Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Zkratky

_ Pavel Sobotka

Mudr.MUDr.

Citáty

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. (Elbert Hubbard)

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_akouské Alpy

Rr

Velká písmena: státy, oblasti

_ižní Súdán

jJ

Určování zájmen

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Zájmeno

Teorie velkého třesku

Rajesh je Ind.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: instituce, organizace

_elvyslanectví Španělského království

Vv

Čapek: Jak se co dělá

Tento poučný spisek by rád vyložil autorům, obecenstvu a koneckonců i kritice, jak vzniká divadelní hra a jakými proměnami jest jí projíti, než se vykuklí v slávě a skvělosti své premiéry.

Spřežky

Setkání u řeky

_ jsem jezdíval na prázdniny na venkov k babičce. Už _ jsem se těšil, jak budu chodit _, časně _ _ vypiju hrnek kakaa a dám si babiččin podomácku pečený chleba. A jak čas běžel ostošest, prázdniny tu byly _. Řekl jsem všem _, _ si sbalil batoh a šupajdil k babiče. Ráno jsem se vydal k řece. Zpěv ptáků zněl _. Ale já jsem seděl u řeky _ jako pěna, abych si neplašil ryby. _ _ v houští něco zachrastilo a ozvalo se zachrochtání. Divočák! _ měl s sebou mladé. Neměl jsem _. _ jsem se posunoval ke stromu. A pak jsem rychle vylezl _. Teď jsem se díval na divočáky _. Třásl jsem se strachy a _ jsem byl _. Na stromě jsem _ zůstal ještě půl druhé hodiny a _ jsem odkráčel domů. Bylo načase. Babička mě už sháněla.

Přívlastek shodný a neshodný

Vontové dostávali od Mirka pokyny k dobytí ulic.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Čárky v souvětí: speciální případy

Nechoď, Pavle, k tomuto lékaři.

Význam cizích slov

výpisekexkluzivnívýjimečný
pomyslnýdéjà vuneutrální
nestranný, neurčitýsjednocení, začleněníexcerptum
pocit již prožitého/viděnéhointegraceimaginární

Velká písmena: lidé, jména

Václav _ruhý

dD

Spřežky

být _

bez starostibezstarosti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Mariánské _ázně

Ll

Skloňování zájmena jenž

Fotografie, byly na prodej, umístil do přední části výlohy.

Nářečí: brněnský hantec

zpívathoknalupeňpráce
svišťbetlanohypodraz, finta
čapydítělístekpostel
PrýglšméčkobékaťBrněnská přehrada

Druhy vedlejších vět souhrnně

Poněvadž nemám kanady a neznám písně z pamp, vyloučili mě z osady.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupripustek

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Na zimní procházce lesem našli otisky stop zajíce, lišky a srnky.

Čárky v souvětí s více větami

Oslavy Nového roku se konaly v červnu, byly však považovány za pohanský zvyk a byly zrušeny.

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Tvářil se zklamaně, protože se od něj čekalo víc.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Předmět (větný člen)

Mirek naléhavě něco říkal Vontům.

Předmět

Velká písmena: dny, období, události

_apoleonské války

Nn

Velká písmena: národy, skupiny osob

_oravský

mM

Skloňování podstatných jmen

hrát ve variet_

éém

Přejatá slova: souhlásky

de_integrace

zs

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Znal atomové hmotnosti všech prvků.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Příslovečné určení

Vont velmi hrubě smýkl s Jarkou.

Pu míryPu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

_pomínka

vsvz

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
oblékli jsme seučili jsme sebobtnalčístvykouzlit

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Velká písmena: budovy, stavby

_etohrádek Mitrovských

Ll

Přísloví

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. (španělské)

Přechodníky

(Rozepnout, přechodník minulý) její blůzu, sklonil se, aby zachytil údery srdce.

Přejatá slova: samohlásky

stavěli igl_

uú

Číslovky a mezery

_ menšina

5%5 %

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM