Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

2. úroveň

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

3. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Psaní ě: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

3. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

3. úroveň

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

2. úroveň

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování číslovek

Vpisování

2. úroveň

Skloňování číslovky dva

3. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

2. úroveň

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

2. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

2. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

3. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

3. úroveň

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

2. úroveň

Příslovečné určení

Rozbory

2. úroveň

Větné členy obecně

Harry Potter

2. úroveň

Narnie

2. úroveň

Vinnetou

2. úroveň

Simpsonovi

2. úroveň

Simpsonovi

3. úroveň

Teorie velkého třesku

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Typy vedlejších vět

Rozbory

2. úroveň

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování přídavných jmen

Rozbory

2. úroveň

Určování příslovcí

Rozbory

3. úroveň

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

3. úroveň

Rozbory

3. úroveň

Pán prstenů: slovní druhy

3. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

1. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

3. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Otázky

2. úroveň

Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

3. úroveň

Přísloví

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Pokročilé

1. úroveň
0/6

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Norris & Jean

1. úroveň
0/16

Vtipy pokročilé

1. úroveň
0/33

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM