Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Velká písmena: instituce, organizace

_ongres (USA)

Kk

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Hlavní město leží v Pražské _otlině.

Kk

Spřežky

_hledanou!

Na sNas

Předmět (větný člen)

Zlo v kouzelnickém světě představuje Voldemort.

Předmět

Velká písmena: státy, oblasti

_everní Karolina

Ss

Typy vedlejších vět

Zaslechli jsme Lenku, že šeptá něco Marcele, a ta jen pak vyprskla smíchy.

Věta hlavníVv přívlastkováVv doplňkováVv podmětná

Velká písmena: budovy, stavby

zaniklé Divadlo _ratří Mrštíků

bB

Nářečí: brněnský hantec

hezká holkaněco veřejně říctkrám (věc)hlava
dívat sešťabajznabudkačubrnět
donéstšlohnóthóknót do placucálovat
ukrástbazmekplatitdovalit

Čárky v souvětí: speciální případy

Jan se blýskl znalostmi matematiky, stejně jako fyziky.

Přívlastek shodný a neshodný

Edmund se vynořil ze stínu tmavých jedlí na mýtinu uprostřed lesa.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Šlo o rozlehlou, a tudíž velmi nepřehlednou čtvrť.

Přejatá slova: samohlásky

parav_n

aá

Příslovečné určení

Venku na chodbě slyšela hlasy ostatních.

Pu místa

Přechodníky

(Hvízdat, přechodník přítomný) odcházel s rukama v kapsách.

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoční pondělí

Vv

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K Nové _si

Vv

Číslovky a mezery

_ výročí

L I V.LIV.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Na lůžkách leží všichni _azaři.

lL

Skloňování zájmena jenž

Autíčko, najížděl do hromady písku, najednou ošklivě zaskřípělo.

Zkratky

spor o _ zelenohorský a královédvorský

Rkp.Rkp

Teorie velkého třesku

Sheldon by skončil v částicích půdy v koloidní formě.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu způsobu

Citáty

Jestliže budete dělat to, co vždycky, vždycky dostanete jen to, co už jste měli. (neznámý autor)

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Čapek: Jak se co dělá

Obyčejně poslední den před generální zkouškou se rozsype pytel neštěstí.

Velká písmena: lidé, jména

po smrti Erika Krvavé _ekyry

Ss

Přísloví

S člověkem, o kterém pochybuješ, nespolupracuj, o člověku, se kterým spolupracuješ, nepochybuj. (japonské)

Přejatá slova: souhlásky

nastavený standar_

td

Psaní s/z na začátku slova

_tratit

sz

Určování zájmen

V přítmí, které tam panovalo, se objevily dvě oči.

Zájmeno

Velká písmena: mix lidé, čas

Dech historie

Když člověk prochází _ražskými ulicemi, přímo na něj dýchá historie. Od dob Přemysla _ráče se tu však leccos změnilo. Především za Karla _tvrtého se z Prahy stalo hlavní město Svaté _íše _ímské, což si člověk nejlépe připomene na _arlově _ostě. Doba soumraku _absburků se zase promítá do chůze po _metanově _ábřeží, kde stojí _árodní _ivadlo, a odraz tehdejší _růmyslové revoluce se projevuje v okolí _ařížské _lice, která se honosí architekturou ve stylu _ecese. Šlo mimochodem o období, v němž bylo k Praze připojeno množství nových čtvrtí, např. _rálovské _inohrady. Dobu spíše smutnou, poznamenanou násilnými střety, upomíná _ovoměstská radnice, jedno z dějišť _ražského povstání z roku 1945, či _árodní _řída, kde vrcholila _ametová revoluce.

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
čtounedělákupovatsmažitobkreslil

Čárky v souvětí s více větami

Její stav se zlepšil, protože dodržovala klid na lůžku a protože brala všechny léky.

Skloňování podstatných jmen

uprostřed rybník_

ua

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM