Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Lidé

Kultura a hudba

Politika, historie

Jazyk a literatura

Věda, medicína, technika

Ekonomika

Význam slov: podstatná jména mix

Vlastnosti lidí a předmětů

Přídavná jména: popis světa, věda

Lidé: akce, vztahy

Přísloví

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence