Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Přejatá slova: samohlásky

_datovat narození

antiante

Velká písmena: mix lidé, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství _edvídka _ú nebo poslouchal vyprávění o _akové _anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do _unáka a stal se ze mě _kaut. V té době jsem četl _oglarovy _ochy od _obří _eky či napínavé příběhy z období _tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život _icharda _vího _rdce a osudy _řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života _ndiánů a _skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba _lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na _ežíška dostal _iráskovy _taré pověsti _eské, staly se na dlouhou dobu mojí _iblí.

Předmět (větný člen)

Lucinka mu půjčila svůj kapesník.

Předmět

Čárky v souvětí s více větami

Objednal si limonádu, a ne kávu jako obvykle, protože plánoval jít spát brzy.

Velká písmena: lidé, jména

Obral mě o všechno, _idáš.

Jj

Velká písmena: budovy, stavby

_taroměstská radnice

Ss

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Kdybychom šli včera, mohli jsme ho už mít.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Přísloví

Kráva zajíce nedohoní.

Velká písmena: státy, oblasti

Subsaharská _rabská demokratická republika

aA

Velká písmena: dny, období, události

_en díkůvzdání

Dd

Velká písmena: města, části měst, ulice

městská část Královo _ole

pP

Číslovky a mezery

_ ročník soutěže

2020.

Velká písmena: instituce, organizace

_rcibiskupství pražské

Aa

Určování zájmen

Přišel si pro mne.

Zájmeno

Přechodníky

Dívka (nést, přechodník přítomný) košík s prádlem si zpívala.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Pavel, Markéta nebo třeba Petr mi to dosvědčí.

Skloňování zájmena jenž

Fotografie, byly na prodej, umístil do přední části výlohy.

Přívlastek shodný a neshodný

A moc chci tvoje okouzlující sourozence poznat.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Druhy vedlejších vět souhrnně

Bylo léto, čas, kdy si všichni užívají slunce.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přívlastková

Skloňování podstatných jmen

na kř_ dítěte

estutu

Citáty

Ten, kdo bude žít pro druhé, bude mít velké potíže, jež mu však budou připadat nepatrné. Ten, kdo bude žít pro sebe, bude mít malé potíže, jež mu však budou připadat obrovské. (W. R. Inge)

Čapek: Jak se co dělá

Obyčejně poslední den před generální zkouškou se rozsype pytel neštěstí.

Příslovečné určení

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu.

Pu místa

Význam cizích slov

pocit již prožitého/viděnéhovýjimečnýnestranný, neurčitý
neutrálníexcerptumvýpisek
exkluzivníintegracedéjà vu
sjednocení, začleněníimaginárnípomyslný

Čárky v souvětí: speciální případy

Chtěl jsem, respektive musel, oslovit další členy sboru před vypršením termínu přihlášek na soutěž.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_usita

Hh

Zkratky

Logaritmická _ ti pomůže.

fce.fce

Nářečí: brněnský hantec

svišťbetlaBrněnská přehradabékať
nohyčapyPrýgllupeň
zpívatprácedítěpodraz, finta
lístekpostelhoknašméčko

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Spřežky

Vrátil se pozdě, _ šťastný.

zatoza to

Teorie velkého třesku

Rajesh je Ind.

PodmětPřísudekPředmět

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečteoblékli jsme sepřemýšlítebudu koukatzapadne

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

nitro _emě

zZ

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Matka měla celou zásobu všelijakých misek.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní s/z na začátku slova

_pravit branku

zs

Přejatá slova: souhlásky

inte_upce

rrr

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM