Český jazyk: 2. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Doktor Nápad

lehké
0/5

Texty o obrázcích

lehké
0/9
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat