Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

těžké

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

střední

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Časování sloves

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Skloňování a časování: mix

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Určování pádů ve větách

střední

Pexeso

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný způsob

Rozřazovačka

lehké

Slovesný vzor

Rozřazovačka

střední

Slovesný rod

Rozřazovačka

lehké

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

střední

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Rozřazovačka

lehké

Přídavná jména: druhy

Rozřazovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix

Mluvnické kategorie: mix

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Lidé

Pexeso

lehké

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Přísloví

lehké

Přirovnání

Pexeso

střední

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Éra dinosaurů

lehké
0/5

To jste netušili

lehké
0/5

Agent Bob

lehké
0/5

Divné sporty

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Bajky

lehké
5/7

Ufon ztracen ve městě

lehké
3/5

Příběhy ze Zverimexu

lehké
0/5

Články, rozhovory, názory

střední
0/9

Požírač snů

lehké
0/8

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM