Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

1. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

1. úroveň

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

1. úroveň

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní bě/bje

Doplňovačka

1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka

1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka

1. úroveň

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

1. úroveň

Předložky s/z

Doplňovačka

1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

1. úroveň

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

1. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

1. úroveň

Dělení slov na slabiky

Rozbory

1. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

1. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: pády

Určování pádů ve větách

1. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy: rozcvička

1. úroveň
0/13

Vtipy lehké

1. úroveň
0/20

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

1. úroveň
0/6

Karas a Pedro

1. úroveň
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM