Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

3. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

1. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

2. úroveň

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Diktáty online

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

2. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

2. úroveň

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Vpisování

2. úroveň

Skloňování číslovek

Vpisování

2. úroveň

Skloňování číslovky dva

3. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online

2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

1. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

2. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Určování předpony

Rozbory

2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Typy vedlejších vět

Rozbory

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Určování pádů ve větách

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

2. úroveň

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

1. úroveň

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

1. úroveň

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

1. úroveň
0/9

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

2. úroveň

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Přísloví

1. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

1. úroveň
0/3

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

1. úroveň
0/10

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Bajky

1. úroveň
0/7

Příběhy ze Zverimexu

1. úroveň
0/5

Články, rozhovory, názory

2. úroveň
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM