Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

1. úroveň

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

1. úroveň

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka

1. úroveň

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online

2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Koncovky: mix

Koncovky přídavných jmen

2. úroveň

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

1. úroveň

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

2. úroveň

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka

2. úroveň

Psaní bě/bje

Doplňovačka

1. úroveň

Diktáty online

1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka

1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

1. úroveň

Předložky s/z

Doplňovačka

1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

2. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

1. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

1. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

1. úroveň

Větné členy obecně

Harry Potter

1. úroveň

Vinnetou

1. úroveň

Narnie

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Rozbory

1. úroveň

Určování kořene

Rozbory

1. úroveň

Určování předpony

Rozbory

2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

1. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Určování pádů ve větách

1. úroveň

Určování pádů ve větách

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

1. úroveň

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

1. úroveň

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka

1. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

2. úroveň

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

1. úroveň

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

1. úroveň
0/9

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

2. úroveň

Příběh: Výprava k prameni potoka

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

1. úroveň
0/6

Bajky

1. úroveň
0/7

Karas a Pedro

1. úroveň
0/5

Příběhy ze Zverimexu

1. úroveň
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM