Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

střední

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online

střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Koncovky: mix

Koncovky přídavných jmen

střední

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

střední

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka

střední

Psaní bě/bje

Doplňovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Psaní vě/vje

Doplňovačka

lehké

Psaní ě: mix

Doplňovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

lehké

Předložky s/z

Doplňovačka

lehké

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

střední

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

lehké

Větné členy obecně

Harry Potter: větné členy

lehké

Vinnetou

lehké

Narnie

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Určování kořene

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Určování pádů ve větách

lehké

Určování pádů ve větách

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

lehké

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

lehké

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

střední

Příběh: Výprava k prameni potoka

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

lehké
0/6

Bajky

lehké
0/7

Karas a Pedro

lehké
0/5

Příběhy ze Zverimexu

lehké
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM