Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 3 / 3 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 18 / 34 0 / 16 3 / 52
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 8 / 33 0 / 47
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 13 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 16 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 17 0 / 12
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 7
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: základy 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 5 / 23 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 25 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 5 / 48 0 / 33
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 14 0 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 17 0 / 11
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 9
Slovní druhy: Slovesa 4 / 34 1 / 27
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 3 / 20 0 / 6
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 17
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 6 / 47
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 1 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 9
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 46 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 92 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 14 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 13 129 / 366
Čtení: Poznávání písmen 0 / 5
Čtení: Čtení slov 0 / 24
Čtení: Čtení vět 0 / 16 0 / 69
Čtení: Čtení textů 19 / 561
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 13 / 150
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 882
Literatura: Česká literatura 0 / 12
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 15 3 / 15
Čeština jako druhý jazyk: Čeština pro ukrajinsky mluvící 0 / 230
Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ) 0 / 37

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po B

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po L

Střílečka: lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po M

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po P

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po S

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po V

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozhodovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Slova končící na ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Slova končící mi/my/ma

Slova končící mi/my/ma

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a začátek věty

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena a vlastní jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Roboti: lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Diktáty online: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: lehké

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Určování podstatných jmen

Střílečka: lehké
0

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: lehké

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Otázky: těžké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Otázky: lehké

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: těžké

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: lehké

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: střední

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: těžké

Skloňování slov ve větách

Vpisování: lehké

Skloňování slov ve větách

Vpisování: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: těžké

Skloňování podle zadaného pádu a čísla

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Určování sloves

Rozbory: lehké

Určování sloves

Rozbory: střední

Určování sloves

Rozbory: těžké

Určování sloves

Střílečka: lehké
0

Slovesná osoba

Slovesná osoba

Otázky: lehké

Slovesná osoba

Rozřazovačka: střední

Slovesná osoba

Tetris: střední
0

Slovesný rod

Slovesný rod

Otázky: střední

Slovesný rod

Otázky: lehké

Slovesný rod

Rozřazovačka: lehké

Slovesný rod

Rozřazovačka: střední

Slovesný čas

Slovesný čas

Otázky: střední

Slovesný čas

Rozřazovačka: střední

Slovesný čas

Tetris: střední
1

Slovesný vzor

Slovesný vzor

Otázky: těžké

Slovesný vzor

Rozřazovačka: střední

Slovesný vzor

Pexeso: těžké

Slovesný vzor

Rozřazovačka: těžké

Slovesný vzor

Tetris: lehké
0

Slovesný vid

Slovesný vid

Otázky: střední

Slovesný vid

Otázky: těžké

Slovesný vid

Rozřazovačka: střední

Vidové dvojice

Vpisování: střední

Slovesný vid

Rozřazovačka: těžké

Slovesný způsob

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Rozhodovačka: střední

Slovesný způsob

Otázky: lehké

Slovesný způsob

Rozřazovačka: lehké

Slovesný způsob

Otázky: střední

Slovesný způsob

Rozřazovačka: střední

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka: střední

Slovesné tvary neurčité

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka: střední

Slovesné tvary neurčité

Tetris: střední
0

Časování sloves

Časování sloves

Rozhodovačka: střední

Časování sloves (slova ve větách)

Vpisování: střední

Časování sloves (samostatná slova)

Vpisování: střední

Přechodníky

Přechodníky

Vpisování: těžké

Slovesa: mix

Slovesa: mix

Pexeso: těžké

Mluvnické kategorie sloves

Krok po kroku: lehké

Mluvnické kategorie sloves

Krok po kroku: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: lehké

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: střední

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: těžké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: lehké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: střední

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: těžké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: lehké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: střední

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: těžké

Druhy přísudku

Druhy přísudku

Rozhodovačka: střední

Druhy přísudku

Krok po kroku: střední

Druhy přísudku

Rozhodovačka: těžké

Podmět a přísudek: mix

Druhy podmětu

Krok po kroku: střední

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Rozbory: lehké

Předmět (větný člen)

Rozbory: střední

Předmět (větný člen)

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Rozbory: střední

Příslovečné určení

Rozbory: těžké

Doplněk

Doplněk

Rozbory: těžké

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Rozbory: lehké

Větné členy obecně

Rozbory: střední

Větné členy obecně

Rozbory: těžké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: lehké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: těžké

Vinnetou

Rozbory: lehké

Vinnetou

Rozbory: střední

Narnie

Rozbory: lehké

Narnie

Rozbory: střední

Rychlé šípy

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: lehké

Simpsonovi

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: těžké

Teorie velkého třesku

Rozbory: lehké

Teorie velkého třesku

Rozbory: střední

Teorie velkého třesku

Rozbory: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: podstatná jména

Otázky: lehké

Synonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Synonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: lehké

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: střední

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Synonyma: slovesa

Synonyma: slovesa

Otázky: lehké

Synonyma: slovesa

Otázky: střední

Synonyma: slovesa

Pexeso: lehké

Synonyma: slovesa

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Synonyma: mix

Synonyma: mix

Otázky: střední

Synonyma: mix

Otázky: těžké

Synonyma: mix

Otázky: lehké

Synonyma: mix

Slova ve větách: lehké

Synonyma: mix

Slova ve větách: střední

Synonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: podstatná jména

Otázky: lehké

Antonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Antonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: lehké

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: střední

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Antonyma: slovesa

Antonyma: slovesa

Otázky: lehké

Antonyma: slovesa

Otázky: střední

Antonyma: slovesa

Pexeso: lehké

Antonyma: slovesa

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Antonyma: mix

Antonyma: mix

Otázky: střední

Antonyma: mix

Otázky: těžké

Antonyma: mix

Otázky: lehké

Antonyma: mix

Slova ve větách: lehké

Antonyma: mix

Slova ve větách: střední

Antonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma (slova souzvučná)

Pexeso: střední

Homonyma lehké

Hádanky: lehké
2/12

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Rozhodovačka: lehké

Slova nadřazená a podřazená

Pexeso: lehké

Slova souřadná

Pexeso: lehké

Slovní analogie

Slovní analogie

Rozhodovačka: lehké

Slovní analogie

Rozhodovačka: střední

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

Křížovky: lehké
0/9

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Otázky: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Rodinné příběhy

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Části těla

Části těla

Přesouvání: lehké

Části těla

Přesouvání: střední

Povolání

Povolání

Otázky: lehké

Povolání

Rozhodovačka: střední

Povolání

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Tituly, hodnosti

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Otázky: těžké

Charakteristiky osob

Charakteristiky osob

Rozhodovačka: střední

Charakteristiky osob

Otázky: lehké

Charakteristiky osob

Otázky: střední

Charakteristiky osob

Otázky: těžké

Pocity, nálady, vlastnosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Slova ve větách: těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Pexeso: lehké

Lidé: mix

Slova ve větách: lehké

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Slova ve větách: střední

Lidé: mix

Slova ve větách: těžké

Oblečení

Oblečení, móda

Rozhodovačka: lehké

Oblečení

Otázky: lehké

Oblečení

Pexeso: lehké

Oblečení

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Školní a kancelářské pomůcky

Otázky: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Pexeso: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: střední

Kuchyňské potřeby

Kuchyňské potřeby

Otázky: lehké

Kuchyňské potřeby

Pexeso: lehké

Kuchyňské potřeby

Přesouvání: lehké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Pexeso: lehké

Nářadí

Nářadí

Otázky: lehké

Nářadí

Pexeso: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: lehké

Předměty: mix

Předměty: mix (popis)

Pexeso: lehké

Předměty: mix (obrázky)

Pexeso: lehké

Předměty: mix

Slova ve větách: střední

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Sport

Rozhodovačka: lehké

Sportovní vybavení (obrázky)

Otázky: lehké

Sportovní vybavení (obrázky)

Pexeso: lehké

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: střední

Sport

Přesouvání: lehké

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: lehké

Sport

Slova ve větách: lehké

Sport

Slova ve větách: střední

Jídlo a vaření

Jídlo a vaření

Slova ve větách: lehké

Jídlo a vaření

Rozhodovačka: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: střední

Jídlo a vaření

Pexeso: lehké

Jídlo a vaření

Pexeso: střední

Rukodělné práce

Rukodělné práce

Rozhodovačka: střední

Móda, společnost

Móda, společnost

Pexeso: střední

Móda, společnost

Slova ve větách: střední

Cestování, turistika

Cestování, turistika

Otázky: lehké

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Otázky: střední

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: lehké

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: střední

Město

Město

Přesouvání: lehké

Venkov, zahrada

Venkov

Slova ve větách: lehké

Venkov, zahrada

Rozhodovačka: lehké

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky (obrázky)

Otázky: lehké

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky a součástky

Otázky: lehké

Kultura a umění

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Slova ve větách: těžké

Politika a historie

Politika a historie

Pexeso: střední

Politika a historie

Slova ve větách: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Odborné pojmy: mix

Význam slov: přídavná jména

Pexeso: střední

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: lehké

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: těžké

Slovní spojení

Slovní spojení

Pexeso: střední

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: těžké

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: střední

Čtení slov: velká písmena

Otázky: těžké

Čtení slov: malá písmena

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: střední

Čtení slov: malá písmena

Otázky: těžké

Čtení: Čtení textů

Krátké texty

Texty o obrázcích: děti

Čtení s porozuměním: lehké
1/7

Doktor Nápad

Čtení s porozuměním: lehké
1/5

Linda na výletech

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Jednoduché plánky

Čtení s porozuměním: lehké
0/5

Texty o obrázcích: pohádky

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Příběhy

Pohádky s kečupem

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Liška Adéla

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Popletené pohádky

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Bajky

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Karas a Pedro

Čtení s porozuměním: lehké
0/5

Ufon ztracen ve městě

Čtení s porozuměním: lehké
0/5

Příběhy ze Zverimexu

Čtení s porozuměním: lehké
0/5

České pověsti

Čtení s porozuměním: lehké
0/10

Řecké báje

Čtení s porozuměním: lehké
0/13

Severské mýty

Čtení s porozuměním: lehké
0/6

Požírač snů

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Detektivní příběhy s plánky

Čtení s porozuměním: lehké
0/5

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Články, rozhovory, názory I

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Wikipedie

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Populárně naučné texty

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Články, rozhovory, názory II

Čtení s porozuměním: lehké
0/6

Imaginární slova

Čtení s porozuměním: lehké
0/8

Příbalové letáky

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Spisovatelé

Čtení s porozuměním: lehké
0/6

Klimatické změny

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Básně

Básně

Čtení s porozuměním: lehké
0/7

Čeština jako druhý jazyk: Čeština pro ukrajinsky mluvící

Latinka a cyrilice

Latinka a cyrilice

Otázky: lehké

Latinka a cyrilice

Pexeso: lehké

Barvy (кольори)

Barvy (кольори)

Otázky: lehké

Barvy (кольори)

Pexeso: lehké

Barvy (кольори)

Poslech slovíček: lehké

Čísla (числа)

Čísla (числа)

Otázky: střední

Čísla (числа)

Otázky: lehké

Čísla (числа)

Poslech slovíček: střední

Čísla (числа)

Poslech slovíček: lehké

Čísla (числа)

Pexeso: lehké

Čísla (числа)

Pexeso: střední

Zájmena (займенники)

Zájmena (займенники)

Pexeso: lehké

Zájmena (займенники)

Poslech slovíček: lehké

Zájmena (займенники)

Otázky: lehké

Čas: měsíce (Час: місяці)

Čas: měsíce (Час: місяці)

Otázky: lehké

Čas: měsíce (Час: місяці)

Pexeso: lehké

Čas: měsíce (Час: місяці)

Poslech slovíček: lehké

Čas: další pojmy (Час: інші значення)

Čas: další pojmy (Час: інші значення)

Otázky: lehké

Čas: další pojmy (Час: інші значення)

Pexeso: lehké

Čas: další pojmy (Час: інші значення)

Poslech slovíček: lehké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Otázky: těžké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Poslech slovíček: těžké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Otázky: lehké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Otázky: střední

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Poslech slovíček: střední

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Poslech slovíček: lehké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Pexeso: lehké

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Pexeso: střední

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Pexeso: těžké

Základní slovíčka (основні слова): mix

Základní slovíčka (основні слова): mix

Otázky: lehké

Základní slovíčka (основні слова): mix

Pexeso: lehké

Základní slovíčka (основні слова): mix

Poslech slovíček: lehké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Otázky: těžké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Poslech slovíček: těžké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Otázky: lehké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Otázky: střední

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Poslech slovíček: lehké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Poslech slovíček: střední

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Pexeso: střední

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Pexeso: lehké

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Pexeso: těžké

Části těla (Частини тіла)

Části těla (Частини тіла)

Otázky: těžké

Části těla (Частини тіла)

Poslech slovíček: těžké

Části těla (Частини тіла)

Otázky: lehké

Části těla (Частини тіла)

Poslech slovíček: lehké

Části těla (Частини тіла)

Otázky: střední

Části těla (Частини тіла)

Poslech slovíček: střední

Části těla (Частини тіла)

Pexeso: lehké

Části těla (Частини тіла)

Pexeso: střední

Části těla (Частини тіла)

Pexeso: těžké

Oblečení (Одяг)

Oblečení (Одяг)

Otázky: těžké

Oblečení (Одяг)

Poslech slovíček: těžké

Oblečení (Одяг)

Otázky: lehké

Oblečení (Одяг)

Poslech slovíček: lehké

Oblečení (Одяг)

Otázky: střední

Oblečení (Одяг)

Poslech slovíček: střední

Oblečení (Одяг)

Pexeso: lehké

Oblečení (Одяг)

Pexeso: střední

Oblečení (Одяг)

Pexeso: těžké

Zaměstnání (професі)

Zaměstnání (професі)

Pexeso: lehké

Zaměstnání (професі)

Pexeso: střední

Zaměstnání (професі)

Pexeso: těžké

Zaměstnání (професі)

Poslech slovíček: lehké

Zaměstnání (професі)

Poslech slovíček: střední

Zaměstnání (професі)

Poslech slovíček: těžké

Zaměstnání (професі)

Otázky: lehké

Zaměstnání (професі)

Otázky: střední

Zaměstnání (професі)

Otázky: těžké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Otázky: lehké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Otázky: střední

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Otázky: těžké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Pexeso: lehké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Pexeso: střední

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Pexeso: těžké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Poslech slovíček: lehké

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Poslech slovíček: střední

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Poslech slovíček: těžké

Lidé (люди): mix

Lidé (люди): mix

Otázky: lehké

Lidé (люди): mix

Otázky: střední

Lidé (люди): mix

Otázky: těžké

Lidé (люди): mix

Pexeso: lehké

Lidé (люди): mix

Pexeso: střední

Lidé (люди): mix

Pexeso: těžké

Lidé (люди): mix

Poslech slovíček: lehké

Lidé (люди): mix

Poslech slovíček: střední

Lidé (люди): mix

Poslech slovíček: těžké

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Otázky: lehké

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Pexeso: lehké

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Poslech slovíček: lehké

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Otázky: střední

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Poslech slovíček: střední

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Otázky: střední

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Poslech slovíček: střední

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Otázky: lehké

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Poslech slovíček: lehké

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Pexeso: lehké

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Pexeso: střední

Zvířata v lese (Лісові звірі)

Zvířata v lese (Лісові звірі)

Otázky: střední

Zvířata v lese (Лісові звірі)

Pexeso: střední

Zvířata v lese (Лісові звірі)

Poslech slovíček: střední

Exotická zvířata (Екзотичні тварини)

Exotická zvířata (Екзотичні тварини)

Otázky: lehké

Exotická zvířata (Екзотичні тварини)

Pexeso: lehké

Exotická zvířata (Екзотичні тварини)

Poslech slovíček: lehké

Počasí (погода)

Počasí (погода)

Pexeso: lehké

Počasí (погода)

Poslech slovíček: lehké

Počasí (погода)

Poslech slovíček: střední

Počasí (погода)

Otázky: střední

Počasí (погода)

Pexeso: střední

Počasí (погода)

Otázky: lehké

Příroda (приро́да): mix

Příroda (приро́да): mix

Otázky: lehké

Příroda (приро́да): mix

Otázky: střední

Příroda (приро́да): mix

Pexeso: lehké

Příroda (приро́да): mix

Pexeso: střední

Příroda (приро́да): mix

Poslech slovíček: lehké

Příroda (приро́да): mix

Poslech slovíček: střední

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Otázky: těžké

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Otázky: lehké

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Otázky: střední

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Pexeso: lehké

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Poslech slovíček: lehké

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Pexeso: střední

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Poslech slovíček: střední

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Pexeso: těžké

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Poslech slovíček: těžké

Školní předměty (шкільні предмети)

Školní předměty (шкільні предмети)

Pexeso: lehké

Školní předměty (шкільні предмети)

Poslech slovíček: lehké

Školní předměty (шкільні предмети)

Otázky: lehké

Dopravní prostředky (транспортний засіб)

Dopravní prostředky (транспортний засіб)

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky (транспортний засіб)

Poslech slovíček: lehké

Dopravní prostředky (транспортний засіб)

Otázky: lehké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Otázky: lehké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Otázky: střední

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Otázky: těžké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Pexeso: lehké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Pexeso: střední

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Pexeso: těžké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Poslech slovíček: lehké

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Poslech slovíček: střední

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Poslech slovíček: těžké

Město (Місто)

Město (Місто)

Otázky: těžké

Město (Місто)

Otázky: střední

Město (Місто)

Otázky: lehké

Město (Місто)

Pexeso: lehké

Město (Місто)

Poslech slovíček: lehké

Město (Місто)

Pexeso: střední

Město (Місто)

Poslech slovíček: střední

Město (Місто)

Pexeso: těžké

Město (Місто)

Poslech slovíček: těžké

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Otázky: lehké

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Otázky: střední

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Pexeso: lehké

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Pexeso: střední

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Poslech slovíček: lehké

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Poslech slovíček: střední

Věci a místa (предмети та міста): mix

Věci a místa (предмети та міста): mix

Otázky: lehké

Věci a místa (предмети та міста): mix

Otázky: střední

Věci a místa (предмети та міста): mix

Otázky: těžké

Věci a místa (предмети та міста): mix

Pexeso: lehké

Věci a místa (предмети та міста): mix

Pexeso: střední

Věci a místa (предмети та міста): mix

Pexeso: těžké

Věci a místa (предмети та міста): mix

Poslech slovíček: lehké

Věci a místa (предмети та міста): mix

Poslech slovíček: střední

Věci a místa (предмети та міста): mix

Poslech slovíček: těžké

Základní slovesa (Основні дієслова)

Základní slovesa (Основні дієслова)

Otázky: lehké

Základní slovesa (Основні дієслова)

Pexeso: lehké

Základní slovesa (Основні дієслова)

Poslech slovíček: lehké

Základní slovesa (Основні дієслова)

Otázky: střední

Základní slovesa (Основні дієслова)

Pexeso: střední

Základní slovesa (Основні дієслова)

Poslech slovíček: střední

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Otázky: lehké

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Pexeso: lehké

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Poslech slovíček: lehké

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Otázky: střední

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Pexeso: střední

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Poslech slovíček: střední

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Pexeso: lehké

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Pexeso: střední

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Poslech slovíček: lehké

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Poslech slovíček: střední

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Otázky: lehké

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Otázky: střední

Komunikace (спілкування)

Komunikace (спілкування)

Otázky: lehké

Komunikace (спілкування)

Otázky: střední

Komunikace (спілкування)

Otázky: těžké

Komunikace (спілкування)

Pexeso: lehké

Komunikace (спілкування)

Pexeso: střední

Komunikace (спілкування)

Pexeso: těžké

Komunikace (спілкування)

Poslech slovíček: lehké

Komunikace (спілкування)

Poslech slovíček: střední

Komunikace (спілкування)

Poslech slovíček: těžké

Slovesa (дієслова): mix

Slovesa (дієслова): mix

Otázky: lehké

Slovesa (дієслова): mix

Otázky: střední

Slovesa (дієслова): mix

Pexeso: lehké

Slovesa (дієслова): mix

Pexeso: střední

Slovesa (дієслова): mix

Poslech slovíček: lehké

Slovesa (дієслова): mix

Poslech slovíček: střední

Základní přídavná jména (основні прикметники)

Základní přídavná jména (основні прикметники)

Otázky: lehké

Základní přídavná jména (основні прикметники)

Pexeso: lehké

Základní přídavná jména (основні прикметники)

Poslech slovíček: lehké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Pexeso: lehké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Pexeso: střední

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Pexeso: těžké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Poslech slovíček: lehké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Poslech slovíček: těžké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Otázky: lehké

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Otázky: střední

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Otázky: těžké

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Otázky: střední

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Poslech slovíček: lehké

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Otázky: lehké

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Pexeso: lehké

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Pexeso: střední

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Otázky: lehké

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Otázky: střední

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Otázky: těžké

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Pexeso: lehké

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Pexeso: střední

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Pexeso: těžké

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Poslech slovíček: lehké

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Poslech slovíček: střední

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Poslech slovíček: těžké

Základní fráze (Основні фрази)

Základní fráze (Основні фрази)

Otázky: lehké

Základní fráze (Основні фрази)

Pexeso: lehké

Základní fráze (Основні фрази)

Poslech slovíček: lehké

Otázky (питання)

Otázky (питання)

Otázky: lehké

Otázky (питання)

Pexeso: lehké

Otázky (питання)

Poslech slovíček: lehké

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

Ten, ta, to: základní slovíčka

Otázky: lehké

Ten, ta, to: základní slovíčka

Rozřazovačka: lehké

Ten, ta, to: škola

Otázky: lehké

Ten, ta, to: škola

Rozřazovačka: lehké

Vokativ, sg. (5. pád, j. č.)

Vokativ, sg. (5. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Akuzativ, sg. (4. pád, j. č.)

Akuzativ, sg. (4. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Genitiv, sg. (2. pád, j. č.)

Genitiv, sg. (2. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Lokál, sg. (6. pád, j. č.)

Lokál, sg. (6. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Dativ, sg. (3. pád, j. č.)

Dativ, sg. (3. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Instrumentál, sg. (7. pád, j. č.)

Instrumentál, sg. (7. pád, j. č.)

Rozhodovačka: lehké

Nominativ, pl. (1. pád, mn. č.)

Nominativ, pl. (1. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Vokativ, pl. (5. pád, mn. č.)

Vokativ, pl. (5. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Akuzativ, pl. (4. pád, mn. č.)

Akuzativ, pl. (4. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Genitiv, pl. (2. pád, mn. č.)

Genitiv, pl. (2. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Lokál, pl. (6. pád, mn. č.)

Lokál, pl. (6. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Dativ, pl. (3. pád, mn. č.)

Dativ, pl. (3. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Instrumentál, pl. (7. pád, mn. č.)

Instrumentál, pl. (7. pád, mn. č.)

Rozhodovačka: lehké

Skloňování podstatných jmen (ČDJ): mix

Skloňování podstatných jmen, jednotné číslo

Rozhodovačka: lehké

Skloňování podstatných jmen, množné číslo

Rozhodovačka: lehké

Časování slovesa být

Časování slovesa být

Vpisování: lehké

Časování slovesa být

Rozhodovačka: lehké

Časování sloves: skupina -ovat

Časování sloves: skupina -ovat

Rozhodovačka: lehké

Časování sloves: skupina -at, -át

Časování sloves: skupina -at, -át

Rozhodovačka: lehké

Časování sloves: skupina -it, -et, -ět

Časování sloves: skupina -it, -et, -ět

Rozhodovačka: lehké

Časování sloves: nepravidelná slovesa

Časování sloves: nepravidelná slovesa

Rozhodovačka: lehké

Zvratná slovesa

Zvratná slovesa

Slova ve větách: lehké

Zvratná slovesa

Rozhodovačka: lehké

Minulý čas

Minulý čas

Slova ve větách: lehké

Budoucí čas

Budoucí čas

Slova ve větách: lehké

Modální slovesa

Modální slovesa

Slova ve větách: lehké

Podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob

Slova ve větách: lehké

Časování sloves (ČDJ): mix

Časování sloves (ČDJ): mix

Rozhodovačka: lehké

Skloňování přídavných jmen tvrdých

Skloňování přídavných jmen tvrdých

Rozhodovačka: lehké

Skloňování přídavných jmen měkkých

Skloňování přídavných jmen měkkých

Rozhodovačka: lehké

Skloňování osobních zájmen

Skloňování osobních zájmen

Rozhodovačka: lehké

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Rozhodovačka: lehké

Přechylování

Přechylování

Rozhodovačka: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence