Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

střední

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Diktáty online

střední

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

střední

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Časování sloves

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Skloňování a časování: mix

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

lehké

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Určování pádů ve větách

lehké

Určování pádů ve větách

střední

Rozřazovačka

lehké

Pexeso

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesná osoba

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný čas

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný rod

Rozřazovačka

lehké

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

lehké

Přídavná jména: druhy

Rozřazovačka

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix

Mluvnické kategorie: mix

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Lidé

Pexeso

lehké

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Přísloví

lehké

Přirovnání

Pexeso

střední

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Indicie ovoce, zelenina

lehké

Přesmyčky

lehké

Hádanky lehké

lehké
10/22

Přesmyčky

lehké
0/21

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

lehké
0/5

Bagr Tonda

lehké
0/5

Éra dinosaurů

lehké
0/5

To jste netušili

lehké
0/5

Agent Bob

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

lehké
0/8

Bajky

lehké
5/7

Karas a Pedro

lehké
0/5

Ufon ztracen ve městě

lehké
3/5

Příběhy ze Zverimexu

lehké
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM