc

Pán prstenů: slovní druhy

Jezdci je na okamžik zahlédli jako rudý oheň v dáli.

SpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPříslovcePředložkaPřídavné jméno

Harry Potter: slovní druhy

Přijímací hala vypadala svátečně.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPříslovce

Vyjmenovaná slova po Z

vyz_vat

íý

Čárky v souvětí souřadném

Rád by jí to vysvětlil, ale upřímně nevěděl jak.

Věta hlavní

Chlápek vypadal, jako by dlouho nejedl.

Věta hlavní

Simpsonovi

Homer dělá ve springfieldské jaderné elektrárně bezpečnostního technika.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu místa

V pavoučí síti: slovní druhy

Utekli z Velké městské ošetřovny.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoSloveso

Psaní n/nn

práce na vi_ici

nnn

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Pozoroval vrány, jak se slétají k hnízdu.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ajkalské jezeroDivoká _rlice_alkánský poloostrovPyrenejský _oloostrov_ouostroví Špicberky

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Předpona, kořen, přípona, koncovka

hybka

Předpona

Druhy vedlejších vět souhrnně

Stáli jsme tak blízko, že stačilo jen maličko se nahnout, abychom druhého zasáhli nožem.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_rit_atolík_usita_ociální demokrat_everočech

Podstatná jména: vzory mix

důchodcevzor mořevzor město
zavazadlovzor soudcedoprava
šindelvzor strojvzor žena
stoletívzor stavenípole

Psaní vě/vje

shovívav_

jeě

Význam cizích slov: přídavná jména

možnýosobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincevšední, bezvýznamnýbanální
venkovský, selskýkonvenčnísubjektivnírustikální
servilnívášnivý, citově nadnesenýfamóznískvělý, proslulý
dohodnutý, obvyklý, tradičnípatetickýpodlézavý, přeuctivýpotenciální

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Přívlastek shodný a neshodný

Blinky je zmutovaná ryba.

Přívlastek shodný

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Velká písmena: lidé, jména

Malé písmenoVelké písmeno
_eský tým_ovákův pes_lžbětinská doba_ražské věže_onzova kytara

Délka samohlásek: u/ú/ů

dobrý d_vod k odchodu

ůú

Psaní s/z na začátku slova

_hrnutí

zs

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ti druz_

ýí

Slovesný způsob

Rozkazovací způsobPodmiňovací způsobOznamovací způsob
sledujmeneupletli bysteprohrajetenepokaztenerozčílili by senepřekousli by

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
budete čekatnesmějímažepečubereš

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v_znamný den. Náš t_m se zrovna vrátil z Ind_e a měl hrát důležité utkání na domác_ půdě. Hráli jsme proti Baz_liškům Luhačovice. Byl to v_borný tým, ale m_ jsme se nebáli. Jsme s_lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p_skal jako pap_ňák a pos_lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav_ci. Bazil_šků si vůbec nevšímal. To mě v_táčelo. Obeznám_l jsem s tím telefon_cky několik sv_ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b_valým trenérem Baz_lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes_lu pěkně osladíme…

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM