Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

střední

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka

střední

Psaní ě: mix

Doplňovačka

střední

Psaní mě/mně

střední

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

těžké

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

lehké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

střední

Vpisování

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Časování sloves

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: pády

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Určování pádů ve větách

střední

Určování pádů ve větách

těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný způsob

Rozřazovačka

lehké

Slovesný vzor

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Slovesný rod

Rozřazovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

střední

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Politika, historie

Pexeso

střední

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

lehké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

střední

Přísloví

lehké

Přísloví

střední

Příběhy plné přísloví

lehké
0/4

Přirovnání

Pexeso

střední

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

střední

Příběh: V jeskyni

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Agent Bob

lehké
0/5

Divné sporty

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM