Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Čárky v souvětí: speciální případy

Nechoď, Pavle, k tomuto lékaři.

Nářečí: brněnský hantec

Monte BÚ

vyfičet
mít v merku
cálovat
šalina

Latinské fráze

anno dominiléta páněad hoc
univerzita (dříve navštěvovaná)alter egopro tento případ
z předchozího zjištěnía priorido nekonečna
alma materad infinitumdruhé já

Velká písmena: mix lidé, čas

U rozcestníku

V daleké   emi, snad   urecké nebo   ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce   áčelník   erný   up,   istr Jan Hus a   vatý   tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj   omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa,   elký   upe?“ ptal se   apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám   uch   vatý. „Nejsem   elký   up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný   oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se   oříšek,“ odpověděl ten   ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba   ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

Druhy vedlejších vět souhrnně

Nemusíš mě poučovat, vím toho o přežití víc než ty.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná podmínkováVV příslovečná příčinná

Velká písmena: budovy, stavby

kavárna Na _kok

sS

Párové hlásky: mix

_těžoval si na ně

sz

Věda, medicína, technika

dedukcereflexodolnost
rostlinstvocizopasníkmononukleóza
parazitimunitapodvědomá odezva
logické odvozovánívegetacevirové onemocnění

Nářečí: brněnský hantec

hóknót do placubazmekněco veřejně řícthlava
budkačubrnětkrám (věc)platit
donéstdovalithezká holkaukrást
šlohnótcálovatšťabajznadívat se

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Choval se vždy klidně, důstojně, náležitě situaci.

Zkratky

Tmavé barvy, _ černá, vzbuzují špatnou náladu.

konkr.konkr.:

Předmět (větný člen)

Raje navštíví jeho rodiče.

Předmět

Velká písmena: instituce, organizace

_omov dětí a mládeže Mělník

dD

Přejatá slova: samohlásky

tript_ch

iy

Politika, historie

Kailovou chrání poslanecká   a sněmovna ji k trestnímu stíhání odmítla vydat.

V Československu byla nutná ekonomická   .

Zatímco oficiální   hlásala radostnou přítomnost a světlé zítřky, Státní bezpečnost zatýkala statkáře i podezřelou inteligenci.

Mariani je americký občan, vztahuje se na něj   a má právo na spravedlivý proces.

reformapropagandaimunitaústava

Teorie velkého třesku

Leonard nikdy neviděl Missy řídit podle značek.

PodmětPřísudekPředmětPu časuDoplněkPřívlastek neshodnýPu způsobu

Spřežky

Tak _ zítra.

na viděnounaviděnou

Psaní s/z na začátku slova

_běratel

sz

Velká písmena: města, části měst, ulice

olomoucká čtvrť Nový _vět

Ss

Ekonomika

Konstruktér předložil návrh   výrobních procesů.

Humanitární pomoc zajišťují na místě zatím pouze neziskové   .

Cenu akcií firmy výrazně ovlivnily   .

Pro firmy v tomto regionu je typická vysoká míra   na jedno odvětví.

organizacespecializacespekulaceoptimalizace

Přejatá slova: mix

zahradní _

bonsajbonsai

Velká písmena: mix lidé, čas

typický _ihočech

jJ

Přívlastek shodný a neshodný

Za těchto okolností Missy neupeče kukuřičné muffiny.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Kultura a hudba

Jeho práce vyžadovala   , byl totiž módní návrhář.

J. Robbins vytvořil   pro muzikál West Side Story.

Průvodce nás upozornil na   , které dokládaly vliv italské renezance na stavbu zámku.

Hledáme   , kteří by nám pomohli náš projekt financovat.

sponzoryarkádykreativituchoreografii

Přejatá slova: souhlásky

módní de_ign

zs

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

v _anamském průplavu

pP

Lidé: akce, vztahy

Záchranář úspěšně   našeho dědečka.

Bezvýhradně jsem   její soukromí.

Vyzývá člověka, aby   vlastní život včetně mylných představ a dospěl tak k vnitřní proměně.

Pořád jsem přemítala, proč tak   , když jsem se zmínila o Alici.

reagovalrespektovalreflektovalresuscitoval

Číslovky a mezery

_ problém

stýpadesátýstý padesátý

Skloňování podstatných jmen

o významných fyzi_

káchcích

Příslovečné určení

Raj hlady šilhal.

Pu příčiny

Citáty

Ostatní se většinou nechovají jinak, aby nás naštvali, ale proto, že jsou jiní. (J. Plamínek)

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Matka měla celou zásobu všelijakých misek.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix místa

_etohrádek Belvedere

lL

Přísloví

Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká. (romské)

Význam slov

déjà vu

integrace
exkluzivní
iluze
impulz

Větné členy obecně

Z davu na tribunách se ozval zděšený křik.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Jazyk a literatura

jazykovědapodmiňovací způsobkonsonant
konjugacelingvistikakonotace
subjektivní složky významu slovačasování sloveskondicionál
metaforaobrazné pojmenovánísouhláska

Doplněk

Dvojčata se cítila zklamaná a unavená.

DoplněkPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Přechodníky

(Hodit, přechodník minulý) míče, utíkali kolem zelené mety.

Velká písmena: národy, skupiny osob

nářečí si uchovali _olabští Slované

pP

Čapek: Jak se co dělá

V ansámblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva a jiné úrazy.

Velká písmena: dny, období, události

americký _en díkůvzdání

Dd

Skloňování a časování: mix

Postrádal j_ doma.

ií

Velká písmena: státy, oblasti

_alá Asie

Mm

Skloňování zájmena jenž

Mladík, o jsme se nedávno bavili, se náhle objevil před domem.

Velká písmena: lidé, jména

Představuji vám _eho Magnificenci, pana rektora.

jJ

Čárky v souvětí s více větami

Strčil jednu ruku do jeskyně a natahoval ji pořád dál a dál, až ho chytil za batoh a pomalu ho vytáhl zase ven.

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
ležívalibojovatstříhatzabruslit siztloustneš

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Nic se nestane, protože mám dobrou výmluvu.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Určování zájmen

Pověz, nejsi čaroděj, anebo přízrak, který stvořil?

Zájmeno

Spřežky

Soužení

  , která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale   jsi na sobě nedala v dopisech nic znát.   – myslím tím   našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn.   mi nezáleželo.   , co jsi odjela, jsem   pocítil stesk.   , co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval.   jsem ho rozložil na peřinu a   jsem si hluboce povzdychl –   v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír.   noci jsem se pak pokaždé probudil a   mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Jazyk a literatura

Dobře ovládal pravopis i/y, ale stále ještě dělal chyby v   .

Autor svůj román označil za   na kapitalismus, zatímco jiní soudí, že svým románem reagoval na první světovou válku.

Při vypravování vůbec neměnil   , takže všichni usínali.

O významu slov jsme se učili v   .

alegoriiinterpunkcisémanticeintonaci

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM