Český jazyk: Střední škola

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Podobně znějící

Párové hlásky

Spřežky

Přejatá slova

Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování, časování, slovotvorba

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky

Čárky

Věta jednoduchá

Souvětí

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy

Stavba vět

Tvarosloví

Slovní druhy

Mluvnické kategorie a vzory sloves

Mluvnické kategorie: mix

Slova a jejich význam

Význam cizích slov

Slovní hrátky

Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Tematická zadání

Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM