Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

3. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

3. úroveň

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

3. úroveň

Diktáty online

3. úroveň

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

3. úroveň

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

3. úroveň

Přejatá slova: mix

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

3. úroveň

Přechodníky

Vpisování

3. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

3. úroveň

Diktáty online

3. úroveň

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

3. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

3. úroveň

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

3. úroveň

Číslovky a mezery

Doplňovačka

3. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

3. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Rozbory

3. úroveň

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

3. úroveň

Příslovečné určení

Rozbory

3. úroveň

Větné členy obecně

Teorie velkého třesku

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Typy vedlejších vět

Rozbory

3. úroveň

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování zájmen

Rozbory

3. úroveň

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný vid

Rozřazovačka

3. úroveň

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Jak se co dělá

3. úroveň

Citáty

3. úroveň

Přísloví

3. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Náročné

1. úroveň
0/2

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy těžké

1. úroveň
0/42

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Souhrnná zpráva IPCC

3. úroveň
0/4

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM