Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Pečlivě třídit, což je pro mě základ domácnosti, mě naučila už teta Božena.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K Nové _si

Vv

Čárky v souvětí souřadném

V zoologické by ho nevzali, museli by pro něj nejdříve postavit nový pavilon.

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Čapek: Jak se co dělá

Noviny se skládají z redakce, kde se noviny píšou, z tiskárny, kde se sázejí a tisknou, a z administrace a expedice, kde se prodávají a rozesílají.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
játrazádažactvomýdlozelí

Určování podstatných jmen

Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal.

Podstatné jméno

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužPředsedaSoudce
plessportovechouslistadůchodce

Čárky v souvětí s více větami

Netrpělivě je vyhlížela z okna, přestože měli přijít až za půl hodiny, jak se včera domluvili.

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Vyjmenovaná slova po S

plamen plynového hořáku s_čel

iy

Vyjmenovaná slova po B

zb_lé látky odložila do krabice

yi

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_tředa_oc_ůlnoc_romnice

Délka samohlásek: u/ú/ů

_pěnlivě

úů

Velká písmena: lidé, jména

Ivan „_agor“ Jirous

Mm

Vinnetou

Tangua postavil všechny Apače k mučednickým kůlům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka byla velice pravdomluvná dívka.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
zastavili byl vybrán

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob_ti jsou b_tůstky drobného vzrůstu. Přeb_vají ve Středozemi.“ slab_kovala Adélka. Chtěla najít B_lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb_tně zlob_l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b_lit b_lé krávy na b_lo. A to dá rozum, dob_tek se přece nebarví. Jeden b_ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb_hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b_dlo. Upotřeb_la b_ spíš někoho osob_tě malého. Hob_ta. Ještě chvíli listovala hob_tí B_blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb_lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád
po kotníkyv autěsprinterkách

Citáty

Všichni dospělí byli někdy dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (A. Saint-Exupéry)

Přísloví

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Pán prstenů: slovní druhy

Nazgûlové překazí jejich putování.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Určování kořene

odklidit

Kořen

Přívlastek shodný a neshodný

Leonarda čekají dva týdny špatné nálady.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

nebezpečná ú_kalí

zs

Vyjmenovaná slova po L

kniha vázaná v pl_ši

iy

Velká písmena: lidé, jména

pan _agistr Bartoš

Mm

Skloňování zájmena jenž

Štěněti, se nelíbilo v pelíšku, přispěchala na pomoc fena.

Slova zastaralá (archaismy)

jasně modrá barvačamrdapohár
apatykalékárnaačkoličíše
vtipmilýblankytlidstvo
knoflíkbonmotmilenýčlověčenstvo

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád5. pád
máslobez knoflíkuživote

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

dřevěná lá_ka

fv

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
přib_l hřebíkvyb_l agresiodb_l prácidob_l ho k smrtidob_tí Bastily

Skloňování číslovky dva

Násobení i třemi už zvládám.

Narnie

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudek

Vyjmenovaná slova po M

zm_zel

yi

Teorie velkého třesku

Za těchto okolností Missy neupeče kukuřičné muffiny.

PodmětPřísudekPředmětPu časuexercise_rozbory-pupodPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovečné určení

Mocná černá magie se v Bradavicích nevyučovala.

Pu místa

Indicie zvířata

počítačliškakohoutvlk
myšmaláriezebrakomár
kloboukpřechodKarkulkalstivost
levkrálíkFranciekrál

Pán prstenů: slovní druhy

Sauron přišel o mnoho sil.

Podstatné jménoPřídavné jménoČíslovkaSlovesoPředložka

Velká písmena: budovy, stavby

Veletržní _alác

pP

Určování přídavných jmen

Pod studeným měsícem jeli dál stejně rychle.

Přídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak _lenka v _íši divů. Na okenním parapetu poskakovala _everka _rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta _rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro _eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako _ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože _lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon _umbo. Má to ale _roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka _omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl _lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na _větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
vidím Ivanov_ přáteletukanov_ rybyufonov_ nepřáteléPavlov_ lyžePavlov_ spolužáci

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Psaní mě/mně ve slově

díval se nepřítom_

ě

Vyjmenovaná slova po V

v_savač

iy

Koncovky mi/my/ma

boj s nemocem_

ia

Podmět a přísudek

Obě děti pomáhají doma s vařením.

PřísudekPodmět

Význam cizích slov

degustovatochutnávatiritovat
guruslavnostní otevření výstavyvernisáž
faux pasgarantovatspolečenská chyba, nedopatření
ručit za něcopopuzovatduchovní vůdce

Určování přídavných jmen

Sauron je zlý.

Přídavné jméno

Spřežky

Setkání u řeky

_ jsem jezdíval na prázdniny na venkov k babičce. Už _ jsem se těšil, jak budu chodit _, časně _ _ vypiju hrnek kakaa a dám si babiččin podomácku pečený chleba. A jak čas běžel ostošest, prázdniny tu byly _. Řekl jsem všem _, _ si sbalil batoh a šupajdil k babiče. Ráno jsem se vydal k řece. Zpěv ptáků zněl _. Ale já jsem seděl u řeky _ jako pěna, abych si neplašil ryby. _ _ v houští něco zachrastilo a ozvalo se zachrochtání. Divočák! _ měl s sebou mladé. Neměl jsem _. _ jsem se posunoval ke stromu. A pak jsem rychle vylezl _. Teď jsem se díval na divočáky _. Třásl jsem se strachy a _ jsem byl _. Na stromě jsem _ zůstal ještě půl druhé hodiny a _ jsem odkráčel domů. Bylo načase. Babička mě už sháněla.

Určování zájmen

Za úplňku se škrábal na hřeben.

Zájmeno

Určování souhlásek a samohlásek

mobil

SouhláskaSamohláska

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Určování příslovcí

Hagrid zachmuřeně přikývl.

Příslovce

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

získat o_litek

ddd

Oznamovací, tázací, přací

Jen kdyby se nic nestalo.

OznamovacíTázacíPřací

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Shoda přísudku s podmětem

Dívky se procház_ po pláži.

ýí

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _radoval se ze _poslala _ dopiszvolili _ starostou

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce příčiny
domůsemdřívepilněúmyslně

Vyjmenovaná slova po B

kob_la

yi

Přechodníky

Dívka (nést, přechodník přítomný) košík s prádlem si zpívala.

Čárky v souvětí podřadném

Dnes půjdu do přírody, protože se potřebuji vyvětrat.

Podstatná jména: vzory mix

vzor předsedavzor růžemez
vzor píseňfazolepytel
vzor pánpašavzor kost
věrnostdelfínvzor stroj

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

V parku jsme pozorovali psy běhající z místa na místo.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Udělej tu čáru (tenký, 2. stupeň).

Narnie

Čarodějka zamířila přímo k nim.

Pu způsobuPřísudekPu časuPu místaPředmětPodmět

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Kostelec nad Černými _esyBystřice _od HostýnemNové _ěsto na Moravěměstská _tvrť Bohunice_ladá Boleslav

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SlovesoPříslovce
průvodcechvílerůstbzučetkručetnaštvaně

Určování zájmen

Všechno mlčelo a nikde nebylo vidět žádného tvora.

Zájmeno

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješpečemedělázkoušejípodporujete

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Doma si udělal své čtenářské doupě z dek, polštářů a peřin.

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čekal, že mu pomůžeme a že to bude rychleji hotové.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Čárky v souvětí podřadném

Podívejte se na ty koaly, jak jsou šikovné.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
lektorkoloběžkaobinadlo

Velká písmena: budovy, stavby

kázal v _apli Betlémské

Kk

Vinnetou

Zvíře začalo vyhazovat nohama.

PředmětPodmětPřísudek

Předmět (větný člen)

Milhouse potřebuje silné brýle.

Předmět

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Čapek: Dášeňka

Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde, zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo, šaty a zejména knoflíky.

Velká písmena: dny, období, události

_ušičky

Dd

V pavoučí síti: slovní druhy

Říká se, že prý v dřívějších dobách...

SpojkaČásticePředložkaZájmenoSlovesoPodstatné jménoPřídavné jméno

Shoda přísudku s podmětem

Hejna ptáků se usadil_ na jezeře.

ai

Čárky v souvětí souřadném

Pavlína ho pomluvila před spolužáky a na facebooku smazala jejich společné fotky.

Psaní s/z na začátku slova

_troskotat

sz

Určování slovních druhů

Láďa se všem snažil vysvětlit, že to není pravda.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPředložkaSpojka

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

dát do kaps_

iy

Určování pádů ve větách

Přinesla talíř polévky.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Přejatá slova: souhlásky

koro_e

zs

Vyjmenovaná slova po P

sudokop_tník

yi

Určování sloves

Čarodějka nasedla na kouzelné koště naopak, takže z domu vyletěla oknem místo dveřmi.

Sloveso

Číslovky a mezery

Kino začíná _

v 8 hodin.v 8. hodin.

Velká písmena: budovy, stavby

zaniklé Divadlo _ratří Mrštíků

bB

Určování slovních druhů

Spojkysedmnáctýsice-alebrr
kterémurůstpremiérSlovesa
ČásticePřídavné jm.viď?Číslovky
ZájmenaPodstatné jm.Citoslovcemnohý

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce příčiny
zpravavzaduněkdysmíchy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Třída se rozsvětlila jasně žlutě natřenými lavicemi.

Vyjmenovaná slova po S

s_pká směs

yi

Délka samohlásek: i/í

mraz_cí přístroj

íi

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_everní ledový oceán_everní moře_oře Jaderské_álivSuezský _růplav

Přísloví

Dvakrát měř, jednou řež.

Psaní n/nn

oboustra_ý tisk

nnn

Slovesný vzor

MažeUmře
psáttřítzřít

Zájmena: druhy

OsobníTázací
soběkterýkteří

Typy vedlejších vět

Vlak zastavil v Zurichu, aby nabral cestující.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricina

Harry Potter: slovní druhy

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Psaní n/nn

nnn
výko_ýúči_ýtýde_íjele_íbalo_ový

Psaní vě/vje

zdobené záv_sy

ěje

Vyjmenovaná slova po B

osob_tý styl

iy

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
pivoparapleprostředí

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíVztažnáNeurčitá
se svojíjakémučísi

Psaní mě/mně ve slově

dobré zam_stnání

ě

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
rýčbotajelitakostraprameny

Psaní s/z na začátku slova

zs
byl _proštěn viny_klonila se_rychlil_rodili se_lepil papír

Čárky v souvětí s více větami

Pamatuješ, doufám, co ti Pavel řekl, když jste se naposledy viděli.

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Harry Potter: slovní druhy

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Podstatné jménoZájmenoPředložkaSlovesoPřídavné jménoSpojka

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
kostel Panny Marie _něžnékostel _rdce Páně_ostel sv. Rodinykostel _v. Šimona

Určování podstatných jmen

Princ Bajaja musel mamince slíbit, že rozhodně nebude líbat žádné žáby.

Podstatné jméno

Psaní bě/bje

ob_mná nádoba

ěje

Přesmyčky

osminaotázkaoblakykobyla
troubazátokastolekstavba
svatbaGooglegeologSimona
opilecbouratpolicekostel

Vyjmenovaná slova po L

usedavě vzl_kala

yi

Předpona, kořen, přípona, koncovka

přístavem

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
dorazístrouhatodvysílatvyhřebelcovat

Předmět (větný člen)

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

Předmět

Určování zájmen

To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu pro smích.

Zájmeno

Koncovky ovi/ovy

králov_ poddaní

yi

Měkké a tvrdé souhlásky

j_nak

yi

Příslovečné určení

Čokoládové žabky byly velice dobré.

Pu míry

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
pánroztoktíseňsojkahouse

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Určování slovních druhů

hradPřídavné jm.Podstatné jm.
naSlovesazelený
tentřiZájmena
PředložkyzpívatČíslovky

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení _elevizní diváci, chceme Vám představit _ubní pastu nové generace _ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše _ezáky, _pičáky i _toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti _tomatologů. Pan _ocent _rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient _an _nženýr _azyměl potvrzuje, že od _ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková _íla.

Určování sloves

Jak víte, bývají kouzelníci dobří, kterým se říká čarodějové neboli divotvorci, a kouzelníci zlí, kterým se říká černokněžníci.

Sloveso

Velká písmena: lidé, jména

Jeník z _ratřic

Bb

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p_li. P_šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P_t z třp_tivých misek, mít dostatek p_ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p_lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop_tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap_. Netop_ři to mají složitější, p_tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p_lířem zájmu přírodozp_tců a majitelů zahrad. Ani jinak p_lné včely a jiní op_lovači nemají štěstí. A slep_ši? O ty si také nikdo nep_še. Jsou nanejvýš p_chou luk a p_tomé předp_sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap_bary!

Přejatá slova: souhlásky

standar_ní

td

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou. _Dobrý den, kdo jste_ zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „_sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku_ „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“ _osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „_le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké_ Liška odvětila: _ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“ _těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit_ vysvětlila ochotně liška. „Aha,“ _ydechl Malý princ_ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „_o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to_ „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto_ začala vysvětlovat liška, „_dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Velká písmena: státy, oblasti

příměří se Severním _yprem

Kk

Vyjmenovaná slova po Z

ruz_ňský

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

Amanda dala přednost malému chlapci.

Přídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Velká písmena: národy, skupiny osob

Nedalo se _udějovickým nic vytknout.

bB

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
láskahoubasilniceřeč

Velká písmena: státy, oblasti

_indřichohradecký zámek

Jj

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ryz_ stříbro

ýí

Vyjmenovaná slova po V

odv_kat

iy

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoPředložky
jelenívyvléctposedětnapodle

Simpsonovi

Zmutovaná veverka prosvištěla kolem na demoliční kouli.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPřívlastek shodnýPu časuPu způsobu

Indicie ovoce, zelenina

česnekmelounlimetkahrdina Halloweenu
brusinkyupírova fóbiekomplic vlka a kozymilión
zelíStevova prácerajčeosazenstvo Mojita
doplněk svíčkovédýnějablkozkažený spoluletec vejce

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
uskočili jstezvracet

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom_šl je městem m_strovské architektury, vym_kající se srovnatelným m_stům v republice. Přepychové dom_ a loubí vytváří až m_stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom_nul, jen co na městečko pom_slí. V m_nulých dobách žila obec z m_tného a těžby m_nerálů, protože měla dobré um_stění, ale také z m_cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem_slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom_šl snesla srovnání s M_lánem (v m_niaturním provedení, samozřejmě).

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ruslař

bB

Typy vedlejších vět

Jakmile se o přítomnosti křečka ve třídě učitelka dozvěděla, vyskočila na stůl.

Věta hlavníVv předmětnáexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpupodminka

Skloňování přídavných jmen

mlad_í bratr

šč

Indicie barvy

šedádéšťbílázlatá
nudapostní časčernárůžová
brýleknížkakronikafialová
zelenátesákmodráčtvrtek

Vyjmenovaná slova po V

v_šina umělecké slávy

ýí

Shoda přísudku s podmětem

Stébla travin se ohýbal_ ve větru.

ay

Určování pádů ve větách

Maminko, pomůžeš mi?

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Pán prstenů: slovní druhy

Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Zabil j_ otce.

ií

Harry Potter

Hagridova chatrč ze dřeva byla útulná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Koncovky podstatných jmen: střední rod

poskytl mu alib_

yi

Vyjmenovaná slova po L

Paní Sovová

Paní Sovová opl_vala nesl_chanou moudrostí a intel_gencí. L_dé z bl_zkého města k ní chodili každý den pro radu. Jednou v l_stopadu k jejímu obydlí v l_sce porostlé l_šejníkem přišel i sám pan starosta. Celý se zal_kal, měl napuchlá l_tka a jeho pl_ce lapaly po dechu. Paní Sovová se zeptala, co se to děje, že se k ní prodírá mal_ním i takový ol_garcha. Starosta se ol_zl a prohlásil, že l_ní l_dé z města právě vynalezli pro své pohodlí nabl_skaný vlak, akorát neví, jaký by se z něj měl l_nout zvuk, aby byl sl_šet již z dálky. Paní Sovová si podrbala svou l_sinku a svým l_bezným sovím hlasem pronesla „A jak by se vám l_bilo třeba Hůů?“.

Význam cizích slov: podstatná jména

systém přepravy a zásobovánídiferenciacelogistikaúsudek směřující od obecného k jednotlivému
vícehlasfilantropvolné spojenídedukce
dogmapolyfonierozrůzněníaprobace
schváleníasociaceustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitkylidumil

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Slovesný způsob

Rozkazovací způsobPodmiňovací způsobOznamovací způsob
sledujmeneupletli bysteprohrajetenepokaztenerozčílili by senepřekousli by

Psaní š/č, š/ž

nejlep_í

čš

Určování slovních druhů

Přikryl ji větvičkami.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoZájmeno

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

pod stol_

iy

Slova protikladná (antonyma)

vrchpamatovat sismát se
málomluvnýzapomenoutneohrabaný
plakatspodekupovídaný
dlouhýhbitýkrátký

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
strakachůzeobuvnezbytnost

Slova souznačná (synonyma)

momentvchodcelýhit
vstuppokojnátělníktílko
novinyúplnýmístnostšlágr
tiskchvilkasvižněrychle

Dělení slov na slabiky

klavír

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Skloňování číslovek

Závody jsem vyhrál jen (1).

Mě/mně (zájmeno já)

dej ten koláč m_

ě

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_atolická církev_ezuitský řád_eskobratrská církev evangelická_rcibiskupství pražsképracuje na _rcibiskupství

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSloveso
Tomášovao samémkterýmivázatvařitneházet

Psaní s/z na začátku slova

_chopit se

vsvz

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Pod _elítkem

jJ

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_alaxie

Gg

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_arokoMonacké _nížectvíevropský _egionVelká _ritánie

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéDruhovéNásobné
dvaasedmdesátpátáčtverytolikrát

Simpsonovi

Bart způsobil v Austrálii mezinárodní ostudu.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Přísloví

Ne vše, co dělá rámus v křoví u cesty, se na cestě skutečně objeví. (africké)

Velká písmena: dny, období, události

_odzim

Pp

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mibrouzdá se

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnachytnuvuložitodpovědětdobýt

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

řekl _ si

bysembych

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

kočičí drá_ky

pb

Předložky s/z

nadšení _ vítězství

zs

Skloňování podstatných jmen

nechal studi_

umua

Různé výskyty I/Y

Vlčí nebezpečí

Oheň už skom_ral. Nic neb_lo v_dět kromě tm_. Jindra sv_ral v ruce klacek. Usl_šel s_lné zav_tí. To byla sv_zelná s_tuace. Všem_ sedm_ kamarády ten zvuk trhl. Něco bl_zko tiše našlapovalo. Vlk. Jenže měl hlavu i tělo V_tka, osmého člena party.

Spřežky

Vrátil se pozdě, _ šťastný.

za tozato

Měkké a tvrdé souhlásky

tch_ně

yi

Přejatá slova: samohlásky

technické l_ceum

iy

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

střílí gól_

iy

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Skloňování podstatných jmen

Zítra píšeme test z českého (jazyk).

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

StrojPředseda
klíčbanditatraktorista

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

ostrovy _olynésie

Pp

Určování předpony

zalesněný

Předpona

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Rychlé šípy

Události mu vířily v hlavě.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu způsobu

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El_šku a Kub_ka vzali prarodiče na v_let. Bab_čka s dědečkem se pro ně stav_li přesně ve čtyř_. Dny už se krátil_, ale světla b_lo stále ještě dost. Nastoup_li do dědečkova f_alového vozidla a zam_řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl_zkého les_ka a nasb_rat barevné l_sty nebo jehl_čnaté větvičky. Strom_ se pomalu začaly hal_t do tm_. Byl čas jít zpět k autu. Klop_tali po kl_katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev_děli. Ujistili se, že jsou na správném m_stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav_lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si _těžoval, že mu někdo _cizil pero. „Už druhý den mě _užuje představa, že se _chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale _e svých snah o dopadení zloděje _levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní _týskalo. _trávil hodiny _važováním možného pachatele. _tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne_týkal s kamarády, ale _ „podezřelými“. Zločince _patřoval všude. „Kdo _ koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí _končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě _pasilo, neboť pero se _krývalo na dně šuplíku ve stole.

Vyjmenovaná slova po P

p_rotechnika

iy

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Skloňování přídavných jmen

Pozoroval ho (modrý) očima.

Psaní n/nn

sluš_ý hoch

nnn

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel_ický učeň. Všichni bra_ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla_ého kamene, protože byli ze zásady pohosti_í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová_ím kame_ých strusek a s pěstováním vi_é révy. A to nikoli z povi_osti! Jen občas, když slu_é dny vystřídala mrač_á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla_ovým mistrům klade_o za vi_u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol_ostmi vi_í, Hubert jistojistě vi_en nebyl.

Slovesný vzor

KryjeKupujeProsí
sítriskovatslíbit

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

(Kladno) zámek byl barokně přestavěn.

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Indicie čísla

8ležatáalefB
56bronz7
3kulesobota4
1končetinyV2

Určování slovních druhů

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

SpojkaSlovesoPříslovcePodstatné jménoPřídavné jméno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

poběž

PředponaKořenKoncovka

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Podstatná jména: pády

sněhulákybatohu1. pád, mn.
4. pád, mn.lístků2. pád, j
3. pád, mn.2. pád, mn.kamzíka
dřevorubcům4. pád, j.motýli

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

chuť na oliv_

iy

Harry Potter: slovní druhy

Skřítek se napřímil.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Jak se správně jmenují?

strašpytelzrakumrktroubylehknihomol
útlocitspisomůrpupkořečníkbřichomluvec
saňotlukdrakobijecvětrolamvánkodrť
štíhloláskaděsváčekpeciválokamžik

Velká písmena: instituce, organizace

_arlament

pP

Zkratky

Sparta _ Slavia

vsvs.

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz_ trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl_, Em_ a Iv_ nedotkl_. Park totiž udržují leda místní výrostc_, kteří zde posedávají, hulákají svoje song_ a popíjejí alkohol. Naše dám_ jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav_, šedivé vlas_ jsou prokvetlé melírem fialové barv_, na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým_ drahokam_“ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób_ by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým_. Jako módní doplněk je doprovází jejich ps_. Tedy, pokud se jedná o ps_. Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl_, jednomu nezúčastněnému pozorovatel_ se dokonce zdálo, že mají natočené řas_.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_absburkové_anna Marie_uddha Krakuččhanda_rantiškán_inistr_lávista

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

zvíře_ké chování

cts

Určování kořene

nenechavý

Kořen

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ponožka

Kořen

Význam cizích slov: přídavná jména

relevantnífakultativníobligátní
rozhodující, mající význam či vztah k dané věcinutný, závaznýrozpočtový, daňový
věcný, shodující se se skutečnostínepovinný, volitelnýfiskální
pejorativníhanlivýobjektivní

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Pomohl jí s těžkými zavazadl_.

yi

Určování příslovcí

Nevyjadřujte se k záležitostem, o nichž prakticky nic nevíte.

Příslovce

Harry Potter

Sirius vnikl tajně do Bradavic.

PodmětPřísudekPu způsobuPu místa

Podmět a přísudek

Úkoly napište na počítači!

PřísudekPodmět

Zkratky

Petr Mlynář, ved. studijního _

odd.odď.

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ěsto Zlín

mM

Věta hlavní

Nevěděl, zda se dočká zítřka.

Věta hlavní

Předmět (větný člen)

Vočko ve svém podniku pravidelné zákazníky.

Předmět

Čárky v souvětí: speciální případy

Jeho tričko bylo svítivě, až křiklavě zelené.

Psaní n/nn

usaze_é horniny

nnn

Podmět a přísudek

Produktem reakce kyslíku s vodíkem je voda.

PřísudekPodmět

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

boty s měkkými podešvem_

iy

Skloňování podstatných jmen

s pochybnými individ_

uiuami

Přejatá slova: samohlásky

_datovat narození

anteanti

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Vylétli poštovní holub_.

yi

Nářečí: brněnský hantec

Kraví horašpicakrýglŠpilberk
Monte BÚbagrovatjístrychna
Špilaspůllitr s uchemvyfičetvýborný
šalinarychle odněkud vypadnouttramvajsmrad

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Vyjmenovaná slova po M

zlom_slnost

iy

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm_ očim_, měl j_ totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n_m očim_. „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j_. „Dělala jsem to s dobrým_ úmysl_,“ špitla. „Dobročinnostm_ se tu neoháněj,“ usadil j_. „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným_ dveřm_,“ pokračoval. Poté j_ poučil o tom, že s lidm_, které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým_ rodič_, teď už jdi,“ pokynul j_ výmluvným gestem.

Spřežky

_ se nám tam líbilo.

V celkuVcelku

Význam cizích slov: slovesa

zotavit, obnovitstoupat, vrcholitparticipovat
vymýšlet sifabulovatuznávat, dodržovat
rekreovatrespektovateskalovat
reprodukovatnapodobovatpodílet se, účastnit se

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_hlídkav_čkov_nicev_dělek

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc_ lovci uctívali modly ledov_ch bohů a přinášeli jim zvířec_ oběti. Uchylovali se i ke krvav_m rituálům, tak tvrdohlav_ byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal_mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv_m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal_, usmrcovali vrhac_mi zbraněmi. Vskutku nevesel_ výjev, máte–li citliv_ žaludek. Sobol_ kožešiny si přehazovali navykl_m způsobem přes plece a napínav_mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc_ho ohně. Právě takov_ byli hrdinové Štorchov_ch příběhů.

Vyjmenovaná slova po B

Bubnování

Zb_něk se rád zab_vá hrou na b_cí. Tvář mu zdob_ vlasy barvy ob_lí a vypadá trochu jako hob_t. Ob_čejně hraje ve svém ob_dlí, na B_stré ulici. Náb_tek v celém b_tě se otřásá, hluk přib_vá a maminka se zlob_. Je silný jako stádo b_zonů a dokáže b_t tvrdohlavý jako b_k. Aby b_l doma klid, přestane b_t a uloží b_cí hůlky do krabice. Je to b_strý kluk.

Příslovečné určení

Lucinka se soustředěně zadívala mezi stromy.

Pu způsobuPu místa

Vyjmenovaná slova po Z

jaz_kový

yi

Délka samohlásek: u/ú/ů

z_čtovat

ůú

Určování příslovcí

Jen vyřizuju, co ti vzkazuje.

Příslovce

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arta_odnikatel_rál Boleslav_odník_oldemort

Psaní s/z na začátku slova

_boží

sz

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

jedlým_ pokrmy

iy

Čárky v souvětí: speciální případy

Jel na kole ani ne hodinu.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM