Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova
0/17
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách
Psaní i/y: Psaní i/y: mix
Podobně znějící: Psaní ě
Podobně znějící: Zdvojené hlásky
Podobně znějící: Párové hlásky
Podobně znějící: Délka samohlásek
Podobně znějící: Spřežky
Podobně znějící: Přejatá slova
Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: Velká písmena: místa
Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky
Čárky: Věta jednoduchá
Čárky: Souvětí
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět
Tvarosloví: Slovní druhy
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves
Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix
Slova a jejich význam: Vztahy slov
0/9
Slova a jejich význam: Význam slov
Slova a jejich význam: Slova: bonusy
10/22
12/22
0/9
0/16
0/21
0/20
0/12
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy
0/13
0/20
0/22
0/22
0/16
0/41
0/33
0/42
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor
0/10
0/10
0/9
0/15
0/14
0/11
0/17
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním
0/8
5/7
0/5
0/5
3/5
0/5
0/9
0/8
0/8
0/5
0/8
0/7
0/8

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

střední

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

střední

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

střední

Časování sloves

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Určování kořene

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Určování pádů ve větách

lehké

Určování pádů ve větách

střední

Rozřazovačka

lehké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Kultura a hudba

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Politika, historie

Pexeso

střední

Slova ve větách

těžké

Jazyk a literatura

Slova ve větách

těžké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Přísloví

lehké

Přísloví

střední

Přísloví

těžké

Přirovnání

Pexeso

střední

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM