Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

_bohatnout

sz

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Bezručova Stu_konoska modrá

šž

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

redundan_ní

td

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

intr_venózní podání léku

oa

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

oc_ny

ůú

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

_eský tým

Čč

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

nářečí si uchovali _olabští Slované

Pp

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

foyer _elvyslanectví Ruské federace

Vv

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

uzavřeli _estfálský mír

vV

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Exkurz českým kalendářem

Věděli jste, že v   eské   epublice slavíme během   alendářního roku 7   tátních svátků, 7 ostatních svátků a 15   ýznamných dnů? Státní a ostatní svátky jsou   ny pracovního klidu, zatímco   ýznamné dny jsou   racovní dny, pokud nepřipadnou na   íkend. Jaké   tátní svátky tedy slavíme? Na 1.   edna připadá   en obnovy samostatného českého státu a zároveň   ový rok, který se ale řadí mezi ostatní svátky. Dne 8.   větna slavíme   en vítězství (konec   ruhé   větové války), 5.   ervence máme   en slovanských   ěrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6.   ervence upálili   istra Jana Husa. Další státní svátek,   en české státnosti (r. 935 zavražděn   níže Václav) připadá na 28. září. Hned 28. října se slaví   znik Československa (1918). Poslední státní svátek v roce je 17. listopadu   en boje za svobodu a demokracii (r. 1939 uzavření vysokých škol v Protektorátu nacisty a r. 1989 studentské protesty, které spustily   ametovou revoluci). Svátky jako   elikonoce a   ánoce řadíme mezi ostatní svátky. 

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

URNA neboli _tvar rychlého nasazení Policie ČR

Úú

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

v _anamském průplavu

pP

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

ve _třední Evropě

Ss

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

čtvrť Moravské _ředměstí

pP

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

hrad _eský Šternberk

čČ

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Zaplavena byla třetina _ošumaví.

pP

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

s pochybnými individ_

uamiui

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Choval se vždy klidně, důstojně, náležitě situaci.

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Význam slov

exkluzivní

výjimečný
znalost čtení a psaní
pomyslný
vydat prohlášení

Lidé

Lidé

elegándiktátordispečer
seladonřídí provozmiluje krásu a umění
editorestétvydává knihy
uhlazený švihákvkusně se oblékámá neomezenou moc

Lidé

Profesor Jan Calábek propojil botaniku s filmem. Stal se tak   populárně vědeckého filmu.

Ondřej neměl rád lidi a vyhábal se jim. Byl   odjakživa.

Rozhodli se, že svůj spor vyřeší mimosoudně s   , který jim pomůže se domluvit.

Paní Kalivodová nazvala pana Malinu   . Prý si neskutečně vymýšlí.

sedmilhářemmediátoremprůkopníkemmizantropem

Kultura a hudba

Kultura a hudba

Sloku písně zpíval sólista, na   se vždy přidával celý sbor.

Kvartet je skladba napsaná pro soubor čtyř hudebníků čili pro   .

Historický   Katedrála moře líčí život syna uprchlého nevolníka v Barceloně ve 14. století.

Bedřich Smetana napsal operu Prodaná nevěsta na   Karla Sabiny.

libretorománkvartetorefrén

Politika, historie

Politika, historie

  je společenský systém založený na společném vlastnictví a plánovaném hospodářství.

  je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům.

  je politická ideologie považující za základní hodnotu svobodu jednotlivce.

  je totalitní ideologie Německa v letech 1933–1945.

AntisemitismusLiberalismusNacismusSocialismus

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Dobře ovládal pravopis i/y, ale stále ještě dělal chyby v   .

Autor svůj román označil za   na kapitalismus, zatímco jiní soudí, že svým románem reagoval na první světovou válku.

Při vypravování vůbec neměnil   , takže všichni usínali.

O významu slov jsme se učili v   .

interpunkcisémanticealegoriiintonaci

Jazyk a literatura

kompozicetematikatematický celek samostatného charakteru
nejdrobnější téma dílauspořádání podle časové posloupnostisoubor témat v díle
motivepizodazpůsob uspořádání tematických prvků
retrospektivachronologiezobrazení děje zpětným pohledem

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

hibernacezimní spánektransformace
rozpoznání nemocinarkózapřizpůsobení
umělý spánekshrnutípřeměna
diagnózasyntézaadaptace

Ekonomika

Ekonomika

V devadesátých letech rostly příjmy rychleji než   .

Zdražení kvůli vyšší DPH by měla pokrýt   penzí.

Na všechno zboží se vztahují běžné možnosti   nebo vrácení zboží.

Politický vývoj neodrážel   v oblasti hospodářské základny.

inflacereklamacevalorizacetransformace

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Bylo by   mlčet a citlivé věci neřešit veřejně před ostatními.

Jsou chvíle, kdy se rozhodnete uvěřit něčemu, co byste normálně považovali za naprosto   .

Od toho lékaře bylo   , že ošetřil to dítě zadarmo. Jeho rodiče by nemohli zaplatit.

Pavel byl   : nenechal se zmanipulovat a své oprávněné požadavky prosadil s klidem a bez emocí.

taktníiracionálníšlechetnéasertivní

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Španělská   společenství mají různě rozsáhlé legislativní a výkonné pravomoce s vlastní vládou a parlamentem.

Jednolůžka mají   rozměry 90 x 200 cm.

Na   (vodorovné) ose x vytvořte bod D.

Lidé chtějí znát   čísla, avšak odborníci jim zatím mohou poskytnou pouze čísla přibližná..

autonomníhorizontálníexaktnístandardní

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Učitel vhodným způsobem   rozvoj žákovy motivace k učení.

Dívá se mi upřeně do očí,   mě, taví mě svou vůlí.

Navíc ale jako dramatik přirozeně   a celý příběh vypráví na pozadí pohádky o Sněhurce.

Vědec pečlivě   své hypotézy.

hypnotizujefacilitujefabulujeformuluje

Přísloví

Přísloví

Nestačí, když umíš jezdit, musíš také umět padat. (mexické)

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat