Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

těžké

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka

střední

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

lehké

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Diktáty online

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Skloňování a časování: mix

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Určování pádů ve větách

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

střední

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

střední

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

střední

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

střední

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

střední

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Přísloví

lehké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

lehké
0/3

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Bajky

lehké
0/7

Ufon ztracen ve městě

lehké
0/5

Příběhy ze Zverimexu

lehké
0/5

Články, rozhovory, názory

střední
0/5

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM