Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po B

Rozřazovačka - Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ... 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po V

Rozřazovačka - Předpona vy- 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Roboti Max level
0
Střílečka Max level
0
Křížovky - Vyjmenovaná slova Vyřešeno
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Psaní bě/bje

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online - Psaní mě/mně 2. úroveň
Roboti Max level
0
Střílečka Max level
0

Psaní n/nn

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Předložky s/z

Doplňovačka 1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka 2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Roboti Max level
0

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka 3. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online 2. úroveň

Spřežky

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Skloňování a časování

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka 3. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Vpisování 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování podstatných jmen

Vpisování 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Skloňování číslovek

Vpisování 2. úroveň
Vpisování - Skloňování číslovky dva 3. úroveň

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Roboti Max level
0

Interpunkce

Zkratky

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Číslovky a mezery

Doplňovačka 3. úroveň

Interpunkční znaménka

Diktáty online - Přímá řeč 2. úroveň

Čárky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky 3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky 2. úroveň
Čárky 3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 2. úroveň
Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 1. úroveň
Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky 2. úroveň
Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky 2. úroveň
Čárky 3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Větné členy: předmět

Rozbory 2. úroveň

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory 1. úroveň

Dělení slov na slabiky

Rozbory 1. úroveň

Určování kořene

Rozbory 2. úroveň

Určování předpony

Rozbory 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Věta hlavní

Rozbory 1. úroveň

Typy vedlejších vět

Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory 1. úroveň

Tvarosloví

Slovní druhy

Tetris Max level
0

Určování podstatných jmen

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Určování přídavných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování zájmen

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Určování sloves

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Určování příslovcí

Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň
Rozbory - Určování pádů ve větách 1. úroveň
Rozbory - Určování pádů ve větách 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka 1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka 2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso 2. úroveň

Slovesná osoba

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný čas

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný způsob

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 3. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný vid

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 3. úroveň

Slovesný rod

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka 2. úroveň

Číslovky: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 3. úroveň
Tetris Max level
0

Slova a jejich význam

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky 1. úroveň

Vztahy slov: mix

Křížovky - Vztahy slov Vyřešeno
0

Význam cizích slov

Otázky 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň

Nářečí: brněnský hantec

Otázky 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň

Základy slovenštiny

Otázky 2. úroveň

Tematická zadání

Tematická zadání: čárky

Čárky - Čapek: Dášeňka 3. úroveň
Čárky - Čapek: Jak se co dělá 3. úroveň
Čárky - Citáty 3. úroveň
Čárky - Přísloví 1. úroveň
Čárky - Přísloví 2. úroveň
Čárky - Přísloví 3. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM