Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka

lehké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

lehké

Určování pádů ve větách

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Přesmyčky

lehké

Hádanky lehké

lehké
14/22

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

lehké
0/5

Bagr Tonda

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

lehké
0/8

Doktor Nápad

lehké
0/5

Texty o obrázcích

lehké
0/9

Karas a Pedro

lehké
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM