Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

3. úroveň

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online

3. úroveň

Koncovky: mix

Doplňovačka

3. úroveň

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

2. úroveň

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Doplňovačka

3. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Diktáty online

3. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

3. úroveň

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

2. úroveň

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

2. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka

2. úroveň

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

2. úroveň

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

2. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

2. úroveň

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

2. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

3. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

2. úroveň

Příslovečné určení

Rozbory

2. úroveň

Větné členy obecně

Simpsonovi

3. úroveň

Teorie velkého třesku

2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

3. úroveň

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování příslovcí

Rozbory

3. úroveň

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

3. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný způsob

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

3. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Slovesný vid

Rozřazovačka

2. úroveň

Slovesný rod

Rozřazovačka

2. úroveň

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka

2. úroveň

Tetris

2. úroveň
0

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Tetris

1. úroveň
0

Zájmena: druhy

Tetris

1. úroveň
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

2. úroveň

Rozřazovačka

3. úroveň

Tetris

1. úroveň
0

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Otázky

2. úroveň

Slova a jejich význam: Slovní hrátky

Slovní hrátky

Zvířata: Jak se správně jmenují?

1. úroveň
0/20

Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

3. úroveň

Přísloví

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Pokročilé

1. úroveň
0/6

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy pokročilé

1. úroveň
0/33

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Dopisy, žádosti, pracovní postupy

2. úroveň
0/9

Diktáty k přijímačkám na SŠ

2. úroveň
0/11

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Wikipedie

1. úroveň
0/6

Jazykové prostředky

1. úroveň
0/5

Populárně naučné texty

1. úroveň
0/5

Imaginární slova

1. úroveň
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM