Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

3. úroveň

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka

1. úroveň
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

2. úroveň

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Diktáty online

2. úroveň

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Diktáty online

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Vpisování

2. úroveň

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

2. úroveň

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování číslovek

Vpisování

2. úroveň

Skloňování číslovky dva

3. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

2. úroveň

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

2. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

2. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

3. úroveň

Předmět (větný člen)

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

2. úroveň

Příslovečné určení

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Větné členy obecně

Harry Potter

2. úroveň

Narnie

2. úroveň

Vinnetou

2. úroveň

Rychlé šípy

2. úroveň

Simpsonovi

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Typy vedlejších vět

Rozbory

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

2. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

3. úroveň

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Přísloví

1. úroveň

Přísloví

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

2. úroveň

Příběh: V jeskyni

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

1. úroveň
0/3

Pokročilé

1. úroveň
0/6

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Norris & Jean

1. úroveň
0/16

Vtipy základní

1. úroveň
0/41

Vtipy pokročilé

1. úroveň
0/33

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

1. úroveň
0/10

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Články, rozhovory, názory

2. úroveň
0/5

Wikipedie

1. úroveň
0/6

Imaginární slova

1. úroveň
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM