Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Zkratky

Logaritmická _ ti pomůže.

fcefce.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
nezkusili jsmepřiložilpřeklopíšodklonímzakročilkrmit

Čárky v souvětí s více větami

Pozoroval jsem bratra, jak se chystá vystřelit na branku, a v duchu jsem si sám sebe představoval na hřišti.

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Velká písmena: budovy, stavby

_trahovský klášter

Ss

Přechodníky

(Rozepnout, přechodník minulý) její blůzu, sklonil se, aby zachytil údery srdce.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Masivní pokované brány Minas Morghul nebylo snadné prorazit.

Teorie velkého třesku

Penny není vzdělaná osoba.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Velká písmena: města, části měst, ulice

zámek v Novém _ěstě nad Metují

Mm

Čárky v souvětí: speciální případy

Zhřešila, či nezhřešila, to ať rozhodne Bůh.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_ízké Tatry

nN

Velká písmena: lidé, jména

atentát na Ferdinanda _’Este

Dd

Citáty

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. (V. Havel)

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_erun

Pp

Význam cizích slov

deklarovathromadný odchodspolečenstvípředběžná ukázková verze
mankoexoduspodnět, popudvelký symfonický orchestr
demoverzefilharmonieschodek (rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem)kolektiv
exilvyhnanstvíimpulzvydat prohlášení

Čapek: Jak se co dělá

V sedm třicet přijde s novým článkem zahraniční politik, hospodář, sociální referent, senátní zpravodaj a šporťák, a že prý to jsou krajně důležité aktuality a že by to byla katastrofa, kdybychom to zítra neměli.

Předmět (větný člen)

Vyprávěl o dlouhých loveckých výpravách za bílým jelenem.

Předmět

Velká písmena: státy, oblasti

_olní Sasko

Dd

Skloňování zájmena jenž

Počítač, stál na stole, podezřele blikal.

Velká písmena: instituce, organizace

_emocnice

nN

Přejatá slova: souhlásky

gene_e

sz

Nářečí: brněnský hantec

podraz, fintaPrýglhoknabetla
Brněnská přehradapostellísteksvišť
dítěbékaťčapyzpívat
lupeňšméčkonohypráce

Přísloví

Pod svícnem bývá největší tma.

Určování zájmen

To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu pro smích.

Zájmeno

Psaní s/z na začátku slova

_bohem

zs

Skloňování podstatných jmen

bojoval s myš_

imami

Příslovečné určení

Sheldon se vrátil z cestování po státech.

Pu místa

Přívlastek shodný a neshodný

Svatba ve Vegas je falešná.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přejatá slova: samohlásky

beg_nie

óo

Velká písmena: dny, období, události

na pokraji _řicetileté války

tT

Typy vedlejších vět

Věřilo se, že existuje polednice.

Věta hlavníVv podmětnáVv předmětná

Spřežky

Měl jsem _, že jsi jít nechtěl.

za tozato

Číslovky a mezery

vážit _ kilo

pětašedesátpět a šedesát

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM