Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

těžké

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

těžké

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Slovní druhy: Slovesa

Slovesný vzor

Pexeso

těžké

Slovesný vid

Rozřazovačka

těžké

Přechodníky

Vpisování

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky

těžké

Čárky: speciální případy

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Rozbory

těžké

Příslovečné určení

Rozbory

těžké

Větné členy obecně

Rozbory

těžké

Teorie velkého třesku

těžké

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Lidé

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Kultura a hudba

Slova ve větách

těžké

Politika, historie

Slova ve větách

těžké

Jazyk a literatura

Slova ve větách

těžké

Pexeso

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

těžké

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách

těžké

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Přísloví

Přísloví

těžké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Hádanky moderní

střední
0/9

Rostliny: Jak se správně jmenují?

lehké
0/12

Latinské fráze

Pexeso

těžké

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

střední

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Věda a technika

lehké
0/5

Pan Bašta

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy těžké

lehké
0/42

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Psaní e-mailu

střední
0/10

Zprávy z tisku

střední
0/15

Bajky a povídky

střední
0/14

Maturitní diktát

těžké
0/17

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Klimatické změny

těžké
0/7
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence