Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

těžké

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

těžké

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Rozbory

těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

těžké

Příslovečné určení

Rozbory

těžké

Větné členy obecně

Teorie velkého třesku

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

těžké

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný vid

Rozřazovačka

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix

Mluvnické kategorie: mix

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

těžké

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov

Otázky

střední

Pexeso

střední

Slova a jejich význam: Slovní hrátky

Slovní hrátky

Hádanky moderní

střední
0/9

Rostliny: Jak se správně jmenují?

lehké
0/12

Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

střední

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Přísloví

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Náročné

lehké
0/2

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy těžké

lehké
0/42

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Psaní e-mailu

střední
0/10

Zprávy z tisku

střední
0/15

Bajky a povídky

střední
0/14

Maturitní diktát

těžké
0/17

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Souhrnná zpráva IPCC

těžké
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM