Český jazyk: 2. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
1

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
1

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
3

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování podstatných jmen

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Doktor Nápad

lehké
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM