Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

1. úroveň

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

2. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Vpisování

2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

1. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

1. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

1. úroveň

Čárky

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

1. úroveň

Rozbory

2. úroveň

Předmět (větný člen)

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Příslovečné určení

Rozbory

1. úroveň

Větné členy obecně

Harry Potter

1. úroveň

Vinnetou

1. úroveň

Narnie

1. úroveň

Rychlé šípy

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Určování předpony

Rozbory

2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

1. úroveň

Rozbory

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesný čas

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

1. úroveň

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

1. úroveň

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

1. úroveň
0/9

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Přísloví

1. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

1. úroveň
0/3

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

1. úroveň
0/6

Bajky

1. úroveň
0/7

Karas a Pedro

1. úroveň
0/5

Příběhy ze Zverimexu

1. úroveň
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM